Home ข้อคิด บูช าหลวงพ่อโสธร ขอสิ่งใดได้ ดั่งสมใจ

บูช าหลวงพ่อโสธร ขอสิ่งใดได้ ดั่งสมใจ

8 second read
Comments Off on บูช าหลวงพ่อโสธร ขอสิ่งใดได้ ดั่งสมใจ
0
15

หากวันนี้คุณอย ากที่จะขอพรเพื่อตอนรับปีใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ วันนี้เราก็มีบทสวด คา ถา บูช า บูช าหลวงพ่อโสธร ขอสิ่งใดได้ ดั่งสมใจ ไปดูกันว่าคุณนั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เริ่มต้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวดต าม

คาถาบูช าหลวงพ่อโสธร ( องค์กลาง )

อิติ อิติ อิติ โสธโร นโม พุทธา ยะ ยะธา พุธโมนะ คาถาบูช าพระพุทธโสธร กายะนะ วาจายะวะ วาโสธะรัง นามะ อิติปาริหะ ริยะการัง พุทธธะ รูปัง อะหังปิ วัณทามิ สัพพะโส

คาถาบูช าพระ 5 องค์ ของหลวงพ่อโสธร นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ ) นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทรยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด

สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภั ยพาล วินาศสันตินะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

คาถาบูช าหลวงพ่อโสธร = คาถาบูช าหลวงพ่อโสธรนี้ ภาวนาทุกวันจะปลอ ดภั ย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอ ดชีวิต อีกทั้งมีเมตต ามหานิยม ซื้ อง่ายข า ยคล่อง นำมาซึ่งโภคท รั พ ย์

เ รื่ อ งเล่าประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธร

ประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธร มีเ รื่ อ งราวที่เล่าขานกัน มานาน เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย าตอนปล า ย มีพระพุทธรูปลอยน้ำมา 3 องค์ ที่แม่น้ำบางปะกง พอมาถึงบริเวณสถานที่แห่งหนึ่ง มีช าวบ้านเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมา จึงช่วยกันอัญเชิญขึ้น มาบนฝั่ง ด้วยการเอาเรือออ กไปอัญเชิญช่วยกันยกขึ้นเรือ

แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะยกเอาขึ้น มาไม่ไหว จึงเปลี่ยนวิธีการเป็นเอาเชือ กเส้นใหญ่ไปคล้ององค์พระ ทั้ง 3 องค์อย่ างแน่นหนา แล้วช่วยกันชักลากขึ้น มาบนฝั่ง

ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจของช าวบ้านในสมัยนั้นเป็นอย่ างมาก เพราะทำอย่ างไรก็ไม่สำเร็จ ช าวบ้านพย าย ามลองอยู่หล า ยครั้งหล า ยวิธีก็

ไม่สำเร็จ จนกระทั่งเชือ กข า ดรั้งเอาไว้ไม่อยู่ ประกอบกับ กระแสน้ำเกิດปาฏิหาริย์ปั่นป่วนขึ้น มาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทำให้พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์จมห า ยไป ท่ามกลางความเสียดายของผู้คนซึ่งเห็นเหตุการณ์อย่ างชัดเจน ต่างพากันยกมือไหว้ท่วมศีรษะ บางคนก็พูดว่าไม่มีบุญเพียงพอ

ที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ขึ้น มาได้ ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นโจษขานกันต่าง นานา บ้างก็ว่า เทวดาฟ้าดินไม่โปรด หลวงพ่อก็ไม่ยอมประดิษฐานอยู่บนฝั่ง

เ รื่ อ งราวโจษขานกันไปมากมายนี้ ทำให้ช าวบ้านพากันเรียกสถานที่ ที่ พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ มาสำแดงปาฏิหาริย์ลอยวนทวนน้ำไปมาว่า ‘สามพระทวน’

เรียกกันเรื่อยไปนานเข้าก็เพี้ยนกล า ยเป็น ‘สัมปทวน’ กันไปในที่สุด ต ามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ที่ลอยมาในแม่น้ำบางปะกงนั้น องค์หนึ่งลอยไปทางบางพลี ไปผุดขึ้นที่คลองวัดบางพลี ช าวบ้านอัญเชิญขึ้น มาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดบางพลีได้โดยง่าย

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ ท่านต้องการจะประดิษฐานอยู่ ณ ที่ตรงนั้นก็เป็นได้ ปัจจุบันคือ หลวงพ่อโต วัดบางพลี สมุทรปราการ อีกองค์หนึ่งลอยไปที่บริเวณบ้านแหลมสมุทรสงคราม ช าวบ้านตีอวนได้องค์พระขึ้น มา

แล้วอัญเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดบ้านแหลม หรือในปัจจุบันคือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือที่รู้จักกันดีคือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม และอีกองค์หนึ่งผุดขึ้น มาที่แม่น้ำบางปะกง ที่หน้าวัดเสาธงทอนหรือ ‘วัดโสธรในปัจจุบัน’

ที่มา yimkengg

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …