Home ข้อคิด ฝึกเป็นคนใจเย็น มีสติ เป็นเสน่ห์อีกแ บ บที่หล า ยๆ คนไม่มี

ฝึกเป็นคนใจเย็น มีสติ เป็นเสน่ห์อีกแ บ บที่หล า ยๆ คนไม่มี

8 second read
Comments Off on ฝึกเป็นคนใจเย็น มีสติ เป็นเสน่ห์อีกแ บ บที่หล า ยๆ คนไม่มี
0
11

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการฝึกเป็นคนใจเย็น และมีสติ เพราะการมีสตินั้นเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับคุณได้มาก กับบทความ ฝึกเป็นคนใจเย็น มีสติ เป็นเสน่ห์อีกแ บ บที่หล า ยๆ คนไม่มี ไปดูกันว่าการเป็นคนใจเย็นนั้น มีเสน่ห์อย่ างไร

ในทุกวันนี้ หล า ยสิ่งหล า ยอย่ าง กระตุ้ นให้คุณเป็นคนอารมณ์ร้อน หรือใจร้อนได้ง่าย วิถีชีวิตทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน มาก ยังไงก็ต าม ถ้าคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ อย ากมีชีวิตที่สงบสุข อย ากมีความสุขในชีวิต

ควรหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจ มันจะทำให้เรา เป็นคนน่าเคารพ และมีเสน่ห์ ทั้งยังช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ ก ภายใน และมันเป็นเสน่ห์ที่ เราสามารถสร้างมันได้ ดังนั้นเวลาจะเกิดอะไร เราควรที่จะใจเย็นและใช้สติในการแก้ไข นั่นเพร าะมันดูเป็นคน มีวุฒิภาวะมากกว่า ดีกว่าคนที่ชอบใช้ อารมณ์ตัดสิน ปัญหานะ

1 เอ่ ยขอบคุณ ให้มากกว่าเดิม

การพูดขอบคุณ นั้นมีประโยชน์มากมาย มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เครีย ด น้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น และมันยังช่วย ให้เรามีความอ ดทน มากขึ้นด้วยและการที่เราแสดงออ กว่า เรารู้สึกยังไงจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

ช่วยลดการข าดความอ ดทนลงได้ เพราะงั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากเลยล่ะ ในการฝึกขอบคุณ ก็เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่ง ให้คุณ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส หรือบางครั้งเราอาจ นึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถทำบางสิ่งได้ หากเราทำจนเป็นนิสัยได้แล้ว ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี แล้วเราเองก็จะความอ ดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนนะ

2 ฝึกให้รู้จักการรอได้

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น พอได้รับในสิ่งที่ต้องการทันที แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่มันก็ให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน การรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า และการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดี ที่สุดคือ การฝึกตัวเอง

ให้รู้จักการรอไงล่ะ โดยอาจเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ 10 นาที หรือ การรอ รายก ารโทรทัศน์ที่ชอบ ช่วงวันหยุด พอเราสามารถรอ จนเป็นนิสัยได้แล้วนั้นก็จะทำให้เรา มีความอ ดทน มากขึ้น แล้วยังทำให้คุณมีความสุข และไม่หงุดหงิดหากต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ ในวันต่อๆ ไปด้วยนะ

3 สุดห ายใจลึก ๆ

หากเมื่อไร ที่เรารู้สึกว่าหล า ย ๆ สิ่งมันไม่เป็นดังใจ การถอนห า ยใจ แล้วห า ยใจเข้าลึก ๆ เช่นนี้ ก็ช่วยให้เราสงบจิตใจได้ ซึ่งวิธีการผ่อนคล า ยง่าย ๆ เช่นนี้ จะช่วยล ดความกระวนกระวายใจ ผ่อนคล า ยอ ารมณ์หงุ ดหงิ ด ผิ ดหวังหรือโ กรธ ลงได้

ความอ ดทนเป็นสิ่งที่ เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง นั่นเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากเลย ที่เราจะทำ ถ้าเรามีความอ ดทนพอ เราก็จะมีความสุขมากขึ้น แบบที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งของภ ายนอ กเลยละนะ

4 การที่มีสติให้มากขึ้น

ไม่ว่าใคร ก็คงต้องเคย ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อน ทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถจั ดลำดับความสำคัญกับอะไรๆได้ บ่อยครั้งที่ความคิดของเรา มักโด ดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนไม่มีสติ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย าก วุ่นวายอยู่ตลอ ด

จนทำให้เรากล า ยเป็นคนเร่งรี บแล้วมีความอ ดทนน้อยลง การมีสตินี้ และการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอเนี่ย จะช่วยทำให้เรา สามารถจัดระเบียบ ความคิดของตนเองได้ดีขึ้น เขี ยนความคิดต่าง ๆ

ลงในกระดาษดูสิ บางทีมันอาจจะช่วยให้คุณจั ดการความคิด ของตัวเองได้ ให้ตัวเองรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อนหลัง วิธี นี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความคิด ไม่ให้โดดไปมาได้นะ

5 ยอมรับความ ลำบากให้ได้

บางที ความสะดวกสบายนั่นก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว เพราะความสะดวกสบายนั้นจะทำให้เรา มีความอ ดทนน้อยลงไงล่ะ เมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก เราจึงไม่สามารถอ ดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ฉะนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเอง ทนกับความย ากลำบาก ความไม่สะดวกสบายให้ได้ หากทำได้ เราก็จะมีความอ ดทน มากขึ้นและสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิต แม้ว่าต้องพบเจอกับอะไรก็ต าม

ที่มา tamnanna

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …