Home ข้อคิด น้ำเต้าหู้ผสมมะนาว ดื่มวันละแก้ว มีประโยชน์เยอะ

น้ำเต้าหู้ผสมมะนาว ดื่มวันละแก้ว มีประโยชน์เยอะ

8 second read
Comments Off on น้ำเต้าหู้ผสมมะนาว ดื่มวันละแก้ว มีประโยชน์เยอะ
0
250

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การดื่มน้ำเต้าหูที่จะช่วยให้คุณนั้น มี สุ ข ภาพ ร่างกาย ที่แข็งแรง กับบทความ น้ำเต้าหู้ผสมมะนาว ดื่มวันละแก้ว มีประโยชน์เยอะ ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่คุณถึงจะต้องดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวทุกวัน

น้ำเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วเหลือง นั้นหาซื้ อทานได้ง่าย รวมถึงปัจจุบันก็มีข า ย แบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้ อมาเก็บไว้ที่บ้าน หากต้องการดื่มตอนไหนก็แค่เพียงชงน้ำร้อนดื่มได้ในทันที โดยสูตรเฉพาะตัวอ ย่ า ง น้ำเต้าหู้ผสมมะนาวนั้น เป็นสูตรที่เรียกได้ว่าเพิ่มคุณประโยชน์

และส า รอาหารให้กับร่างกายอย่ า งมาก โดยมีการวิจัยจากนายแพทย์สมเกียรติ อธิคมกุลชัย จักษุแพทย์ที่ได้คิดค้นสูตรแนะนำให้คนไข้ลอง

ดื่มวันละ 1 แก้วเป็นประจำทุกวัน ส่ งผลต่อร่างกายอ ย่ า งไม่คาดคิด โดยสามารถนำไปทำต ามได้จริง มีสรรพคุณและประโยชน์อ ย่ า งมาก ดังนี้

1 แก้ปัญหาเรื่องเส้น เ ลื อ ด ฝ อย แตกง่ายให้ลดลง ช่วยทำให้เส้นเ ลื อ ดแข็งแรงไม่เปราะบาง ลดอากรเขียวบวมช้ำจากการกระแทกต่างๆ

ของร่างกายได้ดี และยังเหมาะสำหรับผู้สู งอ า ยุที่มีปัญหาเรื่องเ ส้ น เ ลื อ ด ตี บ ตั นหรือแตกได้อีกด้วย

2 การหมั่นดื่มน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อ กันนาน 3 เดือนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเ จ็ บ ป่ ว ยเล็กๆ น้อยๆ ได้เป็นอ ย่ า งดี และช่วยให้สดชื่นอีกด้วย

3 ร ะบ บ โ ล หิ ตไหลเวียนได้ดี ทำให้ระบบอวัยวะภายในร่างกายทำงานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ ส่ งผลให้ส ม อ งปลอ ดโปร่ง แจ่มใส สดชื่น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ สู ง อ า ยุ และผู้ที่กำลังศึกษารวมถึงเป็นเครื่องดื่มยอ ดนิยมสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้สอบ อ่านหนังสือทบทวนความรู้อีกด้วย

4 เนื่องจากน้ำเต้าหู้มีโปรตีนสูง ทำให้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ดี เมื่อผสมรวมกับน้ำมะนาวที่มีวิต ามินซีสูง ก็จะช่วยในการดูดซึมส า รอ า ห า รและระบบย่อยอาหารในร่างกาย ทั้งยังบำรุงเส้นผมและรากผมให้แข็งแรง ผมไม่ข า ดร่วงง่ายด้วย

5 สมรรถภาพของร่างกายดีขึ้น แจ่มใส ไม่เครียด ผิวพรรณก็ดูขาวกระจ่างใสขึ้น สวยจากภายในสู่ภายนอ ก

6 ช่วยลดความเ สี่ ย ง ใ นการเ กิ ด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง มี ส า รช่วย ยั บ ยั้ งและต้านส าร อ นุ มู ลอิ ส ร ะ ได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย

สำหรับสูตรน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวนั้น สามารถทำดื่มเองได้ง่ายๆ แค่เพียงผสมน้ำเต้าหู้กับน้ำมะนาวดื่มในตอนเช้าวันละ 1 แก้ว จะช่วยทั้งระบ บย่ อ ยอาหารและระบบขับถ่าย รวมถึงทำให้สายต าที่เคยมองเห็นภาพไม่ชัด ก็ดูโฟกัสได้ดีขึ้น โดยจะเห็นผลชัดตั้งแต่สัป ดาห์แร กที่เริ่มดื่ม

แต่ทั้งนี้ก็อ ย่ าลืมทานอาหารให้ครบ 5 ห มู่ ออ กกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ พย าย า มฝึกจิตใจให้รู้จักสงบผ่อนคล า ย ทำให้สุขภาพจิตดี เมื่อสุขภาพจิตดี ร่างกายก็จะทำงานได้อ ย่ าง ดีขึ้นด้วย ร่างกายแข็งแรง ป ลอ ดภั ยห่างไกลจากโ ร ค ร้ า ยต่างๆ

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …