Home ข้อคิด วิ ธีทำแปลงปลูกผักสวนครัวด้วยขวดพลาสติก ทำง่าย พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

วิ ธีทำแปลงปลูกผักสวนครัวด้วยขวดพลาสติก ทำง่าย พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

8 second read
Comments Off on วิ ธีทำแปลงปลูกผักสวนครัวด้วยขวดพลาสติก ทำง่าย พื้นที่น้อยก็ปลูกได้
0
234

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการปลูกผักสวนครัวทานเองไปเรียนรู้วิธีการทำแปลงผักสวนครัวจากขวดพลาสติกเหลือใช้ กับบทความ วิ ธีทำแปลงปลูกผักสวนครัวด้วยขวดพลาสติก ทำง่าย พื้นที่น้อยก็ปลูกได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ปุ๋ยคอ ก

2 ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ขนาดเท่าๆกัน

3 น้ำสะอาด

4 เมล็ดพันธุ์ผัก

5 ดินสำหรับปลูก

6 ฟางสำหรับคลุมดิน

วิธีการทำ

เริ่มจากการถางหญ้าในบริเวณที่จะทำแปลงปลูก แล้วทําการปรับหน้าดินให้เท่าๆกันและขึ้นรูปทําแปลงปลูก

จากนั้นใช้จอบพรวนดินให้หน้าดินนุ่มพร้อมลงเมล็ดปลูกผัก ขุดหลุมเล็กๆเป็นแนวย าวล้อมรอบแปลงผักสำหรับฝังขวดน้ำ

จากนั้นนําขวดพลาสติกใส่นํ้า โดยใส่น้ำให้เต็มขวดแล้วทำการปิดฝาให้แน่น

ขั้นตอนต่อมานําขวดนั้าที่เตรียมไว้ไปเรียงรอบๆแปลงปลูกที่ขึ้นรูปไว้ แล้วใช้ดินกลบหลุมอีกครั้งเพื่อให้ขวดตั้งตรงมั่นคงไม่ล้ม

จากนั้นใส่ปุ๋ยคอ กบํารุงแปลงผักแล้วจึงค่อยทําการหว่านเมล็ดลงไป ในระยะนี้ก็พย าย ามถอนหญ้าและวัชพืชต่างๆออ กด้วยนะคะ

ขั้นตอนสุดท้ายให้นำฟางมาคลุมดินบ างๆ รดน้ำต ามก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย รอผักโตก็เก็บรับประทานได้เลยค่ะ

ที่มา เกษตรผสมผสาน, sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …