Home ข้อคิด วิ ธีขอรับเงินกับธนาคาร เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว

วิ ธีขอรับเงินกับธนาคาร เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว

40 second read
Comments Off on วิ ธีขอรับเงินกับธนาคาร เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว
0
403

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอรับเงินในบัญชีกับธนาคาร ในกรณีที่เจ้าของบัญชีได้เสียชีวิตไปแล้ว กับบทความ วิ ธีขอรับเงินกับธนาคาร เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

โดยกฎหมายแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบัญชีได้ คือ ‘ผู้จัดการมรดก’ ต ามที่พินัยก ร ร มระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยก ร ร มหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยก ร ร ม ทาย าทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมรดกก็จะสามารถติดต่อสถาบันการ เ งิ น เพื่อปิดบัญชีได้

เราเจอบทความหนึ่ง เป็นของสมาชิกผู้ใช้พันทิป ชื่อ พ่อขวัญเอย เล่าว่า แชร์ประสบการณ์ ปิดบัญชี Bank ของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียว หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อจะได้นำ เ งิ น มาจัดการแบ่งให้ทาย าท ผมวิ่งรอ กไปมากับ Bank สีเขียวหล า ยเที่ยวเพื่อปิดบัญชี

จนต้องขอเอกสารจาก Bank ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สนง. บอ กว่าให้ไม่ได้นะครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เwราะเป็นเรื่องที่ลูกค้าน่าจะรู้ก่อน มาติดต่อ กับ Bank แต่ โ ช ค ดีที่คุยกับผู้จัดการสาขาเข้าใจ เลยอย ากนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันครับว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ถ้าต้องปิดบัญชีของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียว

เอกสารประกอบการขอรับมรดก เ งิ น ฝากของผู้วายชนม์ Bank สีเขียว

กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

1 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

2 สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

3 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

4 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของผู้จัดการมรดก ( หรือสำเนา Paรรport กรณีผู้จัดการมรดกเป็นช าวต่างช าติ )

5 หนังสือทาย าทขอรับมรดก ( E05093-4-12 )

6 ใบรับ เ งิ น

7 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ ( ถ้ามี )

หมายเหตุ

* หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว 30 วัน

* รายการ 5 และ 6 ทาง Bank มีให้กรอ ก

* ต้องนำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับ

# กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง#

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุกคน ผู้มาขอรับ เ งิ น

3 หนังสือทาย าทขอรับมรดก ( E05093-4-12 )

4 หนังสือสัญญาค้ำประกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6 หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ( ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว )

7 ใบรับ เ งิ น

8 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์ ( ถ้ามี )

9 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ ( ถ้ามี )

จะเห็นว่าเอกสารที่ Bank สีเขียวต้องการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ Bank อาจจะต้องเจอภายหลังอย่ างเต็มที่

จากประสบการณ์ที่ผมดำเนินการปิดบัญชีกับ Bank สีเขียวอย ากเล่าให้ฟังดังนี้

– เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วให้นำหลักฐานที่มีไปยื่นต่อสาขาที่จะปิดบัญชี

– ทางสาขาจะส่ งเรื่องให้ สนง. ดำเนินการ อาจใช้เวลาสัก 1 – 2 อาทิตย์ จะมี จม.แจ้งจาก สนง. ให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อเบิก เ งิ น ได้ ( แต่ผมรอถึง 3 อาทิตย์ ไม่มี จม.มา จึงไปต ามเรื่องที่สาขา น้อง พนง. โทรไปต ามเรื่องที่ สนง. แต่ไม่มีคนรับสายเป็นชั่ วโมงๆ จนต้องให้ผมกลับมารอฟังข่าวที่บ้าน และน้องแจ้งต ามมาว่า จม.ลงทะเบียนส่ งมานานแล้ว เมื่อถามถึงเลขทะเบียนเพื่อเช็คกับไปรษณีย์ คำตอบคือ ไม่มีครับ

– ถ้า โ ช ค ดีได้รับ จม. และครบกำหนด 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ให้ไปขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล ก่อนไปปิดบัญชีที่สาขา

– ในกรณีที่อย ากได้เร็วหรือไม่อย ากไปศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด Bank แจ้งว่าสามารถพาบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อไปรับรองการปิดบัญชีได้

อันนี้เป็นประสบการณ์กับกสิกรนะครับ บาง Bank ก็อาจจะต้องการหลักฐาน มากหรือน้อยกว่านี้ เช่น Bank กรุงศรีอยุธย า ระบุไว้ดังนี้

ผมปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาเป็นอย่ างดี แต่เห็นว่าขั้นตอนและระเบียบที่ออ กโดย Bank กสิกรสร้างความยุ่งย ากแก่ลูกค้ามากๆ เมื่อเทียบกับ Bank อื่น ไม่ว่าจะมี เ งิ น ในบัญชีแค่ร้อยหรือพันบาท ก็ต้องเสียเวลาส่ งเรื่องเข้า สนง. ปิดบัญชีเสร็จยังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คอีกตะหาก ต้องเสียเวลาไปเข้าบัญชีอีก พนง. บอ กว่าจะได้มีหลักฐานการรับ เ งิ น ( เดี๋ยวนะ ใบรับ เ งิ น ยังไม่พออีกรึ! )

โดยสรุปแล้ว เราขอแนะนำว่า วิธีการที่ดีที่สุดคือ การทำพินัยก ร ร มไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการภายหลัง ซึ่งการทำพินัยก ร ร มนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองต ามหลักเหตุและผล การทำพินัยก ร ร มนั้นถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

อ้างอิงเนื้อหา

www.kasikornbank.com/th/personal/the-premier/articles/Pages/MoneyAfterDoNotlive.aspx โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ PhD

sites.google.com/site/khlinikthnaykhwam/withi-kar-beik-thxn-ngein-ni-baychi-phu-tay

www.onneenun.com/การปิดบัญชีธนาคารกรณีเ/

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ pantip.com/topic/33920721

ปล. ข้อมูลจากผุ้เล่าเรื่องและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภั ยไว้ ณ โอกาสนี้ ศึกษาไว้เป็นกรณีเผื่อตัดสินใจ ส่วนหากต้องการดำเนินการจริงๆ โปรดติดต่อธนาคารด้วยตนเอง

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …