Home ข้อคิด มีห นี้สินเยอะ ลองสวดบทนี้ ขอพรท่าน

มีห นี้สินเยอะ ลองสวดบทนี้ ขอพรท่าน

8 second read
Comments Off on มีห นี้สินเยอะ ลองสวดบทนี้ ขอพรท่าน
0
19

วันนี้เราจะพาคุณไปสวดมนต์ขอพร สมเด็ จพระเจ้าต ากสิน มหาราช เพื่อให้ท่านได้เมตต าให้คุณปลดห นี้ปลดสินได้ภายในปีนี้ ไปดุกันว่าคุณจะต้องสวดมนต์บทไหนบ้าง เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

เ ชื่ อ ว่าหล า ยคน คงมีห นี้สินกัน ไม่มากก็น้อยพอสมควร ต ามกำลังของแต่ละคน หล า ยคนก็หาทางปลดห นี้ของตนอยู่ แต่มีความเ ชื่ อ ต่อ กัน มาว่า หากท่านมีห นี้สินล้นพ้นตัวอย ากปลดห นี้ต้องขอ สมเด็จ พระเจ้า ต ากสิน มหาราช’

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอ ด คือ การพึ่งสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบรมราช านุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้าต ากสิน มหาราชวงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เ ชื่ อ ว่าท่านจะสา มารถช่วยเหลือ ในเรื่องของห นี้สินได้เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้เป็นสิน ประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอ กของคนเป็นห นี้นั่นเอง โดยสมเด็จพ ระเจ้าต ากสิน มหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้ เอ กราชจากพม่า

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่ างสูงจากช นช าวไทย ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอ ดมา ด้วยความเ ชื่ อว่าบารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานห นี้สินจากการค้าขาย นอ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีก ด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอ กมาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน การถวายเครื่องสักการะ บูช าสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าต ากสิน มหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 ดอ ก ไม้ที่ใช้บูช าโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พระองค์

2 เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทยครั้งละ2เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

3 โปรดเสียงประทัด และเสียงปืน

4 น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

5 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อช าติศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอ ดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของช าติ

6 พระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบ ไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหล า ยเช่น เครื่องของแห้งต่าง

7 ผลไม้ไทยและจีนเครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่นเ ป็ ด ไ ก่หัวหมูบายศรี และซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอ กกลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูช าสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาราช ให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ดวงพระวิญญาณ โอมสิโนราช าเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศัตรูวินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอมสิโน

ราช าเทวะ นะมามิหังพระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะช าลิติมะหาลาโภ ลาโภมหาโชคมหาลาภ สาธุบุญใหญ่

ที่มา monovichea

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …