Home ข้อคิด บุญยิ่งใหญ่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

บุญยิ่งใหญ่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

9 second read
Comments Off on บุญยิ่งใหญ่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่
0
20

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าผลบุญจากการดูแลพ่อแม่ กับบทความ บุญยิ่งใหญ่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่ ไปดูกันว่าผลบุญที่ลูกจะได้นั้นมีอะไรบ้าง

อานิสงส์ การดูแลบุพการี 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายปานนี้ ลูกจึงควรมีคุณธรรมกับท่าน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเรายังไง สูงขึ้นไปอีกคือ การดูแลพ่อแม่ ตอบแทนคุณท่าน โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่ และสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง

1เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อ ย า ม ท่านชรา ดูแลปรนนิบัติเอาใจใส่ช่วยเหลือท่านและการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบาย

2 หากท่านได้ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว ก็จั ด พิ ธี ให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่าน ถึงเพียงนี้แล้วยังนับว่าเล็กน้อยจริงๆ เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่าน ได้มีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที ต้องการจะ ส น อ ง พระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึง ก ร ะ ทำ ดั ง นี้

การดูแลบุพการี

1 หากท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ก็จง ชั ก นำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธา

2 หากท่านยังไม่มี ศีล ก็ ชั ก นำ ให้ท่าน รั ก ษ า ศีลให้จงได้

3 หากท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็จง ชั ก นำ ให้ท่านทำสมาธิเถิด ภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การรั ก ษ าศีล

4 ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการ ชั ก นำให้ท่านยินดีในการบริจาค ทานให้ได้

การให้ทาน การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาก แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้ง ในภพนี้และในภพหน้า และเป็นประโยชน์ อย่ างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่ นิ พ พ า น อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่มี 12 ประการ ดั ง นี้

1 ทำให้ แ ค ล้ ว ค ล า ด ภั ยในเวลาคั บ ขั น

2 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

3 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

4 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

5 ทำให้มีความสุขมากมาย

6 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

7 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีกับคนรุ่นหลัง

8 ทำให้เป็นคนมีสติและรอบคอบ

9 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

10 ทำให้พ้นทุnข์ พ้ น ภั ย ได้

11 ทำให้มีความอ ดทน

12 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ เพราะการปรนนิบัติใน มารดาบิดานั้น บัณฑิตทั้งหล า ยย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้

เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิ ง ใน ส ว ร ร ค์ ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต าม แต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็น ย่ า ย าย ปู่ ต า ของลูกๆอยู่ ถ้าใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ ดี พอ เริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายหรอ ก กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ ใส่ใจท่านให้มาก ๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอน

ที่มา pakwanja

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …