Home ข้อคิด ชีวิตตกต่ำ ทำดีไม่ได้ดี แก้ได้ด้วย 5 สิ่งนี้

ชีวิตตกต่ำ ทำดีไม่ได้ดี แก้ได้ด้วย 5 สิ่งนี้

9 second read
Comments Off on ชีวิตตกต่ำ ทำดีไม่ได้ดี แก้ได้ด้วย 5 สิ่งนี้
0
18

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ตกต่ำ และไม่ว่าจะทำบุญมากแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับผลบุญนั้นกลับมาหาคุณ วันนี้เราก็มีบทความแก้ก ร ร ม ที่อย ากจะแนะนำกับบทความ ชีวิตตกต่ำ ทำดีไม่ได้ดี แก้ได้ด้วย 5 สิ่งนี้ ไปดูกันว่าอย ากให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรือง จะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เคยได้ลองสังเกตุตัวเองกันดูไหมว่า ทำไมบางครั้งที่ตัวเราเองทำบุญทำความดีขยันทำงาน แต่กลับไม่ได้ผลออ กมาที่ดีสักเท่าไหร่ หรือที่ เคยได้ยินกันว่า ทำบุญไม่ขึ้น ทำมาหากินก็ย ากลำบาก แบบนี้อาจไม่ได้เกิดจากที่ตัวเราเอง

แต่อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้ากร ร มนายเวรอยู่ก็ได้ เราเลยได้มีวิธีการแก้กร ร มมาฝากกัน ที่จะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แก้ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ในทุกที่และทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องรอวันสำคัญ

1 เติมน้ำมันตะเกียง

การทำบุญมี ด้วยกันอยู่หลากหล า ยวิธี การทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนั้น มีความเชื่อกันไว้ว่าจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนั้นมีแสงสว่าง มีจิตใจและมีสติปัญญาที่ดี ชีวิตจะมีความรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นไป

ปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็จะมล า ยห า ยไป ฐานะการเงินจะดียิ่งขึ้น มีเงินใช้ไม่ข า ด และความเชื่อนี้ว่ากันว่าการถวายน้ำมันตะเกียงจะเป็นการช่วยต่อ อายุต่อ ชะต าให้นาน มากขึ้น

2 ขอขมาพ่อแม่

พ่อแม่เปรียบเสมือนเป็นพระในบ้ า น การขอขมาพ่อแม่จะช่วยทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาอุปสรรคเดือ ดร้อนใจเข้ามา คำพูดของพ่อแม่ทั้งสอง บารมีของท่านล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

เพราะฉะนั้นแล้วหากรู้สึกว่าชีวิตของตนเองล้วนทำอะไรก็มีปัญหาติดขัดไปหมดซะทุกเรื่อง ลองขอขมาพ่อแม่ เตรียมดอ กไม้ไปกราบไหว้ ล้างเท้าพ่อแม่ดู รับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป

3 ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสั ต ว์

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิต โคกระบือ สั ต ว์อื่นๆ อย่ างปลา นก เต่า จะทำให้ผู้ที่ปล่อยเป็นผู้ที่มีอายุยืนย าวปราศจากความ ทุ ก ข์ทั้งสิ้น ร่างกายจะแข็งแรงและมีความสมบูรณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานั้นจากหนักก็จะผ่อนให้เบาลง เป็นที่เคารพเมตต าจากผู้คนรอบด้าน

4 สร้างความดี คิดดี พูดดี

ทำความดี คิด ดีพูดดี ลงมือทำแต่สิ่งที่ดี สามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา การทำความดีนั้น ความดีเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปอยู่ตลอ ด ไม่ว่าจะไปที่ไหนความดีของเราก็จะเป็นตัวช่วยให้ตัวเรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญ สะสมบุญเอาไว้ตั้งแต่ในตอนนี้ยังไม่สายจนเกินไป

 

5 แผ่เมตต าเป็นประจำ

บทสวดแผ่เมต าให้ผู้อื่นและเจ้าก ร ร มนายเวร

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ

ขอสั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความ ทุก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภั ย จงมีความสุขการสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์

อ ะหัง อะเวโร โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ ากายวาจาใจให้พันจากความทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิด

ขอให้ผู้ที่แบ่งปันมีแต่ความเจริญๆยิ่งๆขึ้นไป

ที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …