Home ข้อคิด ตัวเลขท้ายสุดของบัตรประช าชน บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

ตัวเลขท้ายสุดของบัตรประช าชน บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

10 second read
Comments Off on ตัวเลขท้ายสุดของบัตรประช าชน บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้
0
27

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประช าชนของคุณนั้นเป็นตัวเลขอะไร เพื่อที่จะบอ กตัวตนและนิสัยใจคอที่แท้จริงของคุณ

ลงท้ายด้วยเลข 0

คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรม จิตใจดี มีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอ กาสแต่ต้องพลาดจังหวะดี ๆ ในชีวิตไปหล า ยครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้า ๆ กลัว ๆ และไม่ชอบเสี่ยง

ลงท้ายด้วยเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออ ก เป็นผู้นำ ในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่น มาขอความช่วยเหลือ ทั้งท รั พ ย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอ ดเวลา

จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร แต่หากไม่พอใจใครแล้ว คุณจะไม่สนใจเลยเด็ดข า ด เป็นพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ฆ่ าได้หย ามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร

หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

ลงท้ายด้วยเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดข า ด เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง

แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง เมื่อถึงวัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว ฐานะดีมีความสบายต ามลำดับ

ลงท้ายด้วยเลข 3

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ ก ข์ใจ ไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม

ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจ ไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่ าเป็นนักบุญให้ผู้อื่น จนเกิดเป็นความทุ ก ข์กับตนเอง

และหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ ให้อย่ างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว บั้นปล า ยชีวิตจะมีความสุขความสบายต ามมา

ลงท้ายด้วยเลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง เป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า ‘แม่ทัพ’ ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด ที่ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กนะ

แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็ว ๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย

และไม่ต้องเป็นห่วง จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ ชีวิตนี้สบายใจสบายกายอย่ างแน่นอน

ลงท้ายด้วยเลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองย ามเดือ ดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก

เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกายแต่ทุ ก ข์ใจอยู่เรื่อย เพราะคิดมากจนเกินเหตุ และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร หากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กสาร จะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง

ไม่ว่างานด้านไหน ๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรัก อย่ าปล่อยให้นานเกินไป จะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวาร ในภายภาคหน้า จะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล

ลงท้ายด้วยเลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ ‘เงา’ ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่

แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น

หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีก เพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอ กถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปล า ย

ลงท้ายด้วยเลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนัก และอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ

ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักสามเส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต คุณก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คล า ยไปได้ด้วยดี

การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลาภผลอยู่เนือง ๆ แต่ต้องยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับมิตร-บริวาร

ลงท้ายด้วยเลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมีและวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหล า ยได้ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้า แล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ

และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ อย่ าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปล า ยชีวิตจะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

ลงท้ายด้วยเลข 9

แสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า เหมาะกับงานที่ต้องใช้สมอง ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ หรือถ้าเป็นนักพูดหรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างเสมอ

ผู้คนต่างยกย่องสรรเสริญมากกว่านินทา และยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ใครที่มีเลขบัตรประช าชน ลงท้ายด้วยเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ ทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ที่มา khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …