Home ข้อคิด ปลูกต้นย างนา เป็นบ่อน้ำมันบนดินได้ในอนาคต

ปลูกต้นย างนา เป็นบ่อน้ำมันบนดินได้ในอนาคต

12 second read
Comments Off on ปลูกต้นย างนา เป็นบ่อน้ำมันบนดินได้ในอนาคต
0
704

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นย างนา เพื่อประโยชน์มากมายในอนาคต กับบทความ ปลูกต้นย างนา เป็นบ่อน้ำมันบนดินได้ในอนาคต ไปดูกันว่าต้นย างจะสามารถเป็นพลังงานในการช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่ างไร

นายบัญช า ศรีช าหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน มพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตัวแทนเกษตรกร รวมถึง สื่ อ มวลชน เข้าเยี่ยมชมศึกษา ความสําเร็จเกี่ยวกับโครงการทดลองวิจัยนําเอานํ้ามันย างนา มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล

ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของ ศู น ย์ เรียนรู้เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เพื่อเป็นการต่อยอ ด นำภูมิ ปั ญ ญ า ช าวบ้าน บวกกับแนวทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง ต ามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และเป็นการส่ งเสริม ช่วย เ ห ลื อ เกษตรกร ให้ลดต้นทุน มากขึ้น สามารถนำน้ำมันย างนา มาใช้ทดแทน น้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล รถไถนาเดินต ามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่ งผลดีต่อเกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เ พิ่ มรายได้พร้อมตั้งเป้าขย ายพื้นที่ปลูกต้นย างนา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมช าติ

ขณะที่นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เปิด เ ผ ย ถึงความสำเร็จนี้ว่า น้ำมันจากต้นย างนาสามารถลดต้นทุนการผลผลิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นย างนาจะเริ่มเจาะน้ำมันได้ เมื่อมีอายุ ประมาณ 15 -20 ปี

วิธีการเจาะเอาน้ำมันจากต้นย างนา

– ให้ใช้สว่านไฟฟ้า เ จ า ะ ที่ต้นย างนา ให้มีความลึก 10-20 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้น 30-50 เซนติเมตร เพื่อให้ขวดสามารถตั้งกับพื้นได้พอ ดีกับความสูงของขวด

– นำขวดพลาสติกที่ เ ต รี ย ม ไว้ต่อ กับจุกย าง แล้วปักเข้าไปในรูที่เจาะต้นย างนาไว้ จากนั้นใช้ดินน้ำมันในการแปะจุกย างกับต้นย างนาให้อยู่ วางขวดทิ้งไว้ 2-3 วัน น้ำมันจากต้นย างนาจะค่อยๆไหลออ กมาใส่ขวดจนเต็มขวด

– เพียงเท่านี้เราก็จะได้นํ้ามันบนดินที่ผลิตจากต้นย างนามาใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรแล้ว

น้ำมันที่ได้จากต้นย างนาที่พร้อมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล 1 ลิตร ใช้กับรถไถนาได้ประมาณ 2 ชั่ วโมง โดยใช้เครื่องรอบต่ำ แต่เมื่อเรา ผ ส ม น้ำมันย างนาเข้าไปด้วย จะสามารถใช้ได้ 4-5 ชั่ วโมง ทำให้ทำงานได้นาน มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้นย างนาที่สามารถให้น้ำมันได้ จะอยู่ที่ 15 – 20 ปี มีการทดลองใช้งานจริง กับ เ ค รื่ อ ง จักรกลรถไถนาเดินต ามรอบเบา ไม่มีปัญหา กำลังไม่ตก น้ำมันดีเซล ปริมาณ 1 ลิตร สามารถทำงานได้ 1 ชั่ วโมง แต่เมื่อ เ ติ ม น้ำมันย างในปริมาณเท่ากันทำงานได้ประมาณ 3 ชั่ วโมง

ในนอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น สิ่งที่ได้ไม่เพียงwลังงานทดแทน แต่จะได้ธรรมช าติป่าไม้กับคืน มา เกิดความอุดม ส ม บู ร ณ์ ควบคู่กัน ถือว่าเป็นทางเลือ กใหม่ของเกษตรกร’ นายไพโรจน์ กล่าว ต้นย างนา ถือว่าเป็นต้นไม้นิยมปลูกกัน มาก เพราะทุกส่วนของย างนาใช้ประโยขน์ได้มหาศาล ล่าสุด ต้นย างนาที่ว่านี้กล า ยเป็น ‘น้ำมัน’

ที่มา ปัญญาชีวิต, Sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …