Home ข้อคิด ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ให้ถูกวิ ธี

ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ให้ถูกวิ ธี

8 second read
Comments Off on ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ให้ถูกวิ ธี
0
16

หากวันนี้ชีวิตของคุณนั้นกำลังตกต่ำลงทุกๆ วัน เรามีบทความที่อย ากจะแนะนำให้คุณนั้นได้ลองทำดู กับบทความ ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ให้ถูกวิ ธี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ชีวิตจะเจริญรุ่งเ รื อ งได้หากเราดูแล และเอาใจใส่บุพการีของเรา เหมือนที่พวกท่านเคยดูแลเรามา หากทำต ามนี้แล้วจะช่วยให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆ มีโชคและมีคนเ ม ต ต า คอยให้ความช่วยเหลือเสมอ

เพราะคนกตัญญูเป็นคนที่มีเสน่ห์ในส า ย ต าของผู้คนเสมอ หากใครยังไม่เคยทำพิธีขอขมา บุ พ ก า รี มาก่อน ขอแนะนำว่าควรทำอ ย่ า งมาก เพราะจะทำให้พ่อแม่มีความสุข และยังทำให้เราผู้เป็นลูกเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุก อ ย่ า งที่ทำอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ผ้าขน ห นูใหม่

2 เสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับพ่อแม่ ( โดยมากนิยมใช้ชุดนอน )

3 ธูปเทียนแพ ( ธูปเทียน 5 คู่ วางซ้อนกันเป็นแพ )

4 ซองใส่ปัจจัย ( จำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ) ถือกันว่าเป็นการซื้ อ ชี วิ ต ใ ห ม่ จากบุ พ ก า รี

5 ถาดใส่ของวางรองด้วยผ้าสีขาว

6 พวงมาลัยดอ กมะลิ 1 พวง

พิธีการล้างเท้าขอขมาบุพการี

1 เริ่มด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให้คิดถึง องค์พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าโดยกล่าวชื่อของตัวเองและกล่าวดังนี้ วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก คุณพ่อคุณแม่

ขอองค์พระพุทธ จงบันดาลให้ลูกทำสำเร็จโดยสมบูรณ์ ด้วยเทอญ ขอแม่ซื้ อ เทพยดาทั้งหล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี วันนี้ลูกตั้งใจทำพิธีขอขมาและขออโหสิก ร ร มจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพ ย า นด้วยเทอญ

2 ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนเราให้นั่งกับพื้น

3 ยกเท้าของท่านลงในกะละมังที่ใส่น้ำอุ่นเตรียมไว้ แล้วพูดสิ่งที่เราต้องการบอ กกับท่าน ทั้งเรื่องที่ผ่ าน มาในอดีตและเรื่องในอนาคต

เพื่อให้ท่านสบายใจและรับรู้ถึงความตั้งใจดีของเรา รวมทั้งกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำไปโดยกายก็ดี วาจาก็ดี ที่เคยล่วงเกินหรือทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจ พร้อมกับกราบขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย

4 จากนั้นให้ยกเท้าท่านขึ้น แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขน ห นู แล้ววางเท้าของท่านบนขาของเรา แล้วกล่าว พ ร ะ แม่ธรณี พ ร ะแม่คงคา พ ร ะแม่พ ร ะพาย พ ร ะแม่พ ร ะ เพลิง ลูกมาขอขมาลาโ ท ษ

ขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอ กปู่ยมราชและนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยบันทึกคุณความดีในครั้งนี้ ที่ผ่ าน มาไม่ว่าลูกจะเป็นอย่ างไรก็ขอรับใช้ก ร ร มแต่หลังจากนี้ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

5 ให้หมอบกราบลงแล้วนำเท้าของพ่อแม่วางบนศีรษะของเรา

6 จากนั้นนำชุดธูปเทียนขึ้น มา แล้วกล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่ ลูกขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม และขอ ชี วิ ต ใ ห ม่ ที่ดีให้กับลูกด้วย แล้วให้ท่านกล่าวมอบ ศี ล ให้พรแก่เรา

7 สุดท้ายให้เราตั้งจิตตั้งใจคิดถึงพ ร ะ คุณของพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวคำขออนุโมทนาบุญ ให้สำเร็จบุญนี้แก่ตัวลูก ลูกขอส่ งบุญกุศลในครั้งนี้อุทิศแก่เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ที่ติดต ามลูกมาจากช าติป า งก่อน ให้ได้รับผลบุญจากลูกในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ทำพิธีขอขมาพ่อแม่แล้ว ให้เราหมั่นทำความดี และคิดถึงแต่สิ่งดีงามโดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้คอยดูแลพ่อแม่ของเราอ ย่ า งดี ไม่ทำหรือพูดสิ่งใดที่ทำให้ท่านต้องเสียใจหรือเป็นกังวลใจอีก เมื่อพ่อแม่ของเรามีความสุขจากสิ่งที่เราทำ ชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้า และมีความสงบสุขในทุกๆด้าน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …