Home ข้อคิด วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้

วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้

10 second read
Comments Off on วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้
1
6,444

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ดินลูกรังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ กับบทความ วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้ ไปดูกันว่าจะต้องแก้ไขอย่ างไร

ดินลูกรัง ถือเป็นดินที่ทำเกษตรได้ย ากและคุณภาพและแร่ธาตุต่ำ เนื่องจากดิน มีลักษณะแข็งทำให้พืชชอนไชรากเพื่อหาอาหารและแร่ธาตุได้ย าก มีข้อจำกัดในการปลูกพืชเยอะมากๆทีเดียว

โดยเทคนิคหลักๆของการปลูกไม้ยืนต้นด้วยดินลูกรังคือ ต้องทำการขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติ แล้วใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กรองก้นหลุมไว้ จากนั้นให้คลุมดินและโคนต้นด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าว เพื่อเก็บรั ก ษ าความชื้นไว้ให้ได้มากที่สุด

แนวทางการใช้ดินลูกรังกับการเกษตร

1 ในการปลูกพืชไร่ ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนาประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้มีการระบายน้ำดีปานกลาง จึงไม่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เหมาะกับการปลูกพืชไร่ได้บางชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง รวมถึงพืชรากตื้นอื่นๆ แต่ต้องปูวัสดุคลุมดินด้วย

2 สำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสั ตว์ เหมาะกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15 เซนติเมตร ขึ้นไป

3 ในการทำนา ดินลูกรังที่พบในที่ราบหรือที่ราบต่ำที่มีหน้าดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และมีการระบายน้ำไม่ค่อยดีในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวและมีการพิ่มการใส่ปุ๋ยซึ่งจะทำให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน

4 สำหรับการปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว ดินลูกรังจะไม่จับกันเป็นชั้นแน่น มากนัก สามารถปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วได้ เช่น ยูคาลิปตัส มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม กระถินต่างๆ สะเดา น้อยหน่า พุทรา ขี้เหล็กบ้าน และไผ่ ส่วนย างพาราสามารถปลูกได้ในบริเวณที่มีปริมาณฝน มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร ในแต่ละปี

เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชเเละเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับไร่นาสวน

1 แก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ ก ในอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ แล้วทำการคลุกเคล้ากับดินในแปลงปลูกพืช และในบริเวณหลุมปลูกไม้ผล โดยเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัม/หลุม

2 ทำการการไถกลบฟางข้าวและรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำหรือฮอร์โมนต่างๆ ในอัตรา 4ลิตร/ไร่ ทำการหมักดินหมักทิ้งไว้เพื่อให้ฟางย่อยสล า ยลงสู่ดินเร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน

3 ทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วไถกลบลงดินในช่วงที่ออ กดอ ก เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและทำให้ดินร่วนซุยอากาศถ่ายเทดี การระบายน้ำได้ดี ดิน มีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้น เพื่อเหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่นต่อไป

ใครมีที่ดินที่เต็มไปด้วยดินลูกรังไม่ต้องหมดหวังไปค่ะ ลองแก้ต ามวิธี รับรองว่าทำเกษตรได้ดีไม่แพ้ที่ดินอุดมสบูรณ์เลยค่ะ

ที่มา กลุ่มงานขย ายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …