Home ข้อคิด ของ 6 สิ่ง ที่ไม่ควรลืมไม่ในรถยนต์ ในหน้าร้อน

ของ 6 สิ่ง ที่ไม่ควรลืมไม่ในรถยนต์ ในหน้าร้อน

10 second read
Comments Off on ของ 6 สิ่ง ที่ไม่ควรลืมไม่ในรถยนต์ ในหน้าร้อน
0
31

เมื่ออากาศร้อนๆ แบบนี้ หล า ยๆคน มักจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง เพราะมีแอร์เญ็นๆ ให้นั่งตลอ ดเวลา แต่ก็มักจะนำสิ่งของที่คาดไม่ถึงขึ้นรถไปด้วย และวันนี้เรามีบทความที่อย ากจะนำเสนอ ของ 6 สิ่ง ที่ไม่ควรลืมไม่ในรถยนต์ ในหน้าร้อน ไปดูกันว่าของเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

1 ขวดน้ำพลาสติก

หล า ยคนอ าจจะสงสัยว่า ขวดน้ำเปล่ าธรรมดา ก็เอาไว้บนรถไม่ได้หรอ แต่การวางขวดน้ำไว้บนรถ โดยเฉพาะบริเวณคอนโซลหน้ ารถที่โดนแดดโดยตรงได้ง่าย

เมื่อแสงแดดส่ องโดนกระจกหน้ ารถ แล้วหักเหม าตรงกับมุมของข วดน้ำพอดี จะเกิดจุดรวมแสงจนเกิดปฎิกิริย าทำให้ไฟลุกไหม้ได้เช่นกัน

2 ไฟแช็ค

สำหรับใ ครที่ชอบพกไ ฟแช็คติดไว้บนรถ เราขอแนะนำให้คุณนำลงจ ากรถทุกครั้งจะดีกว่า เนื่องจากว่ าไฟแช็คเป็นของที่ทำให้เกิดเปลวไ ฟได้ง่าย

เพราะมีส า ร เ ค มีเหลวที่อยู่ภายใน และยังสามารถก่อให้เกิดประก ายไฟ จนเกิดเพลิงไหม้ในรถได้ ถ้าหากปล่อยทิ้ งไว้ในรถที่มีความร้อนสูงเป็นเวล านานๆ

3 กระป๋องสเปรย์

สำหรับกระป๋องสเปรย์ ก็เป็นสิ่งข องที่ไม่ควรจะปล่ อยทิ้งไว้บนรถ เพราะในกระป๋องสเปรย์ จะมีแรงดันสูงอยู่ภายใน และเมื่อเจอกับความร้อนสูง

ก็จะทำให้เกิดการขย ายตัวของแรงดันในกระป๋อง จนเกิดการร ะ เ บิ ดของกระป๋องได้ หรืออาจจะเกิดเพ ลิงไหม้ได้เช่นกัน

4 แบตเตอรี่สำรอง

ใครที่ชอบพกแบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank เป็นประจำ ต้องระวังให้ดีห ากนำไว้บนรถ เพราะแบตเตอรี่นั้ นเป็นโลหะที่ทำปฎิกิริย ากับความร้อนได้เป็นอย่ างดี หากอยู่บนรถที่ต ากแดดเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะเกิดการลัด วงจร และทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

5 ย างลบ

หากใครลืมย างลบไว้บนรถ แนะนำให้รีบเอ าลงจากรถเลย เพราะย างลบมีส ารในกลุ่มตัวทำล ายพลาสติก คล้ายๆ ทินเนอร์ที่เมื่อเจอกับคว ามร้อนแล้วจะละล า ย จากนั้นจะแห้งเก าะกับอุปกรณ์ภายในรถ

ย างลบจะไปเกาะกับพื้ นผิวของวัตถุนั้น และเมื่อเร าดึงออ กจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถสีหลุดลอ กออ กมาต าม ทำให้รถเสียห า ยได้ จึงไม่ควรวางย างลบทิ้งไว้บนรถต ากแดดนั่นเอง

6 น้ำแข็งแห้ง

หล า ยคนก็อ าจจะสงสัยว่า เราจะเอาน้ำแข็งแห้งม าไว้ทำไมบนรถ แต่หากในกรณีที่ต้ องนำน้ำแข็งแห้งขึ้นรถ อย่ างเช่น การซื้ อไอศครีมแล้ วใส่น้ำแข็งแห้งไว้ แนะนำให้นำไปไว้ท้ ายกระโปรงรถจะดีกว่า

เพราะเมื่อน้ำแข็งแห้งมีก ารระเหิด จะเปลี่ยนเป็นก๊ าซคาร์บอนไดออ กไซด์ และกระจ ายอยู่ภายในรถ เมื่อผู้ขับขี่สูดดมเข้าไป จะทำให้หมดสติได้แบบไม่รู้ตัว และอาจนำไปสู่การเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

เมื่อทราบถึงเหตุผลของของทั้ง 6 อย่ างแล้ว ก็ลองไปสำรวจบนรถกันดูนะ ว่ามีสิ่งของเหล่ านี้อยู่บนรถหรือเปล่า และอย่ าเผลอวางทิ้งไว้บนรถกันนะ ป้องกันที่ต้นเหตุดีกว่ าแก้ที่ปล า ยเหตุนะ

ที่มา : horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …