Home ข้อคิด ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ปลูกได้ตลอ ดทั้งปี

ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ปลูกได้ตลอ ดทั้งปี

11 second read
Comments Off on ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ปลูกได้ตลอ ดทั้งปี
0
2,884

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวที่สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี และยังได้เม็ดข้าวที่สวย นิ่ม อีกด้วยกับบทความ ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กของช าวนาสำหรับผู้มีพื้นที่น้อยที่สำคัญยังจัดการการปลูกได้ดีง่ายกว่าปลูกในนาข้าว ซึ่งสามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ 3-4 ครั้ง และดูแลจัดการวั ช พื ชและศั ต รู พื ช ได้ง่าย โดยถ้าปลูกข้าว 30 บ่อ ปีละ 3 ครั้งก็จะได้ข้าวกินตลอ ดทั้งปี

วิธีการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

บ่อซีเมนต์ = ใช้บ่อ กว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร เทปูนปิดก้นบ่อแล้วทาน้ำย ากันซึมให้เรียบร้อยไม่ให้รั่วซึม โดยจะใช้พื้นที่ 1 ต ารางเมตร/1บ่อ

เตรียมดิน = ทำการใส่ดินลงในบ่อซีเมนต์ให้สูงจากก้นบ่อ 20-30 เซนติเมตร แล้วนำมูลวัวมาผสมกับดินประมาณ 1 กิโลกรัม/บ่อ แล้วทำการเทน้ำให้ท่วมดินแช่น้ำทิ้งไว้ 2 คืน

ต้นกล้าข้าว = แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในน้ำสะอาด 12 ชั่ วโมง แล้วนำไปใส่กระสอบเพื่อบ่มอีกหนึ่งคืน เมื่อครบเวลาแล้วให้นำไปหว่านบ่อละ 2 กำมือ ปลูกครบ 4 วัน เมล็ดข้าวก็จะเริ่มแตกใบช่วงนี้ต้องดูแลอย่ าให้กล้าข้าวข า ดน้ำ เมื่อปลูกครบ 20 วัน ก็พร้อมถอนไปปักดำได้เลย

ปลูกข้าว = ก่อนปลูกต้องย่ำดินให้เละก่อนปลูก นำต้นกล้าข้าวที่เพาะเตรียมไว้มาปักดำ โดยข้าว 1 กอควรมีต้นข้าว 3-4 ต้น และปักดำให้เว้นระยะห่าง 1 ฝ่ามือ จากขอบบ่อและระหว่างกอข้าวด้วยกัน บ่อหนึ่งจะสามารถปักดำข้าวได้จำนวน 10 กอ

การให้น้ำ = เมื่อปักดำข้าวได้ 2-3 วัน ทำการปล่อยน้ำลงบ่อ โดยให้สูงจากดินประมาณ 2 นิ้ว ให้รั ก ษ าระดับน้ำนี้โดยตลอ ด

เมื่อ ดำกล้าได้ครบ 50 วัน ข้าวจะตั้ ง ท้ อ ง ช่วงนี้ให้งดการให้น้ำ 7 วัน หลังจากนั้นจึงให้น้ำต่อไปได้

เมื่อถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 7 วัน จึงให้งดการให้น้ำอีกครั้งหนึ่ง

การใส่ปุ๋ยบำรุง = ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1/2 กิโลกรัม ต่อ 1 วงบ่อ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกแรกใส่ปุ๋ยในช่วงหลังปักดำข้าวได้ 7 วัน และ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ต้นข้าวอายุได้ 20 วัน

เก็บผลผลิต = เก็บรวงข้าวโดยการเด็ดชุดแรกตรงป้องแรกของรวงข้าว โดย 1 ต้นสามารถเก็บได้ 3 รอบ โดยให้เก็บผลผลิตเมื่อข้าวเริ่มมีการตั้ ง ท้ อ งในปล้องที่สองของต้นข้าว

หลังจากเก็บเกี่ยวรุ่นที่สามแล้ว ให้ทำการกดต้นข้าวฝังลงไปในดินในบ่อ เหมือนการไถกลบตอซังข้าวและปล่อยน้ำเข้าบ่อให้ท่วมพอ ดีเป็นการบำรุงดินเพื่อเตรียมบ่อลงปลูกรอบต่อไป โดยในหนึ่งบ่อต่อรอบที่เก็บจะได้ปริมาณข้าวเปลือ กบ่อละประมาณ 1 กิโลกรัม

ที่มา รักบ้านเกิด, Postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …