Home ข้อคิด วิ ธีทำให้ที่ดินต าบอ ดมีทางเข้า – ออ ก

วิ ธีทำให้ที่ดินต าบอ ดมีทางเข้า – ออ ก

8 second read
Comments Off on วิ ธีทำให้ที่ดินต าบอ ดมีทางเข้า – ออ ก
0
1,512

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอให้ที่ดินต าบอ ดมีทางเข้า ออ ก กับบทความ วิ ธีทำให้ที่ดินต าบอ ดมีทางเข้า – ออ ก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ที่ดินต าบอ ดนั้นเชื่อว่าไม่มีใครชอบเพราะจะหาทางเข้าออ กลำบากมาก ไม่มีทางเลย เพราะโดนที่ดินคนอื่นขวางเอาไว้หมดทุกด้านเลย ห่างไกลจากเส้นทางสาธารณะอีกด้วย ซึ่งการจะเข้าไปนั้นก็ต้องไปขอผ่ านทางจากเจ้าของที่คนอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากันขึ้น มาได้ หากจะข า ยก็แทบไม่ได้ร า ค าเพราะคงไม่มีใครเอามาแน่ ๆ ที่ดินที่มันไร้ถนนเชื่อมถึง จะเข้าไปก็มีหวังโดนฟ้องข้อหาบุกรุกได้เพราะต้องผ่ านดินคนอื่น มาดูกันว่าเราจะจัดการอย่ างไรได้บ้าง เพื่อให้ได้ถนนเชื่อมไปยังทางสาธารณะ

มาว่าด้วยเรื่องของกฎหมายกันไหน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินต าบอ ดคือที่ดินที่โดนแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางสาธารณะเชื่อมดินได้ หรือออ กไปได้แต่มีบึง หนอ ง หรืออะไรสักอย่ างขั้นไว้อยู่ทำให้เจ้าของที่ดินเกิดความเดือ ดร้อนลำบาก กฎหมายเลขให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินนั้นดินผ่ านที่ดินล้อมอยู่ได้ ที่เรียกว่า ‘ ทางจำเป็น ‘ แต่มันก็ต้องขอให้เจ้าของที่ดินแปลงอื่นเปิดทางให้ ใช้งานเพื่อความจำเป็นในการเข้าแปลงที่ดินตัวเอง

การขอทางผ่ านจำเป็น

1 ใช้เท่าที่จำเป็นและคิดถึงที่ดินแปลงอื่นด้วย ทำให้ทางจำเป็นที่ผ่ านนั้นส่ งผลเสียห า ยต่อ ดินแปลงนั้นน้อยที่สุด

2 จะต้องให้ค่าทดแทนการใช้งานทางจำเป็นแก่เจ้าของที่ดินที่เราผ่ าน อาจจะจ่ายเป็นรายปี หรือรายเดือน หรือแล้วแต่จะตกลงกัน แต่ถ้าหากที่ดินรอบข้างไม่อนุญาตให้ผ่ านสามารถร้องต่อศาลเพื่อขอทางจำเป็นได้

สำหรับที่ดินที่สามารถเชื่อมถึงทางสาธารณะได้ แต่อาจมีทะเล บึง ที่ชัน ระดับดินกับถนนสูงกว่ากัน ก็ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับได้เลย แล้วทางผ่ านก็ต้องเลือ กให้พอควรเฉพาะใช้ผ่ านแค่จำเป็นเท่านั้น ไม่กระทบพื้นที่ดินคนอื่น มากเกินไป จะสร้างถนนใหม่ก็ได้แต่อย่ าลืมคุยกันกับเจ้าของที่ดินที่ขอผ่ านและจ่ายค่าทดแทนต ามที่ตกลงเสมอ

ที่มา kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …