Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผักกระเฉดในกะละมังให้โตไว สร้างรายรับได้ดี

วิ ธีปลูกผักกระเฉดในกะละมังให้โตไว สร้างรายรับได้ดี

14 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผักกระเฉดในกะละมังให้โตไว สร้างรายรับได้ดี
0
2,933

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสร้างอาชีพจากการปลูกผักกระเฉด กับบทความ วิ ธีปลูกผักกระเฉดในกะละมังให้โตไว สร้างรายรับได้ดี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ผักกระเฉดถือเป็นผักพื้นบ้านที่สามรถปลูกได้ง่ายบางแหล่งสามารถขึ้นเองได้ต ามธรรมช าติมักจะขึ้นต ามขอบบ่อน้ำหรือที่ๆมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และแสงแดดจัด ดังนั้นวันนี้ขอนำเสนอวิธีปลูกผักกระเฉดแบบใหม่โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกผักกระเฉดให้อยู่ในกะละมังเดียว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ยอ ดและกิ่งผักกระเฉดสามารถซื้ อได้ต ามตลาด

2 เชือ กสำหรับมัด

3 กิ่งไม้หรือตะเกียบ

4 กะละมัง

5 ดินร่วนผสมดินเหนียว

วิธีการปลูก

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือ กกิ่งผักกระเฉดที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วทำการตั ดกิ่งให้มีความย าวประมาณ 6 นิ้ว

2 จากนั้นนำผักกระเฉดขึ้น มา 4-5 กิ่ง มามัดรวมกัน แล้วนำกิ่งไม้มัดมัดเป็นแนวตั้งฉากกับกิ่งผักกระเฉดให้แน่น ดังรูป

3 ขั้นต่อมาให้มาเตรียมกะละมังสำหรับปลูกแล้วจึงค่อยนำดินร่วนและดินเหนียวผสมกันเป็นเนื้อเดียวใส่ลงกะละมังหนาประมาณ 2-3 นิ้ว

4 เติมน้ำให้ท่วมดินเล็กน้อยแล้วนำกิ่งที่พันต้นผักกระเฉดลงไปในดินโดยให้ต้นผักกระเฉดราบไปกับดินและน้ำ กะละมังละ 2-3 กำ อย่ าให้ซ้อนทับกัน

5 ตั้งกะละมังปลูกไว้ในที่ร่มอย่ าให้โดนแสงแดดประมาณ 7 วัน จนรากใหม่เริ่มงอ กและมียอ ดอ่อนขึ้น มาใหม่สัก 2-3 ยอ ด จึงค่อยทำการย้ายกะละมังไปไว้ที่แสงแดดจัด

6 เมื่อปลูกผักกระเฉดได้เป็นเวลา 1 เดือน ให้เริ่มบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยคอ กโรยบางๆในกะละมังไม่นานผักกระเฉดก็จะออ กยอ ดออ กใบเต็มกะละมังจนเก็บไม่ทันแล้วค่ะ

การเก็บยอ ดผักกระเฉด

หลังจากการปลูกแล้ว 15-20 วัน จะสามารถเก็บยอ ดได้ ซึ่งต้องทยอยเก็บเป็นแปลงๆไป และเว้นช่วงห่างของการเก็บประมาณ 10-15 วัน

เทคนิคทำให้ยอ ดไม่มีน ม ( ฟองสีข า ว ) ติด

เทคนิคนี้ใช้เพื่อไม่ให้ยอ ดเกิดน มหุ้มติดโดยเฉพาะในส่วนยอ ดที่ใช้รับประทาน ด้วยการรวบต้นผักกระเฉด 5-8 ต้น มัดกับไม้ดังเช่นในวิธีการปลูก โดยกดให้ยอ ดอย่ าโผล่พ้นน้ำโดยยอ ดที่เกิดใหม่ก็จะชูขึ้นใหล้ผิวน้ำลดอัตราการเน่าอีกด้วย

เป็นการปลูกผักกระเฉดง่ายๆที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะและได้ผลดีอยู่ในเมืองก็สามารถมีผักกระเฉดกินได้ในกะละมังเดียว

ที่มา Postnoname, Koy garden

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …