Home ข้อคิด ของทำบุญ ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้ากระเป๋าต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน

ของทำบุญ ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้ากระเป๋าต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน

8 second read
Comments Off on ของทำบุญ ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้ากระเป๋าต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน
0
27

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งของที่ใช้ทำบุญและทำให้ผลบุญนั้นนำเงินนำทองกลับมาให้คุณกับ ของทำบุญ ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้ากระเป๋าต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องทำบุญด้วยสิ่งของอะไรบ้าง

การทำบุญและการสะเดาะเคราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่ งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของดวงชะต าให้กับตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภั ยอันตราย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่ งเสริมดวงประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอ กทุกคนกัน

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ คือ การบริจาคทาน บริจาคเงินทำบุญ น้ำดื่ม ทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อยู่ สิ่งที่ควรบูช า

และไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งดอ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ดอ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เนื้อสั ต ว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมดวงชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันอังคาร

ดวงดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคาร ก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบรรเทา สิ่งที่ควรบูช าและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ

ควรบูช าด้วยข้าว ขน มอร่อย กล้วยทอ ดเผือ กทอ ด นร้อมกับดอ กแคขาว หรือ ดอ กดาวเรืองก็ได้ การส่ งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ในเรื่องของการลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูดหย าบคาย ใส่ร้ า ยคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือสิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูช าหรือไปสักการะเจ้าพ่อเสือด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไข่ ต้ม บายศรี

และดอ กกุหลาบสีแดง จะส่ งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าข า ยมีกำไรร่ำร ว ย ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยปลาดุก ปลาไหล งดเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุกขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือ ก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ควรบูช าหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต

ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอ กแคขาวหรือ ดอ กดาวเรือง จะส่ งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถื อ ศี ล กินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ค ว ร แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิตสั ต ว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือ กล้ว ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า

ควรบูช าหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบ จะส่ งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรู ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ค ว ร แก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร ควรบูช าหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด= วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ดวงชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง บอ กถึงการสว่างไสวของชีวิต สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์

และเจดีย์ต่างๆ พร้อมดอ กไม้สีแดง จะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอ ดปี การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อยเต่า และละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว การปล่อยเต่านั้นควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยมั่วซั่ว เพราะจะทำให้เป็นบาป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง

ที่มา คนบ้านนอ ก

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …