Home ข้อคิด ทำบุญไม่ขึ้น ให้กรวดน้ำต ามนี้

ทำบุญไม่ขึ้น ให้กรวดน้ำต ามนี้

9 second read
Comments Off on ทำบุญไม่ขึ้น ให้กรวดน้ำต ามนี้
0
11

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญ แต่ทำแล้ว ก็ยังไม่ได้รับผลบุญ ที่คุณนั้นได้ทำไป วันนี้เราก็จะพาคุณไปกรวดน้ำให้ถูวิธี เพื่อที่คุณนั้นจะได้รับผลบุญจากการทำบุญของคุณ กับบทความ ทำบุญไม่ขึ้น ให้กรวดน้ำต ามนี้ ไปดูกันว่าการกรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่ างไร

มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ พระสงฆ์สวดบท ยถา…เป็นอาการคุ้นเคยของพระ พุ ท ธศาสนิกชนผู้เคยร่วมพิธีประกอบการบุญการกุศลในทางพระพุทธศาสนา

รับรู้โดยทั่วไป ว่าอาการเช่นนี้ เรียก กรวดน้ำ กรวดน้ำ ต ามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า เเผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำ ต ามความเ ชื่ อของคนบ้านเรามักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการเเผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขาก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญแต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากอย ากจะให้บุญส่ งไปถึงด ว งจิต วิ ญ ญ า ณ ที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวดอย่ างถูกวิธี สำหรับในวันนี้เรามาทำต ามกันเลยดีกว่าว่า

วิธีการกรวดน้ําที่ถูก พอดีนั้นจะต้องทำอย่ างไร หล า ยคนยังไม่รู้นะ หล า ยคนยังเข้าใจผิดกันอยู่การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็นการเเบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหาก

ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคลาดจากภยัน อั น ต ร า ย ใดๆเหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็ เพื่อเสริมพลังให้กับด วงจิตที่คิดไม่ดีกับเราเหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จเเก่เทวดา

ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ( ชื่อ-สกุล ) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้

กับเทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช าติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง

จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่ง การแบ่งทานอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน

ที่มา sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …