Home ข้อคิด ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้ชีวิตดี

ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้ชีวิตดี

9 second read
Comments Off on ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้ชีวิตดี
0
53

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน ยิ่งบ้านที่มีผู้หญิงอาศัยอยู่เยอะ ควรหามาปลูกเป็นอย่ างยิ่ง กับบทความ ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีได้อย่ างไร

เมื่อพูดถึงพืชสมุนไพร หล า ยคนคงคุ้นต ากับสมุนไพรหลากชนิดที่สามารถพบเห็นได้ต ามท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะที่นิยมนำมาสกัดหรือแปรรูปเป็นย า แต่มีอีก 1 ชนิดคือ ‘ว่านงาช้าง’ ซึ่งเป็นได้ทั้งสมุนไพรมีสรรพคุณทางย า เป็นไม้ประดับส่ งออ ก รวมถึงการนำเส้นใยมาทอเป็นผืนผ้าคล้ายกับผ้าไหม ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ในการต่อยอ ดจากพืชสมุนไพรให้กล า ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มได้

‘พยงค์ คงอุดมท รั พ ย์’ เจ้าของสวนแอ๊ดวานซ์ การ์เด้นดีไซน์ จากจังหวัดนครปฐม เปิดเผย ‘ประช าช าติธุรกิจ’ ว่า สวนแอ๊ดวานซ์ การ์เด้นดีไซน์ ปลูกว่านงาช้างมากกว่า 500 ไร่ เพื่อส่ งออ กข า ยไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่ างมาก นอ กจากนี้การพบไส้เดือนฝอยในว่านงาช้าง ก็ยิ่งทำให้สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ของกรมวิช าการต่างประเทศ จึงหัน มาทำการตลาดในประเทศแทน

แต่ข า ยได้ไม่ถึง 10% ของต้นไม้ที่ผลิตออ กมา เนื่องจากร า ค าแพงเกินไป ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นเขาซื้ อไม่ไหว จึงได้ปรับขนาดของไซซ์ลงมาร า ค าอยู่ที่ประมาณ 30 – 50 บาท’ ‘พยงค์’ เล่าว่า ตอนนี้กำลังหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และกำลังต่อยอ ดธุรกิจ โดยพบว่าว่านงาช้างนั้น มีเส้นใยลำต้นที่เหนียว สามารถนำไปทำเป็นด้ายหรือเชือ กได้

จึงนำมาพัฒนาจนกล า ยเป็นเส้นด้ายที่คล้ายกับผ้าไหม นอ กจากจะสามารถถักทอเป็นผ้าเนื้อ ดีมีความสวยงามแล้ว ยังคงสีธรรมช าติที่มีความแปลกใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการส่ งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่มีอาชีพ หรือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย ให้ออ กแบบและดีไซน์เป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวางข า ยในเว็บไซต์และตลาดทั่วไปด้วยในอนาคตวางแผนไว้ว่าจะสอนช าวสวนที่ปลูกว่านงาช้าง

ในประเทศถึงวิธีในการนำเส้นใยออ กมาจากว่านงาช้าง ก ร ร มวิธีการปลูก สายพันธุ์ที่ใช้ปลูก รวมถึงตลาดว่าสามารถข า ยได้ที่ไหนบ้างจะเป็นแนวทางสร้างอาชีพให้เกษตรกรมากขึ้น อย่ างไรก็ต าม ได้มีการพัฒนาเส้นใยชุดปัจจุบัน ซึ่งจะมีเนื้อที่เนียนกว่าและไม่มีขน เป็นเส้นใยที่เกิดจากธรรมช าติ คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ตอนนี้ได้ส่ งตัวอย่ างไปประเทศอินเดีย เพื่อทำกระดาษจากเส้นใยงาช้างและโรงงานกำลังจะเอาไปวิจัยต่อ เพื่อทำเป็นแผ่นเก็บเสียงที่ติดในห้อง รวมถึงออ กแบบเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ ถ้วย จาน สำหรับใช้แล้วทิ้ง

ที่มา prachachat, panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …