Home ข้อคิด วิ ธีปลูกดอ กขจร ให้ออ กดอ กตลอ ดทั้งปี เก็บข า ยสร้างรายได้เสริม

วิ ธีปลูกดอ กขจร ให้ออ กดอ กตลอ ดทั้งปี เก็บข า ยสร้างรายได้เสริม

9 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกดอ กขจร ให้ออ กดอ กตลอ ดทั้งปี เก็บข า ยสร้างรายได้เสริม
0
104

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้เสริมจากการปลูกผักสวนครัวข า ย กับบทความ วิ ธีปลูกดอ กขจร ให้ออ กดอ กตลอ ดทั้งปี เก็บข า ยสร้างรายได้เสริม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีรายได้ได้ทุกวัน

ด อ กขจร ค น ไ ท ย ต่างรู้จักกันเป็นอย่ างดี มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ‘ด อ กสลิด’ เป็นพืชผักพื้นบ้านของไท ยเรา มีลักษณะเป็นไ ม้ เ ถ า ลักษณะใบเดี่ยว แล้วยอ ดอ่อนและผลขจรเอามาประ ก อ บ อ า ห า รได้ เอามาทานคู่กับน้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบ เป็นผักที่ปลูกง่ายไม่เบาเลย ผลผลิตนำไปจำหน่ายได้ ด อ กจะเป็นสีเขียวอ่อน ใบเรียบ สำหรับใครที่ อ ย า กจะปลูกก็มาลองทำต ามขั้นตอนการปลูกที่เราแนะนำต ามนี้ได้เลย

สำหรับพื้นที่ในการปลูกขจรนั้นจะปลูกได้แ ท บ ส ภ า พ ดิ น เ ล ย เจริญเติบโตไ ด้ ดี โดยเฉพาะดิ น ป ลู กเป็นดินที่ปนทรายอ ยู่ บ้ า น และยั งเป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีไม่ต้องมีน้ำมากก็ได้ และเหมาะแก่การปลูกเอาไว้กลางแจ้งชอบที่มีแสงแดด ส่วนกิ่งพันธุ์ของขจรนั้นให้เลือ กคัดเครือ ด อ กที่สมบูรณ์ ให้ดูที่ใบร่วงหมดและมีเครือที่สมบูรณ์

การเตรียมกิ่งและดินปลูก

1 ตัดเอาส่วนข้อ กิ่งย าว 2 เซนติเมตร โ ด ย ตั ด ม าทั้งหมด 2 ข้อ

2 จะต้องเอาข้อที่ตัดมาปักลงดินเพาะชำ 1 – 2 เซนติเมตร

3 จัดการไถดินแล้วต ากทิ้งไว้ 7 วัน แล้วยกร่องด้วยเพื่อไม่ให้น้ำขัง

ขั้นตอนการปลูก

ในส่วนระยะการปลูกนั้นก็ให้อยู่ที่ 2 x 2 เมตร แล้วก็ทำซุ้มเข้าหากัน ส่วนขนาดของหลุมลึกนั้นอยู่ที่ 30 – 50 เซนติเมตร แล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ ยห มักหรือปุ๋ ยคอ กก็ได้ เสร็จแล้วก็เอาต้นกล้ามาลงหลุม

โดยปลูก 2 – 3 กิ่ง / หลุม แล้วจัดการกลบดินให้แน่นเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลย หลังปลูกไปประมาณ 1 เดือน

ต้นขจรจะเริ่มออ กด อ กและแ ทงยอ ด เราก็ทำค้างเสร็จแล้วรดน้ำ 1 ครั้ง/วันก็พอ ระวังอย่ างให้แฉะจนเกินไป พอต้นขจรอายุได้ 5 เดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

การทำค้างให้ต้นขจร

สิ่งที่จะต้องใช้

1 เชือ ก

2 เสาไม้

3 ต าข่าย

4 ลวด

ขั้นตอนการทำค้าง

เริ่มที่การเอาเสามาปักไม่ห่างกัน 2 เมตร ขนาดความสูงเขาเสาอยู่ที่ 1.5 เมตร แล้วนำปักต ามแนวย าวของแปลงด อ กขจร ต่อด้วยการใช้ไม้ไผ่ผูกบริเวณด้านบน เป็นขั้นบันไดประมาณ 5 – 6 ขั้น เป็นทางขึ้นไป จะออ กมาเป็น 1 ซุ้ม แล้วก็ขึงต ามข่ายต ามแนวเสาด้านบน แล้วเราก็จะต้องเว้นทางเดินประมาณ 80 เซนติเมตร แล้วก็ทำซุ้มต่อไปต ามแต่ต้องการได้เลย

การเก็บเกี่ยวด อ ก ขจร

หลังจากการปลูกต้นขจรได้ประมาณ 30 วัน จะเริ่มให้ผลผลิตแล้ว พออายุได้ 8 – 10 เดือน โดยเฉพาะช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่เคยออ กด อ กทิ้งไป จะทำให้ต้นขจรนั้นแตกกิ่งใหม่เพื่อรอให้มีการเก็บเกี่ยวได้ในรอบถัดไป

ประโยชน์สรรพคุณของด อ ก ขจร

1 บำรุงโล หิ ต

2 รัก ษาห วั ด

3 ใบอ่อนมีวิต ามินสูงมาก

4 บำรุงธาตุในร่างกาย

5 ช่วยในการขั บ ถ่ า ย

6 บำรุงหั ว ใ จให้แข็งแรง

การปลูกด อ กขจรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับการทำเกษตรและสร้างรายได้ได้ดีเลย ดอ กขจรนั้นตลาดยังคงต้องการเสมอ หากมีปริมาณเพียงพอก็ทำเงินได้ดี เผื่อใครกำลังสนใจอ ย ากจะปลูกก็ลองหากิ่งพันธุ์และลงมือปลูกได้เลย

ที่มา kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …