Home ข้อคิด คนมีที่เดินเปล่า ควรรู้ก่อนถูกหลอ กไม่รู้ตัว

คนมีที่เดินเปล่า ควรรู้ก่อนถูกหลอ กไม่รู้ตัว

9 second read
Comments Off on คนมีที่เดินเปล่า ควรรู้ก่อนถูกหลอ กไม่รู้ตัว
0
24

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ควรรู้ เมื่อคุณนั้นมีที่ดินว่างเปล่าไว้ครอบครอง กับ คนมีที่เดินเปล่า ควรรู้ก่อนถูกหลอ กไม่รู้ตัว ไปดูกันว่าต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อให้คุณรั ก ษ าผลประโยชน์ที่คุณมี

เรื่องที่ดินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับที่มีที่ทางจำเป็นต้องรู้ไว้ กับ 9 ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเปล่า ที่เราไม่ได้จัดสรรค์ทำประโยชน์ใดๆ หากปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานจนกล า ยเป็นที่รกร้าง ก็อาจทำให้มีผู้อื่นเข้ามาใช้พักอาศัยอ ย่ า ง ถาวร

ซึ่งต ามหลักการแล้วพวกเขาก็สามารถทำแบบนั้นกับที่ดินของคุณได้เสียด้วย แม้ว่าเราจะเป็นผู้ถือและเป็นเจ้าของโฉนดแต่หากมีผู้เข้าไปครอบครอบที่ดินของเราหรือที่เรียกว่า การครอบครองโดยปรปักษ์ ซึ่งมีความหมายว่า บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบ โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ

ถ้าอสังหาริมท รั พ ย์นั้นได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี และหากเป็นสังหาริมท รั พ ย์จะใช้เวลาครอบครอบติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นก็มีสิทธิ์ได้ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆไปโดยป ร ย า ย วันนี้เราเอา 9 คำแนะนำที่จะช่วยให้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงสามารถรั ก ษ า ที่ดินเอาไว้ได้ โดยไม่ถูกบุกรุกเข้ายึดครอง

1 ต้องคอยเข้าไปดูแลที่ดินของตนเองเป็นประจำอ ย่ า งน้อยปีละ 1 ครั้ง

2 ให้เข้าไปสอบถามช าวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นว่ามีใครเข้ามาจับจองใช้ที่ดินของเราเพื่อทำการใดๆบ้างหรือไม่

3 ตรวจเช็คหมุดหลักเขตที่ดิน ว่ามีการเคลื่อนย้ า ย ยังอยู่ที่เดิมดีหรือไม่ มีการเสียห า ย หรือห า ยไปหรือไม่

4 หากหลักหมุดห า ย ให้ทำการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งดำเนินคดีเอาไว้ โดยให้แจ้งดำเนินคดีเลย ไม่ใช่เพียงการลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำล า ยหลักหมุด เป็นความผิ ด อ า ญ า จากนั้นให้ไปดำเนินการแจ้งเรื่องต่อที่กรมที่ดิน

5 ให้ทำการรังวัดที่ดินอ ย่ า งน้อย ทุกๆ 5 ปี หากที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะที่ดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะที่ดินที่ติดกับริมน้ำหรือริมตลิ่ง

6 หากมีผู้มาอยู่อาศัย ในพื้นที่ของเราให้เราทำการตกลงกันให้อีกฝ่ายเข้าใจว่า เขากำลังพักอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา และทำการเจรจาทำการเช่าหรือซื้ อ ให้เรียบร้อย หากไม่สามารถตกลงได้ให้แจ้งกับผู้ที่มาอยู่บนที่ของเราให้ออ กไปจากพื้นที่ของเราได้เลย

7 หากมีที่ดินเปล่า ให้ทำการล้อมรั้วเอาไว้เพื่อ กำหนดเขตที่แน่นอนและเป็นการแสดงให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าที่ดินตรงนี้มีเจ้าของ

8 ให้ทำการติดป้ายแสดงให้ทราบว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของอยู่ ไม่ใช้พื้นที่สาธารณะ

9 ให้สังเกตพื้นถนนว่ามีตัดผ่านทั้งรอยการเดินเท้าและรอยรถวิ่งผ่านหรือไม่ เพราะอาจมีการใช้ที่ดินของเราในการเป็นทางผ่าน

ทั้ง 9 ข้อนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เราโดนรุกล้ำที่ดิน ในขณะที่เราไม่ได้อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินของเรา หรืออยู่ในที่ห่างออ กไป เพราะหากทิ้งให้รกร้างไว้นานถึง 5-10 ปี เราอาจจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินนั้นไปโดยไม่สามารถทำอะไรได้

ที่มา: krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …