Home ข้อคิด วันเกิดทั้ง 7 วัน บอ กลักษณะเด่น ในตัวของคุณได้ดี

วันเกิดทั้ง 7 วัน บอ กลักษณะเด่น ในตัวของคุณได้ดี

8 second read
Comments Off on วันเกิดทั้ง 7 วัน บอ กลักษณะเด่น ในตัวของคุณได้ดี
0
38

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปต ามหาลักษณะเด่นที่แอบซ่อนอยู่ภายในตัวของเพื่อนๆ จากวันเกิดของเพื่อนๆ เอง ไปดูกันว่าวันเกิดจะสามารถบอ กลักษณะเด่นได้แม่น มากแค่ไหน

เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ดีๆ ใครที่มีความเชื่อทางด้าน ด วงวันเกิด เราก็มี ลักษณะนิสัยต ามวันเกิดของคุณ มาบ อ ก โดยทั่วไปแล้วลักษณะนิสัยของแต่ละคนนั้น จะต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ตรงต ามนิสัยของเราไหม ล อ ง อ่ า น กันดู

1 เกิดวันจันทร์

เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัว รั้ น มีความคิดความ อ่ า น เป็นของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตน ไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่ างไร ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น

เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ างเพราะเขานั้นตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกๆด้าน แต่จะไม่แสดงออ กให้ใครรู้ว่าต้องการอะไรเป็นคนหยิ่ งเเม้เเต่ในเวลาที่เผชิญปัญหา เขาจะไม่ปริปากบ อ ก ใคร คนที่จะสามารถชนะใจ

คนเกิดวันนี้ได้นั้น ต้องมี นิ สั ย คล้ายๆกัน เป็นคนต ก ห ลุ ม รักง่าย เเละจะรัก สุดหัวใจ แต่กลับไม่ค่อยกล้าเเสดงออ กเท่าไรนัก มักเก็บไว้คนเดียวมากกว่า รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว บางครั้งก็ดูเหมือนเอาเเต่ใจตัวเองมากไป และเป็นคนที่ ไม่ มี น้ำใจ

2 เกิดวันอังคาร

เขาคือคน ฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแน ะ นำ ต่างๆมาพัฒนาผลงานของตนเองได้เสมอ เป็นคนรักเพื่อน มากทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันที่สอง นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคารไม่ช อ บ ขั ด ใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างจะเรียบร้อย แต่ข้อเสี ยคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลง ได้ง่าย หากรู้สึกไม่ พ อ ใ จ จะเหมือนเสื อ โก ร ธ เเละ วู่ ว า ม ทันที จนแทบไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมีเพื่อนสนิทไม่กี่คน

เพราะว่า เ รื่ อ ง อารมณ์นี่เองเเต่หากอารมณ์ดีก็จะเหมือนเเม วเชื่องคนวันอังคารไม่ช อ บ อยู่คนเดียวเหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงาหากไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ

3 เกิดวันพุธ

เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด มักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้นนั้น ไม่เเคร์ว่าใครจะคิดยังไงเเละไม่สนเเม้จะต้องทำร้ า ย

ความรู้สึกใครบ่อยครั้งที่มักพูดแร งเกินไปและมักชอบอยู่กับเพื่อนๆ การได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่เเละตรงไปตรงมานั้นคือสิ่งที่อย ากทำที่สุด ชื่นชมความสวยงามของธรรมช าติ ไม่ช อ บอะไรเดิม ไม่ชอ บให้ใครมาบั ง คั บหากถูกออ กคำสั่ง

หรือห้ามไม่ให้ทำ จะเเสดงออ กถึงความไม่ พ อ ใจโดยการทำในสิ่งที่ห้ามนั้น คนวันพุธเขาจะเป็นคนรักเพื่อน มาก แต่หาคนสนิทด้วยย าก หากเป็นเพื่อนกับใครจะเเสนดีมีน้ำใจ และใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดพุธจะเหมือนได้ทั้งคนรัก เเละเพื่อนที่เเสนดีเลยล่ะ

4 เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมหากชีวิตของคนประกอบไปด้วยสุภาพความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัส ก็คือคนที่หาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของตนสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีสม อ ง เป็นเลิศ ฉลาดจนดูเหมือนมี เ ล่ ห์ เหลี่ยม

ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ ก ฎเกณฑ์เท่านั้น ความฉลาดทำให้มีความสามารถหล า ยด้าน ทำงานเก่ง เรียนหนังสือเก่ง มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารักก็รู้ว่ารัก แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยเเสดงออ กมาหรอ ก

5 เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะ ‘เห็นง่าย’ แต่ ‘รู้จัก ย า ก’ ภายนอ กดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี มักแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไร แ ผ ลงๆ เพื่อให้ตนดูเก่งคนเกิดวันศุกร์ จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบ

การผจญภั ย อยู่กลางแจ้ง ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักทำงาน เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่าย ง อ นเก่ง และเก็บความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจ

ด้วยการแสดงออ กให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนก้าวร้าวคิดจะรักกับคนวันนี้นั้น ยอมรับให้ได้หากบางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่นหมั่นเติมความอ่อนหวานเป็นที่ปรึกษาเเละร่วมทุ กข์ร่วมสุข นีเพราะมันคือสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ ต้องการ

6 เกิดวันเสาร์

เป็นคนฉลาด ทันคน และมีความสามารถหล า ยด้าน ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับสามารถพูดให้คนเชื่อให้ คนทำต ามได้ เก่งเ รื่ อ งการบริหารงาน แก้ปัญหาเก่งเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าผู้อื่น ในสายต าคนนอ กอาจจะมองว่าคนวันเสาร์ เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว จริงจังกับชีวิต ดูเข้มเเข็ง แต่ลึกแล้วอ่อนไหว ช่างเห็น อ ก

เห็นใจบางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ ห์ เหลี่ยม มารย าที่หล า ยคนนึกไม่ถึงเลยล่ะ ด้วยความปรารถนาว่าอย า กให้ทุกอย่ างสมบูรณ์จึง พ ย า ย า ม อย่ างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งต ามต้องการ บางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆ บางทีกลับกล า ยเป็นคนเครี ย ด เอาแต่ใจตน คนรอบตัวต้องปรับให้ทัน เมื่อมีครอบครัวความแป ร ป ร ว น จะลดลง เหลือไว้เพียงความเย็นช าจน ใจห า ย เป็นคนดู ย า ก ให้ความสำคัญกับ เ รื่ อ ง งานและความสำเร็จมากกว่าส่วนความรักไว้ทีหลัง

7 เกิดวันอาทิตย์

เป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูงทีเดียว มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหากตั ดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ด ข า ด สามารถ ตั ด สินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเลมีเป็นคนที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมี ดี อย่ างไร

และคู่ แ ข่ งมี ดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย าก เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็วส่วนความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่ง แต่ต้องเก่งน้อยกว่าตนเอง ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือ คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ข า ดเสน่ห์ไป ในส่วนนี้

ที่มา san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …