Home ข้อคิด จุดสีและตัวเลขบนย างรถยนต์ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้าม

จุดสีและตัวเลขบนย างรถยนต์ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้าม

10 second read
Comments Off on จุดสีและตัวเลขบนย างรถยนต์ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้าม
0
25

วันนี้เราจะมาบอ กความหมาย จุดสีและตัวเลขบนย างรถยนต์ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้าม ไป จนทำให้ไม่ปลอ ดภั ยในการใช้รถใช้ถนน ไปดูกันว่าจุดสีและตัวเลขบนย างรถยนต์ มีความหมายอย่ างไรบ้าง

ความสำคัญของย างรถยนต์ หากรถยนต์ที่เราใช้อยู่มีย างที่มีประสิทธิภาพ การขับขี่รถก็จะมีความปลอ ดภั ย ขับขี่ได้อย่ างสมดุล และไม่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งในวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับย างรถยนต์มาฝากกัน โดยจะกล่าวถึงรหัสสี และตัวเลขต่างๆ บนย างรถยนต์ ว่ามีที่มาอย่ างไร หมายถึงอะไรกันบ้าง

เริ่มจาก CODE บนย างรถยนต์จากภาพด้านบน เลข 185 คือ ความกว้างของย าง มีหน่วยเป็น มม. หมายถึงความกว้างสูงสุด จากแก้มซ้ายไปขวา

เลข 75 คือ ความสูงของแก้มย าง คือเท่ากับ 75% ของความกว้างของย าง มักเรียกกันว่าซีรีย์ เช่น ซีรีย์ 60 สูง 60% ของความกว้าง

ตัว R หมายถึงชนิดของย าง ซึ่งในที่นี้คือเรเดียล

เลข 14 คือ ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง มีหน่วยเป็นนิ้ว หมายถึงเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ ทั่วไปมักเรียกว่าขอบ เช่น ย างขอบ 15 ใส่กับล้อ ขอบ 15

เลข 82 คือ น้ำหนักในการบรรทุก มีหน่วยเป็น กก.

ตัว S คือ ความเร็วที่ย างรับได้ หมายถึงอัตราความเร็ว

ส่วนต่อไปเป็นจุดสีบนย างรถยนต์ ซึ่งมีสีแดงและสีเหลือง

จุดสีเหลือง

เป็นการแต้มสีไว้ที่แก้มย าง หมายถึงบริเวณที่มีน้ำหนักเบ าเมื่อเทียบกับบริเวณหน้าย างทั้งหมด เพราะการผลิตย างแต่ละล็อต ย างทุกเส้นจะมีน้ำหนักคงที่เท่ากันหมด ผู้ผลิตจึงทำเครื่องหม ายเป็นจุดสีเหลือง

เพื่อให้ช่างทราบว่าย างเส้นนั้นๆ มีจุดใดที่เป็นส่ว นที่มีน้ำหนักเบาสุด และเมื่อนำมาประกอบเข้ ากับกระทะล้อก็ควรให้วาล์วเติมลมตรงจุดเหลืองที่ท างผู้ผลิตแต้มไว้ เพื่อช่วยให้น้ำหนักของย างสมดุล ทำให้สามารถถ่วงล้อง่ายขึ้น ไม่ต้องเปลืองตะกั่วถ่วงย าง

จุดสีแดง

ในส่วนของหน้าย างมีความโค้งที่มีค่ามากกว่ ารัศมีของบริเวณอื่นๆ หมายถึงเป็นจุดที่นูนที่สุดของย างเส้นนี้ โดยส่วน มากย างที่ส่ งให้กับโรงงานที่ประกอบมักใช้จุดแดงนี้เพื่อจะได้ทร าบว่าขอบกระทะล้อที่ส่ งมาพร้อมกัน จะสามารถประกอบเข้ ากันให้ตรงจุดได้ และทำให้ย างมีความกลมต ามเส้นได้ การติดตั้งย างรถยนต์ให้เข้ากับโครงรถ ทั้งจุดแดงหรือเหลืองจะแสดงอยู่ด้านในหรือนอ กก็ไม่สำคัญ แต่สิ่งที่ต้องดูคือ ทิศทางในการหมุนของด อ ก ย า ง

แถบสีหน้าย าง

แถบนี้สามารถบอ กถึงคว ามกลมของย าง ซึ่งเราควรเลือ กย างที่มีเส้นนี้อยู่ตรงกลาง และสมมาตรทั้งซ้ายขวา หากมีเส้นดังกล่าวอยู่ด้านนอ ก ก็ควรเลือ กย างที่ใส่ให้มีเส้นอยู่ด้านนอ กของย างอีกฝั่ง เพราะจะทำให้รถวิ่งกินแทรคไปอีกด้าน

กล่าวคือถ้าล้อหน้ามีเส้นอยู่ด้ายซ้ายทั้งสองข้าง จะทำให้รถวิ่งกินขวากว่าปกติ

ตัวเลขบนย างรถยนต์ 4 ตัว หมายถึงปีที่ผลิต โดยตัวสองตัวแรก หมายถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปี และตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึงปีที่ผลิต ความรู้เรื่องย างทั้งตัวเลข และตัวอักษรสามารถบอ กอะไรให้กับช่างได้มาก ทั้งขั้นตอนการประกอบ

หรือ การซ่อมแซมดูแล ทั้งนี้คนขับรถอย่ างเราก็ควรทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เอาไว้บ้าง เพราะจะช่วยให้เร าสามารถพูดคุยกับช่างได้เข้าใจกัน และเมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถชี้แจงกันได้ โดยไม่เสียเปรียบอีกด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …