Home ข้อคิด คำสอน 20 ข้อ แม่สอนลูกยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ลูกจะได้ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้

คำสอน 20 ข้อ แม่สอนลูกยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ลูกจะได้ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้

10 second read
Comments Off on คำสอน 20 ข้อ แม่สอนลูกยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ลูกจะได้ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้
0
15

วันนี้เราจะพาลูกๆ ทุกคนไปดูคำสอนของแม่ ที่แม่สอนลูกให้ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ในสังคมทุกวันนี้ กับ คำสอน 20 ข้อ แม่สอนลูกยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ลูกจะได้ใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ ไปดูกันว่าแม่ที่รักลูกมากๆ จะสอนลูกอย่ า งไรบ้าง

1 เวลาเจอความ ต า ย ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

2 เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์ มหาสมบัติ

3 เวลาเจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4 เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

5 เวลาเจองานหนักให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ โอ กาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

6 เวลาเจอคำนินทา ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

7 เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

8 เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ ( Perfectionist )

9 เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมช าติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

10 เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ โอ กาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11 เวลาเจอคน เ ล ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่ างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

12 เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง

13 เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตต า ของชีวิต และสรรพสิ่ง

14 เวลาเจอคนกลิ้ง ก ะ ล่ อ น ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

15 เวลาเจอความป่ ว ยไข้ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

16 เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอ กาสพานพบ

17 เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ ให้บอ กตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่ าประมาทซ้ำอีกเป็นอันข า ด

18 เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

19 เวลาเจอวิ ก ฤ ต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม‘ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอ กาส’

20 เวลาเจอความจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมช าติ เปิดโอ กาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

ที่มา : verrysmilejung

 

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …