Home ดวง ความเชื่อ ปลูกว่าน ม ง ค ล ต ามวันเกิด เสริมความมงคลให้ชีวิต

ปลูกว่าน ม ง ค ล ต ามวันเกิด เสริมความมงคลให้ชีวิต

12 second read
Comments Off on ปลูกว่าน ม ง ค ล ต ามวันเกิด เสริมความมงคลให้ชีวิต
0
146

หากใครในช่วงนี้ชีวิตมีเเต่เรื่องวุ่นวาย การเ งิ น มีปัญหา หรืออย ากเพิ่มเสน่ห์ในตัวเอง วันนี้เรามีว่านเสริมด ว งมาเเนะนำทุกท่านกันค่ะ ส่วนว่านแต่ละชนิดจะช่วยเสริมด ว งชะต าของคุณในด้านใดบ้างมาดูกันค่ะ

1 เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่ าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่อง คาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชคลาภ เ งิ นทอง สิ่งดี ๆ สิ่งมงคลต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเ งิ นทองไหลเข้าม าแบบไม่ข า ดสายเลย และยังช่วยทำให้เก็บเ งิ นอยู่อีกด้วย จะมีเ งิ นใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

2 เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารห รือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่อง คาถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภ มงคล และยังช่วยเรียกเ งิ นทอง ให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเ งินทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด

3 เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว King of Hearts จัดเป็นไม้ประดับมงคลที่มีความโดดเด่น ที่ความสวยงามของใบ ส่วนความเป็น มงคลนั้นจัดให้เป็น ว่าน มงคลประเภทว่านเมตต ามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ ต ามความเชื่อที่ว่า จะทำให้ผู้คนรักใคร่ โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้

ในส่วนไหนของบ้าน ก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมจะต้องท่อง คาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมี เมตต ามหานิยม และเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับตนเองรวมถึง คนในบ้านด้ว ยเหมือนกัน

4 เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่านธรณีส า ร

ว่านนี้ปลูกได้ รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาแ ละยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เ งิ นดี ชีวิตมีความสุข

ว่านธรณี ส า ร เป็นว่าน ที่นับถือ กัน มาช้านาน โดยการนำไปเข้าพิธีประพรมน้ำมนต์ เพราะเชื่อ กันว่าเป็น มงคล ปลูกไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะดี และควรปลูกว่านธรณี ส า ร ในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น

5 เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศเช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์

6 เกิดวัน เ ส า ร์ ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน จัดเป็นทั้งว่านเมต ามหานิยม ว่านป้องกัน ภั ย ว่านเสริมสิริมงคล และว่านเสริมโชค เสริมลาภ นิยมปลูกเพื่อความเป็น มงคล และปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถางตั้งในอาคาร หรือปลูกลงแปลงจัดสวน

คนเกิดวันอังคารให้ปลูกไว้ รอบบ้านและให้ปลูก ในวันพฤหัสบดีขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานี้ นะโม พุทธายะ 3 จบ จะเป็นการช่วย เสริมบารมีให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น ฐานะทางการเ งิ นดีขึ้น มีเ งิ นทองหลั่งไหล เข้ามาไม่ข า ดสาย พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้าน มีความสุขพบเจอ สิ่งที่ดีเช่นกัน

7 เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ ไม้ในวงศ์พลับพลึง มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่ ส่วนที่โผล่ขึ้น มาเหนือ ดินเป็นส่วนของก้านใบ และตัวใบเท่านั้น ลักษณะของใบเป็นสีเขียว รูปหอ ก ย า ว เรียว ปล า ยมน ขอบใบเรียบ

ใบกว้างประมาณ 3-5 ซม. และ ย า ว ประมาณ 25–30 ซม. ก้าน ด อ กจ ะแ ท ง สูงขึ้นจากกอ มีความประมาณ 25-30 ซม. ด อ ก ออ กตรงปล า ยก้านด อ ก มีสีชมพูตรงปล า ย ด อ ก ด อ ก แยกออ กเป็น 6 กลีบ เมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-8 ซม. และจะทยอยกันบานทีละ 4 ด อ ก จึงนิยมเรียกกันว่า ว่านสี่ทิศ

คนเกิดวันจันทร์ ให้ปลูกว่านสี่ทิศ เอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลย และปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องคคาถา เห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็นการสวดให้เสริมบารมีเ พิ่มความเป็น มงคลแก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ า น ไปได้ด้วยดีทุกเรื่อง และแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้า มา

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ดวง ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …