Home ข้อคิด คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ เวลาทำบุญให้อธิฐาน แบบนี้ ได้ผลบุญยิ่งใหญ่

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ เวลาทำบุญให้อธิฐาน แบบนี้ ได้ผลบุญยิ่งใหญ่

8 second read
Comments Off on คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ เวลาทำบุญให้อธิฐาน แบบนี้ ได้ผลบุญยิ่งใหญ่
0
39

หากวันนี้คุณนั้นกำลังจะไปทำบุญหรือทำบุญเสร็จแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับผลบุญที่ทำอย่ างเต็มที่ เป็นเพราะอะไรนั้น วันนี้เราจะพาคุรไปดูคำอธิฐานเวลาทำบุญให้ถูกต้อง กับบทความ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ เวลาทำบุญให้อธิฐาน แบบนี้ ได้ผลบุญยิ่งใหญ่

การเข้าวัดทำบุญ เป็นสิ่งหนึ่ งที่ทำต่อกัน มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความเชื่อว่าเวลาที่เราทำบุญเข้าวัด เป็นการสะสมความดีที่ติดตัวเราไปตลอ ดชีวิต ช่วยทำให้จิตใจของเราสงบผ่อนคล า ย ไม่ยึดติดและมีสมาธิเวลามีปัญหาอะไรเข้ามา ตัวเราเองก็มักจะผ่ านพ้นผ่ านปัญหาเหล่านั้นไปได้ คนส่วนใหญ่มักยังไม่ค่อยรู้ว่า เวลาที่เราทำบุญนั้น

เราจะต้องอธิษฐานแบบใดเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อตัวเรามาก เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชอบการเข้าวัดทำบุญต ามสถานที่ต่างๆ และส่วน มากก็จะขอพรในเรื่องของการงาน ในเรื่องของความรัก เรื่องสุขภาพ หันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการที่เราทำบุญนั้นอธิษฐานแบบไหนถึงจะถูกต้อง แล้วถึงจะดีต่อตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทานนี้ จงถึงแก่เจ้าก ร ร มนายเวรและผู้ปกปักรัก ษ าดูแล ช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ ข้าพเจ้าเข้าถึงพ ระนิพพาน ในช าติปัจจุบัน

หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่ าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพ ระพุทธศาสนา ประดิษฐานอย่ างมั่นคงและได้ศึกษาพ ระธรรมได้ อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอ ดจ นกว่าจะ

เข้าพ ระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพ ระยมราชจงเป็นสักขีพย าน ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ อย่ างหนึ่ ง องค์สมเด็จพ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เพื่อเป็นการลดวิบากก ร ร มให้ลดลงอโหสิก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตต าอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านทำต ามนี้แล้วชีวิตจะพ้นกับวิ บ ากไปถึงรุ่งเรือง ร่ำร ว ย ครอบครัว หมดโ ร คภั ย จ นถึงชีวิตรักเป็นสุข ส่ งมอบให้กับคนที่คุณรักจะเป็นการช่วยสร้างบุญ

ที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …