Home ข้อคิด วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้

วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้

10 second read
Comments Off on วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้
0
34

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ดินลูกรังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ กับบทความ วิ ธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกผัก สร้างอาชีพได้ ไปดูกันว่าจะต้องแก้ไขอย่ างไร

ดินลูกรัง ถือเป็นดินที่ทำเกษตรได้ย ากและคุณภาพและแร่ธาตุต่ำ เนื่องจากดิน มีลักษณะแข็งทำให้พืชชอนไชรากเพื่อหาอาหารและแร่ธาตุได้ย าก มีข้อจำกัดในการปลูกพืชเยอะมากๆทีเดียว

โดยเทคนิคหลักๆของการปลูกไม้ยืนต้นด้วยดินลูกรังคือ ต้องทำการขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติ แล้วใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กรองก้นหลุมไว้ จากนั้นให้คลุมดินและโคนต้นด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าว เพื่อเก็บรั ก ษ าความชื้นไว้ให้ได้มากที่สุด

แนวทางการใช้ดินลูกรังกับการเกษตร

1 ในการปลูกพืชไร่ ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนาประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้มีการระบายน้ำดีปานกลาง จึงไม่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เหมาะกับการปลูกพืชไร่ได้บางชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง รวมถึงพืชรากตื้นอื่นๆ แต่ต้องปูวัสดุคลุมดินด้วย

2 สำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสั ตว์ เหมาะกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15 เซนติเมตร ขึ้นไป

3 ในการทำนา ดินลูกรังที่พบในที่ราบหรือที่ราบต่ำที่มีหน้าดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และมีการระบายน้ำไม่ค่อยดีในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวและมีการพิ่มการใส่ปุ๋ยซึ่งจะทำให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน

4 สำหรับการปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว ดินลูกรังจะไม่จับกันเป็นชั้นแน่น มากนัก สามารถปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วได้ เช่น ยูคาลิปตัส มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม กระถินต่างๆ สะเดา น้อยหน่า พุทรา ขี้เหล็กบ้าน และไผ่ ส่วนย างพาราสามารถปลูกได้ในบริเวณที่มีปริมาณฝน มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร ในแต่ละปี

เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชเเละเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับไร่นาสวน

1 แก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ ก ในอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ แล้วทำการคลุกเคล้ากับดินในแปลงปลูกพืช และในบริเวณหลุมปลูกไม้ผล โดยเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัม/หลุม

2 ทำการการไถกลบฟางข้าวและรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำหรือฮอร์โมนต่างๆ ในอัตรา 4ลิตร/ไร่ ทำการหมักดินหมักทิ้งไว้เพื่อให้ฟางย่อยสล า ยลงสู่ดินเร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน

3 ทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วไถกลบลงดินในช่วงที่ออ กดอ ก เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและทำให้ดินร่วนซุยอากาศถ่ายเทดี การระบายน้ำได้ดี ดิน มีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้น เพื่อเหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่นต่อไป

ใครมีที่ดินที่เต็มไปด้วยดินลูกรังไม่ต้องหมดหวังไปค่ะ ลองแก้ต ามวิธี รับรองว่าทำเกษตรได้ดีไม่แพ้ที่ดินอุดมสบูรณ์เลยค่ะ

ที่มา กลุ่มงานขย ายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

หากรถถูกชน อย่ าเสียรู้ เรียกเงินก้อนกับประกันได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอเงินประกันเมื่อรถยนต์ถูกชน กับบทความ หากรถ…