Home ข้อคิด คนชอบทำบุญ ให้อธิฐานต ามนี้ ดีกับตัวเอง

คนชอบทำบุญ ให้อธิฐานต ามนี้ ดีกับตัวเอง

8 second read
Comments Off on คนชอบทำบุญ ให้อธิฐานต ามนี้ ดีกับตัวเอง
0
25

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบทำบุญไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหน ก็สามารถที่จะอธิฐานขอพรได้เช่นกัน กับบทความ คนชอบทำบุญ ให้อธิฐานต ามนี้ ดีกับตัวเอง ไปดูกันว่าจะต้องอธิฐานอย่ างไร

มีคนรู้น้อยมาก เวลาไปทำบุญ อธิฐานแบบนี้จะดีต่อตัวเรา เวลาไปทำบุญ อธิฐานแบบนี้จะดีต่อตัวเรา มีคนรู้น้อยมาก หล า ยๆ คนที่หันหน้ าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้หรือไม่ว่าก ารอธิษฐานแบบไหน ถึงจะส่ งผลดีกับตัวเรา

ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า เมื่อทำบุญเราต่างอธิษฐานขอพรกัน แต่บางทีเร าอาจจะอธิษฐานไม่ถูกหลักก็ได้ และสิ่งสำคัญในการขอพรคือ การทำสมาธิ ตั้งสติ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับอะไร ทำใจสบายๆ แล้วค่อยอธิษฐานจิต

และอย ากรู้ไหมว่าแบบไหนถึงจะดีต่อตัวของเรา เพราะส่วน ม ากก็มีแต่ขอพรอะไรที่เหมือนๆ กัน บางทีก็ขอไปผิดจุดก็มี เอาล่ะมาอ่านกันเลยว่าการขอพร การอธิษฐานนั้น ควรเป็นแบบไหน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจากธรรมทาน สังฆทาน วิหารทานนี้ จงถึงแก่เจ้ากร รมนายเ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแล ช่วยเหลือข้าพเจ้า และครอบครัว ที่มีมาถึงทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้ าพเจ้าถึงพ ร ะนิพพานในช าติปัจจุบัน

หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิ เขต ประเทศที่มีพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษา พ ร ะธรร มได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ ลึกซึ้ง ตลอ ดจนว่าจะเข้าพ ร ะนิพพาน ด้วยเทอญ

ขอท่านพ ร ะย ม ร า ชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้ าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ อย่ างหนึ่งองค์ ส มเด็จพ ร ะสัมมา สั มพุ ท ธเ จ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรร มเป็นทานช นะการให้ทั้งปวง

เพื่อเป็นการลดวิบากกร รมให้ลดลง ให้อโหสิกร รมก่อนแล้วแผ่เมตต า อุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป เพียงทำต ามนี้ก็เป็นการทำบุญ และอธิษฐานจิตอย่ างถูกหลัก ถูกต้อง และส่ งผลดีแก่ตัวท่านเองแล้ว

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …