Home ข้อคิด ก่อนนอนสวดมนต์บทนี้ ชีวิตดีขึ้น ใจเป็นสุข

ก่อนนอนสวดมนต์บทนี้ ชีวิตดีขึ้น ใจเป็นสุข

9 second read
Comments Off on ก่อนนอนสวดมนต์บทนี้ ชีวิตดีขึ้น ใจเป็นสุข
0
12

หากวันนี้คุณนั้นมีสิ่งที่กำลังหนักใจ และไม่รู้จะหาทางออ กทางไหนดี วันนี้เราก็มีบทสวดมนต์ก่อนเข้านอน มาแนะนำคุณ กับ ก่อนนอนสวดมนต์บทนี้ ชีวิตดีขึ้น ใจเป็นสุข ไปดุกันว่าการสวดมนต์ก่อนเข้านอน นั้นส่ งผลต่อชีวิตของคุณอย่ า งไร บ้าง

การอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบสุข ไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านและยังช่วยทำให้ตัวเรานั้น มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมีความสุขสงบมากยิ่งขึ้น เราได้มีบทสวดมนต์อธิษฐานสั้นๆ ให้สวดวันละ 5 นาที อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือจะเก็บเอาไว้สวด ก่อนนอน

( นะโม 3 จบ ) ‘ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ‘

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาด พลั้ง ล่ ว ง เกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำส า บานที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน จงส่ งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า รสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล า ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

‘คนเราเกิดมาหล า ยภพช าติ ต่างมีเจ้าก ร ร มนายเวรของตนต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลด ห นี้ก ร ร มให้เบาบางน้อยลง ‘ ตัวเรานั้นหากต้องการสิ่งใดมีความมุ่งมั่นในสิ่งใด ขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและให้อธิษฐานจิตก่อนเข้านอน เมื่อเราได้นอนหลับไปนั้น จิตใต้สำนึกจะซึมซับความปรารถนาสิ่งนั้นไว้ และทำให้ตัวเราหาหนทางไปสู่ สำเร็จ

เมื่อได้ตื่นเช้ามาขอให้คิดว่าเป็นช าติใหม่ของเรา คิดไปในทางที่ดี สร้างจิตนภาพในเรื่องที่มีแต่ความสุขความสำเร็จของชีวิต ทำให้ตัวเรานั้นมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีความคิดบวกและทำหน้าที่ในทุกๆวันให้มีผลออ กมาที่ดีที่สุด จิตของเราที่เต็มไปด้วยธรรมะ เป็นจิตที่มีความสร้างสรรค์ เพราะๆที่จะมีจิตใจที่แน่วแน่ มีความสงบสุข

พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นได้โดยที่ตัวเรานั้นไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้สึกหรือสิ่งของต่างๆ ในทุกๆคืนก่อนนอนตั้งใจและให้อภั ยในทุกสิ่งอย่ างแก่ทุกคน และอย่ าลืมให้อภั ยตัวเองด้วย ความตั้งใจนี้จะทำให้ใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบ

และจะหลับไปได้อย่ างเป็นสุข ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นแจ่มใส ให้จำเอาไว้ว่าเมื่อใดที่จิตของเราไปผูกเ ว รเมื่อนั้น มองไปทางใด ก็จะพบเจอแต่ศัตรู แต่ถ้าเมื่อใดที่จิตใจของเรามีความเมตต ามองไปทางใด ก็จะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดี

ที่มา : hostingrc

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …