Home ข้อคิด ปลูกพริกในกระสอบ สร้างรายได้เท่าคนจบป.ตรี

ปลูกพริกในกระสอบ สร้างรายได้เท่าคนจบป.ตรี

8 second read
Comments Off on ปลูกพริกในกระสอบ สร้างรายได้เท่าคนจบป.ตรี
0
76

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้จากการปลูกพริกกระสอบ กับบทความ ปลูกพริกในกระสอบ สร้างรายได้เท่าคนจบป.ตรี ไปดูกันว่า ต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้มีรายได้มั่นคง อยู่ได้อย่ างมีความสุข

ข่าวนี้เห็น มาสักพักใหญ่ๆ แล้ว ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นฝีมือของนักศึกษาปี 2 ถึงตอนนี้เค้าคนนี้ก็อาจจะเรียนจบไปแล้วก็ได้ แต่ที่ปริญญานำออ กมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันเพราะนับถือในความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของน้องเค้ามากๆ เลยค่ะ

พิเชษ ด้วงชู ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส. ปี 2 สาขาด้านพืชศาสตร์ วิท ย า ลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เค้ามีแนวคิดที่อ ย า กจะช่วยพ่อแม่หารายได้พิเศษเพิ่ม ( คงอ ย า กแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ) ซึ่งเดิมทีทางบ้านก็ทำสวน ย า งพาราอยู่แล้ว แต่ด้วยร า ค า ย า งพาราที่ตกต่ำทำให้รายได้ลดลงอย่ างมาก

พอมีที่ดินเล็กๆว่างอยู่ข้างบ้าน ประมาณ 1 งาน แต่ดินไม่ดีปลูกอะไรก็ ย า ก เห็นว่าถ้าลงทุนปลูกอะไรไปก็คงจะมีแต่ข าดทุน พิเชษ ได้ความรู้มาจากการเข้าร่วม ‘โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน’ โดยได้นำเอาแนวคิด การปลูกพริกในกระสอบ มาปรับใช้ในที่ดินของตนเอง

การปลูกพริกกระสอบ ด้วยที่ดินแค่งานเดียว สร้างรายได้เท่าเงินเดือนคนจบปริญญาตรี ทั้งยังไม่ต้องใช้ที่ดินในการเพาะปลูกมาก ก็สามารถทำได้ ต้นทุนต่ำ เมื่อได้เริ่มลงมือทำครั้งแรก ปรากฏว่าผิดคาด ต ามประสาคนไม่มีประสบการณ์ แต่พอหักต้นทุน ยังเหลือ กำไรตั้งห้าพันบาท และ พอมาลงมือทำแบบจริงจัง อาศัยบทเรียนจากครั้งแรกต่อยอ ด ปลูกพริกกระสอบ 200 ถุง

ปลูกไปได้ 3 เดือน ก็เริ่มเห็นผล แต่ละเดือนได้พริกประมาณ 120 กก. ร า ค ากิโลละ 130 – 150 บาท คำนวนคร่าวๆก็ตกเดือนละ 15,000 – 18,000 บาท พิเชษ บอ กเคล็ดลับว่า เริ่มจากนำดินร่วนปนทราย 12 กก. มาผสมมูลวัว 5 ขีด ปูนขาว 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ถุง ปุ๋ ย พับปากถุงให้สูงขึ้น มาจากดินที่บรรจุอยู่ในถุงประมาณ 1 ฝ่ามือ เพื่อช่วยบังลมให้ต้นกล้าพริก ส่วน พั น ธุ์ พริกที่จะนำมาปลูกนั้นแล้วแต่จะเลือ กใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่

แต่สำหรับพัทลุง จะใช้พริก พั น ธุ์ เดือยไก่ เพราะตลาดในแถบนี้มีความต้องการพริก พั น ธุ์ เดือยไก่มากกว่าชนิดอื่น ทำให้ได้ร า ค าดีกว่าพริกชนิดอื่น ลงปลูกเพียงแค่ 3 เดือน สามารถเก็บข า ยได้นานเป็นปีหรืออาจจะมากกว่า ขึ้นอยู่กับการดูแล สูตรการปรุงดิน และเมื่อต้นพริกวาย ( หมดอายุ )

ก็แค่ยกกระสอบออ กนำดินไปเทผึ่งแดดกำ จั ด เ ชื้ อ หาดินชุดใหม่มาใส่กระสอบทำเหมือนเดิม แนวทางการทำเกษตรด้วยการปลูกพืชในกระสอบนั้น ถือว่าเป็นวิธีที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ คุณ พิเชษ ก็ได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้จนเหมาะสม ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ใฝ่หาข้อมูลความรู้ ลองผิดลองถูก พัฒนาแนวทาง จนสามารถนำเอา

ความรู้ทางการเกษตรมาประกอบเป็น อ า ชี พ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและตัวเองได้เป็นอย่ างดี สมกับเป็นตัวอย่ างคนรุ่นใหม่ กล้าคิด และลงมือทำ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในทางของเราเอง นอ กจากนี้ยังได้หาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า เราสามารถปลูกผักชนิดอื่นๆ ในกระสอบได้ด้วยค่ะ

การปลูกผักในกระสอบ แนวนอน เป็นวิธีการปลูกผักที่ไม่ว่าดินจะมีสภาพแย่แค่ใหนก็ปลูกได้ เพราะบางพื้นที่นั้น สภาพดินไม่ดี ก็สามารถปรับปรุงดินได้ และ ปุ๋ ย ที่ใส่ลงไปก็จะไม่กระจายไปใหน ปุ๋ ย ก็จะอยู่แค่ในกระสอบ ทำให้ผักของเราได้น้ำได้ ปุ๋ ย อย่ างเต็มที่ ผักก็เจริญงอ กงามได้ดี ที่สำคัญยกเคลื่อนย้ายไปปลูกที่ใหนสะดวก

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …