Home ข้อคิด วันที่เหนื่อยและต้องสู้เพียงลำพัง ให้คิดถึง 5 กำลังใจนี้

วันที่เหนื่อยและต้องสู้เพียงลำพัง ให้คิดถึง 5 กำลังใจนี้

8 second read
Comments Off on วันที่เหนื่อยและต้องสู้เพียงลำพัง ให้คิดถึง 5 กำลังใจนี้
0
14

หากวันนี้ทำงานและต้องเจอเรื่องราวมากมายที่ทำให้เหนื่อยจนแทบไม่อย ากลุกขึ้นสู้อีกต่อไป วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ เกี่ยวกับ วันที่เหนื่อยและต้องสู้เพียงลำพัง ให้คิดถึง 5 กำลังใจนี้ ไปดูกันว่าหากเหนื่อย และท้อวันไหน ยังค่อยมีกำลังใจดีๆ อยู่

เมื่อต้องใช้ชี วิ ตเพียงคนเดียว เราต้องมีกำลังใจ และอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ การพึ่งพาตัวเองได้ การหัดให้ตั วเองได้อยู่ตัวค นเดียวดูบ้างนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ใครๆ ต่างก็ต้องเตรียมพร้ อมรับมือเอาไว้

1 ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอ ดไปหรอ ก

เวลาจะพรากใครหล า ยๆ คนให้เดินออ กไปจากชีวิต ในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คว ามรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหล ายจะก่อตัวขึ้นภายในใจของเราเอง ทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนเเอ ดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลย ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะไม่ส ามารถคงอยู่ได้ตลอ ดไป รวมถึงตัวเราด้วย

2 ใจของคนไม่เเน่นอน

เพราะใจคนเร าสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอ ดเวลา และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยั งคงอยู่เคียงข้างเรา การเตรียมพร้อมรับมือกับคว ามเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงอาจมีส่วนช่ ว ยให้สิ่งที่เร าต้องเผชิญนั้น ไม่ใช่เรื่องย ากเกินที่เราจะรับไหว

3 ไม่ต้องเป็นภาระ หรือสร้างความเดือ ดร้อนให้ใครเลย

ในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรใช้ศักยภ าพของตัวเองที่มีอยู่ หรือช่วยเหลือตนเองให้ได้อย่ างเต็มที่ก่อน และเมื่อคิดว่า ทำไม่ได้แล้วจริงๆ ค่อยไปพึ่งพาคนอื่น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เร ารู้สึกได้ถึงคุณค่ าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิม เพราะการหลีกเลี่ยงการเป็นภาระ การสร้างปัญห าให้กับคนรอบข้ างลดน้อยลง

4 เข้มแข็งมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตคว ามเป็นอยู่ได้ดี และเข้มเเข็งกว่าเดิมนั้น ก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่ านอุปสรรค ข้ามปัญหาต่างๆ ไปด้วยตนเอง บางทีที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวนั้น หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ มันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย เพราะในบ างครั้งบทเรียนชีวิตทั้งหล า ยอ าจจะได้มาจากประสบก ารณ์เหล่านี้แหละ

5 ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอะไร เป็นการสร้างความสุขง่ายๆ ให้กับเราอีกด้วย และไม่ต้องทำให้ใครเ ดื อ ด ร้อนด้วย

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …