Home ข้อคิด ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ แค่เดินวันละ 30 – 40 นาที

ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ แค่เดินวันละ 30 – 40 นาที

10 second read
Comments Off on ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ แค่เดินวันละ 30 – 40 นาที
0
27

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ที่ได้จากการเดินทุกวัน วันละ 30 – 40 นาที กับ ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ แค่เดินวันละ 30 – 40 นาที ไปดูกันว่าแค่เดินทุกวันจะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปมากเพียงใด

การเดินเป็นการออ กกำลังกายที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับทุก เ พ ศ ทุกวัย ร่างกายได้รับแรงกระแทกจากการเดินน้อยมาก การเดินส่ งผลดีต่อ สุ ข ภ า พ มีดังต่อไปนี้

แค่เพียงวันละ 30 – 40 นาที จะมีผลดีอย่ างมากกับร่างกาย แบบที่หล า ยคนคาดไม่ถึงเลย ซึ่งจะช่วยร่างกายอย่ างไรบ้างนั้น ไปรู้พร้อมๆกันเลย

1 เพิ่มกล้ามเนื่อ

ช่วยสร้างกล้ามเนื้ อ ที่ดีที่สุด การเดินสาม า รถทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก และหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสาม า รถฝึกกล้ามเนื่อหน้าท้องและส่วนเอวได้

2 ลำใส้ใหญ่แ ข็ งแรง

ลดโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็น มะเ ร็ งลำใส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ ถ่ ายคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

3 รั ก ษ า รูปร่างของเรา

เพียงแค่เดินวันละ 1 ชั่ วโมง ก็จะ รั ก ษ า รูปร่างได้ การเดินอย่ างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อน่อง ช่วยกระชับหน้าท้อง สะโพก และช่วยให้การทำงานของเอ็นร้อยหวายทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเดินยังทำให้คุณมีรูปร่างที่สมส่วน หุ่นดีอีกด้วย

4 ฝึกให้หัวใจ ล ดค ว ามดันโล หิ ต

คนที่หั ว ใ จไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแ ข็ งแ ร งขึ้น และจะช่วยลดควๅมดันโ ล หิ ต เดินทุกวันสาม า รถลดความเสี่ ยง ของโ ร ค คว า มดัน โ ล หิ ต สูงได้ และ โ ร ค หล อ ดเลื อ ดหัวใจได้

5 ลดความเสี่ ย งของโ ร ค เ บ า ห ว า น

แค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสาม า ร ถป้องกัน โ ร ค เบ า หวานได้ และยังสาม า ร ถลดน้ำต า ลในเลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชั่ วโมง.

6 เพิ่มความสาม า รถของป อ ดและหั วใจ

เป็นการเพิ่มความสาม า ร ถของหัวใจ และปอ ดได้เป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการห า ยใจของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออ กซิเจนผ่ านกระแส เ ลื อ ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำ จั ดของเสี ยเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแ ข็ งแ ร ง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

7 เสริมสร้างกระ ดู ก

สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชั่ วโมง. ก็สาม า รถลดความเสี่ ย งที่จะเป็นโ ร คกระดู กพ รุนลงได้ 30% เลยนะ

8 ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ต้ อ หิ น

การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสาม า ร ถสาม า รถล ด คว ามดั นต าได้อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด

9 ช่วยให้อารมณ์ดี

เป็นความจริงที่การออ กกำลังกายช่วยให้คุณอารมณ์ดี มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการเดินเร็วเป็นการออ กกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน ย า ลดความ ซึ ม เ ศ ร้ า ในกรณีผู้ที่มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า เล็กน้อยถึงปานกลาง ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินทำให้รู้สึกดี ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ดังนั้นเพื่อให้ สุ ข ภ า พ จิตดี การเดินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ างยิ่ง

10 ลดความเสี่ ยงการเป็น โ ร ค อั ลไซเมอร์

ผู้สูงอายุที่ออ กกำลังกายด้วยการเดิน 6 ไมล์ขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงต่อ การหดตัวของสมอง และสามารถ รั ก ษ า ความทรงจำได้นานหล า ยปี เนื่องจากจะพบภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้สูงอายุ 14 คน จะพบผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม 1 คน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้สูงอายุ 6 คน จะพบสมองเสื่อม 1 คน การเดินจึงเป็นวิธีการออ กกำลังกายที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุได้ดีเลยทีเดียว

ที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …