Home ข้อคิด ต้นย างนา บ่อน้ำมันบนดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้

ต้นย างนา บ่อน้ำมันบนดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้

10 second read
Comments Off on ต้นย างนา บ่อน้ำมันบนดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้
0
1,289

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปเรียนรู้การเจาะน้ำมันจากต้นย างนา กับบทความ ต้นย างนา บ่อน้ำมันบนดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการเจาะน้ำมันนั้นสามารถทำได้อย่ างไร และน้น้ำมันเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่ างไร

นายบัญช า ศรีช าหลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตัวแทนเกษตรกร รวมถึงสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมศึกษา ความสำเร็จเกี่ยวกับโครงการทดลองวิจัยนำเอาน้ำมันย างนา มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล

ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เพื่อเป็นการต่อยอ ด นำภูมิปัญญาช าวบ้าน บวกกับแนวทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง ต ามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้

และเป็นการส่ งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกร ให้ลดต้นทุน มากขึ้น สามารถนำน้ำมันย างนา มาใช้ทดแทน น้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล รถไถนาเดินต ามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่ งผลดีต่อเกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมตั้งเป้าขย ายพื้นที่ปลูกต้นย างนา

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมช าติ ขณะที่นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เปิดเผยถึงความสำเร็จนี้ว่า น้ำมันจากต้นย างนาสามารถลดต้นทุนการผลผลิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นย างนาจะเริ่มเจ าะน้ำมันได้

เมื่อมีอายุ ประมาณ 15 -20 ปี วิธีการไม่ยุ่งย าก เริ่มจากการนำสว่านไฟฟ้า5หุนเจ าะลงไปในเนื้อต้นย างนาห่างจากพื้นประมาณ 30 -50 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร จากนั้น ใช้ขวดพลาสติกที่ต่อเป็นจุกสายย างประดิษฐ์ขึ้นเองไปเสียบเข้ากับรูแล้วนำดินน้ำมันปิดกันรั่ว ให้น้ำมันย างนาไหลลงขวด ทิ้ งไว้ 2 -3 วันจะได้น้ำมันย างนาเต็มขวดปริมาณ 500 – 600 มิลลิลิตร และสามารถย้ายไปเจ าะจุดอื่นได้อีก

ส่วนจุดเดิมจะนำกิ่งย างนามาตอ กเข้าไปเพื่อสมานแผล จะคืนสภาพเป็นเนื้อไม้โดยธรรมช าติ ซึ่งน้ำมันจากต้นย างนาสีคล้ายน้ำมันดีเซล สามารถนำไปเติมเครื่องจักรกล รถไถนาเดินต ามได้เลย ผสมอัตราส่วนได้ แบบ 50 ต่อ 50 กับน้ำมันดีเซล หรือสามารารถเติมน้ำมันย างนาได้ 100 เปอร์เซ็นต์

แต่ต้องเริ่มสต าร์ทด้วยน้ำมันดีเซลก่อน ‘กว่า 2 ปีแล้วที่มีการทดลองใช้งานจริง กับเครื่องจักรกลรถไถนาเดินต ามรอบเบา ไม่มีปัญหา กำลังไม่ตก น้ำมันดีเซล ปริมาณ 1 ลิตร สามารถทำงานได้ 1 ชั่ วโมง แต่เมื่อเติมน้ำมันย างในปริมาณเท่ากันทำงานได้ประมาณ 3 ชั่ วโมง ในนอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

สิ่งที่ได้ไม่เพียงพลังงานทดแทน แต่จะได้ธรรมช าติป่าไม้กับคืน มา เกิดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กัน ถือว่าเป็นทางเลือ กใหม่ของเกษตรกร’ นายไพโรจน์ กล่าว ต้นย างนา ถือว่าเป็นต้นไม้นิยมปลูกกัน มาก เพราะ ทุ กส่วนของย างนาใช้ประโยขน์ได้มหาศาล ล่าสุด ต้นย างนาที่ว่านี้กล า ยเป็น ‘น้ำมัน’

วันนี้ทางเพจจะพามาดูความน่ามหัศจรรย์นี้ ต้นไม้จะเปลี่ยนเป็นเป็นน้ำมัน วัตถุดิบที่มีค่ามากเช่นนี้ได้อย่ างไร เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นที่ อำเภอนาแกล จังหวัดนครพน ม ได้ทำการวิจัยสำเร็จ จากต้นย างนากล า ยเป็นน้ำมันไบโอดีเซล แทนน้ำมันดีเซล โดยสามารถขับเคลื่อนเป็นพลังงานได้

ที่มา รู้ค่าพลังงาน , คุยขโมงข่าวเช้า , อบต.พิมาน ,r-sim100.

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …