Home ข้อคิด ทำสักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวรแก้ปัญหาชีวิตตกต่ำ

ทำสักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวรแก้ปัญหาชีวิตตกต่ำ

10 second read
Comments Off on ทำสักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวรแก้ปัญหาชีวิตตกต่ำ
0
77

วันนี้เราจะพาคุณไปทำพิธีที่ทำให้ชีวิตของคุณที่กำลังตกต่ำกล า ยเป็นชีวิตใหม่ที่ค่อยๆ ดีขึ้นต ามลำดับ กับ ทำสักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวรแก้ปัญหาชีวิตตกต่ำ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย ่ าง ไร บ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

คนเราเกิดมาหล า ยภพหล า ยช าติ แต่ละคนมีเจ้าก ร ร มนายเวรที่ต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร ทั้งอดีตช าติที่ผ่าน มา หรือเคยล้วงเกินแก่ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคย ส า บ า น บนบาน

ต่อสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหล า ย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการ การขอขมาก ร ร มมิใช้การลดก ร ร ม แต่อย่ างใด แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล้วนเกิน มา ทุกภพ ทุกช าติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิก ร ร มให้แก่เรา

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป

ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง ( ทิศตะวันออก ) และทำก่อนเวลา12.OOน. หรือก่อนเที่ยงวัน..เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง6เดือนไปค่อยทำใหม่ โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น ( ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่ างทั่วถึง )

เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว ( หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอา ) ดอกบัวหรือ ดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูช าในบ้านได้

และกล่าว ( นะ โม 3 จบ )

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า ( บอกชื่อตัวเอง )

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำ อ ธิ ษ ฐ า น คำ ส า บ า น ที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่ งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล า ยสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำ ส า บ า น คำ อ ธิ ษ ฐ า น ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ( หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี ) หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช าติใดภพใดก็ต าม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอาฆาตพย าบาท และคำสาปแช่งในทุก ช าติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เวร ขอให้พ้นนรก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ที่มา : poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …