Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผักกาดปลี ไว้ทำผักดองให้อร่อยน่าทาน เก็บไว้ได้นาน

วิ ธีปลูกผักกาดปลี ไว้ทำผักดองให้อร่อยน่าทาน เก็บไว้ได้นาน

8 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผักกาดปลี ไว้ทำผักดองให้อร่อยน่าทาน เก็บไว้ได้นาน
0
32

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักกาดปลีไว้ทำผักดองทานเองที่บ้าน และสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยกับบทความ วิ ธีปลูกผักกาดปลี ไว้ทำผักดองให้อร่อยน่าทาน เก็บไว้ได้นาน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การเตรียมปลูกผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีกับดินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนหรือ ดินเหนียว แต่ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นผักที่ต้องการน้ำจำน วน มากโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการปลูก และสามารถลดปริมาณน้ำล งได้เมื่อผักเริ่มเจริญเติบโตเข้าเป็นปลี สำห รับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกจะต้องอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 องศาเซลเซียส และต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอ ดวัน

ส่วนการเตรียมดินนั้น เนื่องจากผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่มีรากตื้น ดังนั้นการเตรียมดินจึงยึดหลักเดียวกับผักตระกูลกะหล่ำ และวิธีปลูกผักกาดเขียวปลีนั้นจะนิยมปลูกแบบหว่าน หรือโรยเป็นแถวในแปลงปลูกโดยตรง สำหรับพื้นที่ที่ขุดเป็นคู มักทำแปลงขนาดกว้างประมาณ 5 – 6 เมตร แล้วหว่านเมล็ดลงบนแปลง เมื่อต้นผักกาดงอ กจนกระทั่งมีใบ 2 – 3 ใบแล้วก็ให้ถ อ น แยกโดยเหลือไว้เฉพาะต้นที่มีห่างระหว่างต้นประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่ที่ปลูกเป็นไร่

จะยกร่องและปลูกเป็นแถวเดี่ยวและมักให้แถวห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร และมีระยะห่างระหว่างต้นที่ 50 เซนติเมตร ส่วนการปลูกแบบยกร่องปลูกเป็นแถวคู่ มักใช้กับแปลงที่มีขนาดเล็ก หากจะเพาะปลูกแบบย้ายกล้าจริงๆ ควรย้ายตอนที่กล้ามีอายุได้ 20 วัน และย้ายลงในถุงเพาะชำก่อนแล้วดูแลกล้าในถุงเพาะชำต่ อไปประมาณ 10 วัน แล้วถึงจะย้ายกล้าลงแปลงปลูกจริง และเมื่อย้ายกล้าแล้วควรใส่ใจดูแลในเรื่องของการรด น้ำให้ดี เพราะหากกล้าได้รับน้ำไ ม่เพียงพอก็อาจทำให้กล้าต ายได้ เพราะการปลูกผักกาดเขียวปลีมักปลูกกันในฤดูหนาว ซึ่งอาจจะทำให้กล้าไม่ได้รับน้ำได้ดีพอ

การดูแลรั ก ษ า

ผักกาดเขียวปลีนั้นจะต้องใช้ปุ๋ ย 14 – 14 – 21 หรือ 13 – 13 – 21 และการให้ปุ๋ ย ควรแบ่งออ กเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกให้ใส่เมื่อผักอายุได้ 15 วัน

และครั้งที่สองให้ใส่เมื่อผักอายุได้ 1 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถว เนื่องจากผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่รับประทานใบเป็นส่วนใหญ่ โดยใส่ปุ๋ ย ยู เรี ย 2 ครั้ง ในอัตรา 20 – 25 กิโลกรัม / ไร่ ใส่แบบหว่านแล้วรดน้ำต าม

การเก็บเกี่ยวผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลีที่ปลูกในบ้านเราไม่ว่าจะปลูกแบบหว่านหรือปลูกแบบย้ายกล้าก็ต าม จะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 55 – 75 วัน

โดยวิธีเก็บเกี่ยวนั้นสามารถทำได้โดยการใช้มีดคมๆ ตั ด ที่บริเวณโคนต้นแล้วย้ายไปไว้เป็นกองๆ โดยไม่ต้องใส่เข่งหรือภาชนะใดๆ แต่ให้ย้ายขึ้นรถบรรทุกขนส่ งโรงงานได้เลย เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ผักกาดเขียวปลี สวยๆ งามโตไว และนําไปดองได้อย่ างอร่อยอีกด้วย

ที่มา sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …