Home ข้อคิด ชีวิตตกต่ำ ทำต าม 4 วิ ธีนี้ ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้

ชีวิตตกต่ำ ทำต าม 4 วิ ธีนี้ ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้

8 second read
Comments Off on ชีวิตตกต่ำ ทำต าม 4 วิ ธีนี้ ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้
0
13

หากวันนี้คุณกำลังมีชีวิตที่ตกต่ำลงทุกวัน และไม่รู้จะแก้ไขด้วยวิธีไหนดี วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำให้กับคุณเกี่ยวกับ ชีวิตตกต่ำ ทำต าม 4 วิ ธีนี้ ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้ ไปดุกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

หล า ยครั้งที่ชีวิตเหมือนจะดีขึ้น แต่กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้ตลอ ด ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ ซึ่งต ามความ เ ชื่ อ ของทางบ้านเรา ก็มักจะเชื่อในเรื่องบาปบุญ การทำ ก ร ร ม จนส่ งผลมาถึงเราในตอนนี้ ใครที่กำลังขัดสน เงินไม่พอใช้ ก็อาจจะเป็น ก ร ร ม ที่เคยทำไว้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีคำแนะนำมาให้ทำต าม 4 ข้อนี้ ทำแล้วรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอน

1 ทำความสะอาดพระพุทธรูปในบ้าน

พระพุทธรูปในบ้าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้ความเคารพบูช า ดังนั้นควรหมั่นดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ ไม่ควรให้มีฝุ่นเกาะ รวมถึงการทำความสะอาดบ้านด้วย อย่ าให้มีสิ่งของวางเกะกะ เพราะจะเป็นการขัดขวางทางเงินเข้าบ้าน ถ้าอย ากให้เงินไหลเข้ามา ก็ต้องทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ อย่ าให้มีสิ่งกีดขวาง

ใจควาสำคัญนั้นอยู่ที่ การมุ่งเน้นทำแต่สิ่งที่ดีๆ ย่อมเกิดผลดีกับชีวิตเราเช่นกัน เหมือนดั่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า… ‘บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำก ร ร มดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำก ร ร มชั่ ว ย่อมได้รับผลชั่ ว’

2 ตื่นเช้าใส่บาตร ทำบุญสม่ำเสมอ

หมั่นตื่นเช้าเพื่อใส่บาตรบ้าง การตื่นเช้ายังส่ งผลให้ร่างกายของเราสดชื่นกว่าการตื่นสายอีกด้วย และมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีกว่า นอ กจากการทำบุญเพิ่มบุญกุศลแล้ว ควรอนุโมทนาบุญให้กับ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน

การสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง และการแบ่งบุญกุศลให้ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญ และมีความราบรื่นในชีวิต

3 ขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่

หากเราไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ก็อย ากให้หาเวลาไปเยี่ยมท่าน และทำการขอขมาท่าน กับสิ่งที่ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ด้วยวาจา หรือ การกระทำ ขอให้ท่านให้อภั ยในสิ่งที่เราได้ทำล่วงเกินท่านไป และขอพรกับท่านให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง

เชื่อว่าพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภั ยลูกๆทุกคนอยู่แล้ว โดยการขอขมาก็ให้นำดอ กไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยสักพวง หากะละมังมาล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วพูดขอขมากับสิ่งที่เคยทำลงไปที่นึกได้ ขอให้ท่านยกโทษให้เรา พาท่านไปทานอาหารอรอ่ยๆ ดูแลท่านเท่าที่จะทำได้ แล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การทำดีกับใครก็ไม่เท่าทำให้พ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงตอบแทนผู้มีพระคุณทุกคนในชีวิต ในตอนที่มีกำลังจะทำได้

4 ชำระห นี้สงฆ์

หากใครรู้สึกว่า เหมือนชีวิตจะดีขึ้น กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้จะดีก็ดีได้ไม่สุด มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าคนอื่น แต่กลับมีปัญหาเรื่องเงินทอง อยู่ไม่เป็นสุข ให้ลองทำการชำระห นี้สงฆ์เพื่อเป็นการแก้ก ร ร ม

การทำป้ายบอ กทางในวัด ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน เพราะให้ความรู้ หรือบอ กทางให้คนอื่นได้รับรู้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ เป็นกุศลในการแบ่งปัน คือ แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความรู้ จะได้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือและพึงพาอาศัยได้ย ามจำเป็น

ทุกการกระทำที่ทำลงไป ย่อมส่ งผลต ามมาเสมอ ไม่ว่าในทิศทางใดก็ต าม อาจจะออ กมาดีหรือออ กมาแย่ ไม่ว่าจะเป็นก ร ร มดีหรือ ก ร ร มชั่ วล้วนให้ผลทั้งสิ้น เหมือนใครหว่านพืชเช่นไร ต้องได้รับผลเช่นนั้น อย ากได้รับสิ่งดีๆ ก็ต้องรู้จักให้สิ่งดีๆกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร อ่ า น

ที่มา bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …