Home ข้อคิด ข้อคิดดีๆ ที่สอนให้รู้ว่าอย่ าฉลาดมากจนเกิดไป ชีวิตจะไม่มีความสุข

ข้อคิดดีๆ ที่สอนให้รู้ว่าอย่ าฉลาดมากจนเกิดไป ชีวิตจะไม่มีความสุข

8 second read
Comments Off on ข้อคิดดีๆ ที่สอนให้รู้ว่าอย่ าฉลาดมากจนเกิดไป ชีวิตจะไม่มีความสุข
0
29

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อคิดเตือนใจ ของคนที่ใช้ชีวิตอย่ างคนฉลาด แต่บางทีความฉลาดนั้นก็ไม่ได้นำความสุขมาให้กับคุณได้ กับ ข้อคิดดีๆ ที่สอนให้รู้ว่าอย่ าฉลาดมากจนเกิดไป ชีวิตจะไม่มีความสุข

แยกให้ออ กว่าสิ่งใด ควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์ เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคน ได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาห ารที่สุดยอ ดดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออ กมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอนมี

ของดีไม่ได้อยู่ที่ร า ค า แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่า นหนังสือได้เป็น การลง ทุ น ที่ไม่เสี ยดายเงิน

ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

อย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

เมื่อ การลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ าง

ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หล า ยๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

อ่า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

ส่ องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ มอ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวัน

สำรวจตัวเอง

หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆ ทุกครั้งคำหวาน มักไม่จริงแต่เราคล้อยต ามเพราะอย ากให้มันจริงต ามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี

ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อ นให้ตัวเองบ้ าง

เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์ มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

พาตัวเองออ กจากพื้นที่ปลอ ดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่ อ้อมกอ ดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อ น

แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออ ก เพื่อป้ อง กันความผิดหวังของเรา

บอ กตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ยตัวเอง ให้อภั ยคนอื่นเสมอความรัก และการให้อภั ยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

หล า ยครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย มิใช่ผู้ห่มห่อ ตัวเองด้วยความรู้ ในตำราและหน้าต าทรงภูมิ

ที่มา : verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …