Home ข้อคิด วิ ธีทำเกษตร 3 ขั้นตอน ทำแล้วดี ไม่มีวันจน

วิ ธีทำเกษตร 3 ขั้นตอน ทำแล้วดี ไม่มีวันจน

10 second read
Comments Off on วิ ธีทำเกษตร 3 ขั้นตอน ทำแล้วดี ไม่มีวันจน
0
1,433

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำเกษตรเพื่อให้ชีวิตดีและมีกิน มีใช้ มีรายได้เข้ามาทุกวัน กับบทความ วิ ธีทำเกษตร 3 ขั้นตอน ทำแล้วดี ไม่มีวันจน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้มีชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่

ฝากเพื่อนๆ ที่ทำเกษตรอยู่ หรือใครที่อย ากจะผันตัวมาเป็นเกษตรกร ได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรให้ได้ผล ช่วยเพื่มผลผลิต และทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รู้ไหมทำไมทำเกษตรแล้วถึงจน? หล า ยๆคน ก็อาจจะตอบเป็น เ สี ย ง เดียวกันว่า ปุ๋ย – ย าแพง

ค่าแรงงานแพง หรือพันธุ์พืชร า ค าแพง แพงทุกอย่ างช่วงนี้ เลยทำให้ผลผลิตไม่ได้ร า ค า หรือภั ยแล้ง – น้ำท่วมบ้าง ก็ว่ากันไป ซึ่ ง ถ้ า ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกัน เราก็จะเชื่อว่ามันจริงเพราะใครๆ ก็บอ กอย่ างนี้ทั้งนั้น

แต่มันไม่จริง เพราะเหตุผลที่พูดมาทั้งหมด มัน เ ป็ น เ พี ย ง ส่วนหนึ่งเท่านั้น การทำเกษตรต้องทำอย่ างไร ให้มีผลกำไร และอยู่ได้ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า เขาทำกันอย่ างไร 3 ขั้นตอนการทำเกษตร คือ

ขั้นตอนที่ 1 ปลูกเพื่อเรียนรู้

การจะ ป ลู ก พืชอะไรต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน ก็คือ การไม่ปลูกเยอะ และพย าย ามเรียนรู้ให้เข้าใจในพืชนั้นๆ เรียนรู้ทั้ง เ รื่ อ ง ของการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต โ ร ค – แ ม ล งต่างๆ ปุ๋ย ย า เมื่อเราปลูกน้อยๆ แล้ว เ รี ย น รู้ จนแน่ใจแล้วจึงค่อยขย ายเพิ่ม อย่ าเริ่มปลูกมากๆ โดยยังไม่รู้จักมัน มันจะพาจน

ขั้นตอนที่ 2 ทำให้ออ กนอ กฤดู

หรือที่เรียกว่าในช่วงผลผลิตแพง คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจน เ รี ย น รู้ เข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มี ผ ล ผ ลิ ต ในช่วงร า ค าแพงหรือทำนอ กฤดู เพื่อข า ยได้ร า ค าดี ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

ขั้นตอนที่ 3 ข า ยผลพลอยได้

ก็คือ ทำพันธุ์ข า ย ทั้ง เ ม ล็ ด พันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะกล้า หรือ แม้กระทั่งแปรรูปผลผลิต การข า ยผลพลอยได้ จะ ช่ ว ย ส ร้ า ง รายได้ ให้กับเราได้อีกมาก อาจได้มากกว่าข า ยผลผลิตด้วยซ้ำ

การทำการ เ ก ษ ต ร ให้ห า ยจน ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะห า ยจน เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด จะมีกิน โดยเลี้ยงแบบ ธ ร ร ม ช า ติ ไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหาร เช่น เลี้ยงด้วยหอยเชอรี่ แหน เศษอาหาร ผลไม้ ที่เหลือในสวน

ที่มา rakkaset.com, poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …