Home ข้อคิด ปลูกผักสลัดแล้วขม แก้ด้วยวิ ธีนี้

ปลูกผักสลัดแล้วขม แก้ด้วยวิ ธีนี้

18 second read
Comments Off on ปลูกผักสลัดแล้วขม แก้ด้วยวิ ธีนี้
0
239

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ผักสลัดขม ทำให้เราไม่อย ากที่จะทานผัก กับบทความ ปลูกผักสลัดแล้วขม แก้ด้วยวิ ธีนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถทานผักสลัดได้โดยไม่ขมอีกต่อไป

เกษตรกรปลูกผักสลัดเคยเจอปัญหาที่ว่า ผักสลัดดูเขียวสดน่ากิน แต่พอทานปุ๊บกลับกล า ยเป็นว่าขม ต้องขอขอบคุณ KC Fresh ที่ได้มาแบ่งปันความรู้นี้ ขมเพราะ พั น ธุ์ ผัก พันธุ์ของผักสลัดหรือผักบางชนิดมีรส ข ม เป็นรสช าติพื้นฐานอยู่แล้ว ทำให้ผักที่กินเข้าไปมีรสขม ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการ เ พ า ะ ปลูกหรือ การดูแลผักแต่อย่ างใด

ผักที่มีอายุมาก ผักแก่ส่วนใหญ่จะมีรสขม ยิ่งอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนละก็ ผักจะมีรสขม อ ย่ า ง แน่นอน เก็บผักช่วงแดดแรง ผักสลัดจะทำการผลิต ย า ง ออ กมาเพื่อปรับสมดุลให้กับตัวเองเนื่องจากเสียน้ำไปจากสภาวะคายน้ำ จึงส่ งผลให้รสช าติของผักในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเกิดความขม

ชดเชยปุ๋ยไม่เหมาะสม การไม่รู้จักการชดเชย ปุ๋ ย ให้กับผักสลัดต ามสัดส่วน และช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ผักสลัดที่ได้มีรสขม แทนที่จะออ กรสหวานน่ากิน สถานที่ปลูกไม่เหมาะสม หากปลูกผักสลัดในบริเวณที่อากาศไม่อบอ้าว มีการถ่ายเทและได้แดดเช้า อ ย่ า ง เต็มที่ผักสลัดจะสังเคราะห์แสงได้ดี และอุณหภูมิของสารละ ล า ย จะต่ำ ก็จะช่วยทำให้ผักสลัดไม่ขมแถมยังโตไวอีกด้วย

ผักสลัดที่อยู่ในภาวะอุณหภูมิของสารละ ล า ย สูง อ ย่ า ง ที่บอ กไปแล้วว่า หากผักสลัดได้รับอุณหภูมิสูงจะผลิต ย า ง ออ กมาทำให้เกิดความขม ซึ่งสาเหตุของสารละล า ย มีอุณหภูมิสูงก็คือ ช่วงที่อาจมีแสงแดดส่องโดนถัง ปุ๋ ย จนทำให้สารละล า ยร้อน รวมถึงรางหรือท่อปลูกระบายความร้อนได้ไม่ดี แถมยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ด้วยการ พ่ น น้ำช่วยหรือใช้สแลนคลุมโรงเรือน ผักสลัดที่ได้จึงมีรส ข ม

ค่าความเป็นกรด ด่ า ง ของน้ำที่ให้ผักไม่ได้มาตรฐาน ความเป็นกรดด่างของน้ำควรอยู่ที่ 6.5 ตลอ ดช่วงการปลูก เพราะหากมากเกินไปจะมีผลต่อ การดูดซับสารอาหารของผักสลัด และส่ งผลไปถึงรสช าติของผักสลัด

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : http://www.kasetporpeang.com, http://www.h2ohydrogarden.com, https://mssaradafood.com

ที่มา pooddee

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …