Home ข้อคิด วิ ธีตรวจเช็คร า คาที่ดินด้วยมือถือเครื่องเดียว

วิ ธีตรวจเช็คร า คาที่ดินด้วยมือถือเครื่องเดียว

10 second read
Comments Off on วิ ธีตรวจเช็คร า คาที่ดินด้วยมือถือเครื่องเดียว
0
443

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเช็คร า คาที่ดินก่อนทำการซื้ อข า ย กับบทความ วิ ธีตรวจเช็คร า คาที่ดินด้วยมือถือเครื่องเดียว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราได้ทราบาร า คาที่ดินคราวๆ ก่อนซื้ อข า ยจริง

ด้วยระบบออนไลน์ที่มีใช้กันอย่ า งแพร่หล า ย ทำให้เราสามารถทำอะไรหล า ยๆ อ ย่ า งได้รวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การสื่อ ส า ร หรือแม้แต่ธุร ก ร ร ม ทางการเงิน ก็ทำผ่ า นเครือข่ายมือถือ และตอนนี้เป็นข่าวดีมากสำหรับอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนั่นก็คือ ธุร ก ร ร ม เกี่ยวกับที่ดิน โดยทางกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาด ไ ท ย ได้เพิ่มช่องทางผ่ า นเว็บไซต์ เพื่อให้การบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘การตรวจสอบร า คาประเมินที่ดิน’

ซึ่งต ามปกติแล้วกว่าจะรู้ผลเราต้องเข้าไปติดต่อขอเองต ามที่ดินของเขต ไหนจะการเตรียมเอก ส า ร ที่วุ่ยวายยุ่งย า ก ใช้เวลาในการติดต่อขอทราบผลอีก บางครั้งทำ 1 วันไม่เสร็จ แต่ตอนนี้เพียงกรอ กข้อมูลเล็กน้อยในเว็บไซด์ ก็สามารถทราบผลได้แล้วใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที

ขั้นตอนการตรวจสอบผ่ า นเว็บไซต์

1 ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ โดยเซิร์ชหาเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาด ไ ท ย

2 พอเข้าหน้าเว็บไซต์ได้แล้ว ก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม ‘ร า คาประเมินที่ดิน จากเลขที่โฉนด’ ต ามรูปที่แนบมาด้านล่าง

3 ก็จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ที่ให้ค้นหาจากเลขที่โฉนดที่ดิน ตอนนี้หยิบโฉนดที่ดินที่เตรียมไว้ขึ้น มาดู

4 ดูรายละเอียด และกรอ กข้อมูลให้ถูก ซึ่งดูได้ต ามนี้ ( ตำแหน่งที่ 1 ) ตำแหน่งเลขที่ดิน และ ( ตำแหน่งที่ 4 ) เลขหน้าสำรวจ

5 นำตัวเลข 2 ต ามข้อ 4 ไปกรอ กให้ตรงต ามที่เว็บไซต์กำหนดไว้ แล้วคลิก ‘ค้นหา’

6 จากนั้นเราก็จะได้ร า คาประเมินที่ดิน มา ให้เราคลิกที่ปุ่ม ‘พิมพ์เอก ส า ร ‘ เพื่อจะได้เห็นรายละเอียดชัดขึ้น แต่หากเราสะดวกที่จะพิมพ์ออ กมา แนะนำให้ทำเลย จะได้ข้อมูลที่ชัดกว่ามาก

7 เมื่อคลิกเข้าไปในหน้าพิมพ์เอก ส า ร แล้ว ก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดออ กมาว่า ที่ดินของเรามีขนาดต ารางวาละเท่าไหร่ ก็นำมาคำนวนต ามสูตรดังนี้ ขนาดที่ดิน x ร า คาประเมินต่อต ารางวา = ร า คาประเมินที่ดินทั้งหมด

จากตัวอ ย่ างคือ พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 1 งาน 54 ต ารางวา เมื่อคิดแล้วจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดรวม 8,154 ต ารางวา มีร า คาประเมินที่ต ารางวาละ 175 บาท ก็ให้คิดร า คาประเมินที่ดินจาก 8,154 x 175 = 1,426,950บาท

เพียง 7 ขั้นตอนในการตรวจสอบร า คาประเมินที่ดิน ทั้งง่ายและสะดวก สามารถทำได้จากทั่วทุกมุมโลก เพียงเรามีโฉนดที่ดิน หรือสำเนาเอก ส า ร ที่ดิน ที่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงเท่านั้น เราก็จะได้ร า คาประเมินที่ดินในเวลาไม่เกิน 10 นาที

แต่สิ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่า ร า คาประเมินที่ดินที่ได้นี้ เป็นเพียงร า คาประเมินที่ดินที่จะใช้สำหรับ การกู้หรือจำนองเท่านั้น เพราะหากเป็นการซื้ อข า ย จะมีการประเมินเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมของที่ดิน เป็นร า คาที่ดินที่จะประเมินสูงมากกว่าร า คาที่ดินต ามที่ราชการได้ประเมินไว้ อ ย่ า งเช่น ติดกับถนนใหญ่ หรือใกล้กับรถไฟฟ้า แต่บางกรณีสภาพแวดล้อมก็จะทำให้การประเมินที่ดินต่ำลง เช่น เป็นที่ดินที่มองไม่เห็น หรือที่เรียกกันว่า ที่ดินต าบอ ดนั่นเอง

ที่มา Postsod, krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …