Home ข้อคิด ปีใหม่นี้ บุญใหญ่หนุนนำ ทำบุญด้วยการถวายน้ำเปล่า

ปีใหม่นี้ บุญใหญ่หนุนนำ ทำบุญด้วยการถวายน้ำเปล่า

8 second read
Comments Off on ปีใหม่นี้ บุญใหญ่หนุนนำ ทำบุญด้วยการถวายน้ำเปล่า
0
27

ปีใหม่แล้ว เราจะพาคุณนั้นไปเริ่มต้นปีด้วยการถวย าน้ำเปล่า กับบทความ ปีใหม่นี้ บุญใหญ่หนุนนำ

ทำบุญด้วยการถวายน้ำเปล่า ไปดูกันว่าเหตุใดการถวายน้ำเปล่า ถึงได้อนิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญด้วยสิ่งอื่น

การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานนั้นของที่เราสามารถถวายได้ก็มีมากมายหล า ยอย่ างเลย และหนึ่งในสิ่งที่ถวายแล้วช่วยให้ได้บุญเยอะ ได้อานิสงส์มากนั้นคือน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำนั้นจำเป็น

และสำคัญมากสำหรับพระสงค์ สามเณร และอีกหล า ยชีวิตที่อยู่ในวัด พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า คนเราข า ดอาหาร 7 วันถึงจะต า ย แต่ถ้าหากข า ดน้ำ 3 วันก็ต า ยแล้ว

ฉะนั้นเวลาจะถวายสังฆทานก็มีน้ำดื่มด้วยก็ดีนะ ได้บุญเยอะจริงๆ สำหรับการถวายน้ำดื่ม

ลองศึกษาจากอรรกถาขุททกนิกายเปตวัตถุจูฬวรรคที่ 3 สานุวาสีเถรเปตวัตถุ จะเห็นว่าพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าให้พ ร ะ อานนท์บอ กกับส า มเ ณ รรูปหนึ่งเอาไว้ว่า

ให้ทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อให้พ ร ะ ภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพ ร ะ สั มม าสั มพุ ท ธเ จ้ า ท่านเห็นด้วย ญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็น

ผู้บุญน้อยมาก ทำให้กล า ยเป็น เ ด็ กเ ร่ ร่ อ น อ ดๆ อย ากๆ ไม่มีจะกิน เนื่องจากไม่เคยทำบุญกุ ศ ลไว้เลย แถมยังไม่เคยทำไว้ในอดีตด้วย ในอดีตกร รมก็หนักสุดๆ

กับ พร ะ ปั จเจก พ ร ะ พุ ท ธ เจ้ าที่ชื่อ สุเนตต์ ซึ่งเป็นแบบนี้ก็ทำให้ ต ก น ร กนานถึง 84,000 ปี หากเกิดก็จะเป็ น เ ป ร ต หิวไปหล า ยช า ติเลย แต่ถ้าหากสามเณรนั้นได้เติมบุญให้ตัวเองต าม

คำแนะนำของพ ร ะ พุทธ เ จ้ า จะทำให้ได้อานิสงส์มากขึ้น คนก็เริ่มยอมถวายเครื่องบริโภค ซึ่งทำให้สะดวกสบายมากขึ้นเวลาปฏิบัติธ ร ร ม และได้เป็นพ ร ะอ รหั นต์ไปในเวลา

พอบรรลุแล้วญาติทั้ง 500 ของท่านก็เกิดเป็นเ ป ร ตหิ ว โ ห ยขอส่วน บุ ญ ซึ่งท่านก็ได้อุทิศไปให้จนเ ป ร ตก็ลดความท ร ม า น ลง อยู่ดี มีบ้าน แต่ไม่มีน้ำดื่ม แล้วเ ป ร ตญาติก็บอ กให้ช่วยตักน้ำไว้ให้เต็ม ธร ร ม กร ก

เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ แล้วอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลไปให้เ ป ร ตญาติอีก พวกเขาถึงจะมีน้ำดื่มน้ำใช้กันนั่นเอง

สำหรับอานิสงส์ของคนที่ถวายนั้นจะหนุนให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข มีกิน มีใช้ตลอ ดไป ชีวิตดีมีความสุข หากคุณไปทำบุญก็อย่ าลืมถวายน้ำดื่มด้วยเป็นประจำ

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …