Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผักคะน้าให้โตไว ต้นอวบ เดือนเดียวเก็บทานได้

วิ ธีปลูกผักคะน้าให้โตไว ต้นอวบ เดือนเดียวเก็บทานได้

9 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผักคะน้าให้โตไว ต้นอวบ เดือนเดียวเก็บทานได้
0
367

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักคะน้าไว้ทานและข า ยสร้างรายได้ กับบทความ วิ ธีปลูกผักคะน้าให้โตไว ต้นอวบ เดือนเดียวเก็บทานได้ ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการปลูกอย่ างไรบ้าง

ผักยอ ดนิยมตลอ ดการอย่ างหนึ่งคือ ‘คะน้า’ นั่นเอง เป็นผักทานนำมาประกอบอาหารได้อร่อยมาก ยิ่งถ้าเป็นต้นที่กรอบ มีรสหวานเล็กน้อยจะยิ่งทานอร่อยมากขึ้น การจะทำให้ต้นคะน้าแข็งแรงนั้นอยู่ที่การปลูก การบำรุงดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเลย หากจะทานคะน้าแก่ ๆ กัดไม่เข้ารสขม ๆ คงจะไม่เพลินแน่ วันนี้ชวนทุกคน มาปลูกคะน้าให้สวยและกรอบ หวาน ทำอ ย่ า งไรมาติดต ามกันต ามด้านล่างนี้

การปลูกคะน้า

แปลงเพาะปลูกนั้นแรก ๆ เลยสำหรับการเพาะกล้าให้กว้างสัก 1 เมตร ย าวก็ต ามสะดวก ดินเพาะจะต้องร่วนซุยให้ไถดินแล้วต ากไว้ก่อนสัก 7 วัน แล้วย่อยหน้าดินให้ละเอียด ๆ เอาปุ๋ ยคอ กมาใส่บำรุงคลุกผสมให้เข้ากัน

ตอนจะเพาะก็เอาเมล็ดมาหว่านให้กระจายสม่ำเสมอจนทั่วแปลง แล้วกลบดินผสมปุ๋ ยคอ กบาง ๆ สัก 0.6 – 1 เซนติเมตร เอาฟางแห้งมาคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม 7 วันต้นกล้าจะเริ่มงอ กก็ทยอยถอนต้นที่ไม่แข็งแรงทิ้งไป พอต้นกล้าอายุ 25 – 30 วันก็ย้ ายไปปลูกลงแปลงจริงได้เลย

สำหรับคนที่ไม่ต้องการจะย้ ายแปลงบ่อย ๆ เพราะว่าต้องการปลูกให้ได้คะน้าปริมาณมาก ๆ จะใช้วิธีการหว่านลงแปลงโดยตรงเลยก็ได้ หรือถ้าเป็นแปลงขนาดเล็ก แถวเดี่ยว เป็นผักสวนครัวเอาไว้ทานเองหรือเก็บข า ยจำนวนไม่เยอะ ก็เพาะกล้าย้ ายปลูกปกติได้เลย ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 20 x 20 เซนติเมตรโดยประมาณ

การเตรียมแปลงปลูกคะน้า

ดินที่จะใช้สำหรับการปลูกนั้นจะต้องระบายน้ำได้ดีเป็นสำคัญเลย แล้วทำการขุดดินให้ลึก 15 – 20 เซนติเมตรโดยประมาณ จากนั้นทำการต ากดินเอาไว้ 10 วันรอให้แห้งก่อนค่อยเอาปุ๋ ยคอ กมาผสมคลุกให้เข้ากัน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดิน

จากนั้นพรวนย่อยหน้าดินให้เรียบร้อย โดยเฉพาะปลูกแบบหว่านเมล็ดลงแปลงเลยดินจะต้องละเอียดมาก ๆ เพื่อไม่ให้เมล็ดนั้นเข้าไปในดิน ส่วน มากปลูกเพื่อ การค้าก็นิยมหว่านลงแปลงไปเลยสะดวกดี กะระยะห่างของเมล็ดที่ 2 – 3 เซนติเมตร กลบด้วยดินผสมปุ๋ ยคอ ก

นำฟางมาคลุมเพื่อช่วยรักษ าความชื้นจากนั้นรดน้ำต ามทันทีเลย และจะต้องคอยรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง 7 วันแรกของการปลูก พอคะน้างอ กแล้วอายุ 20 วัน ต้นจะเริ่มสูง 10 เซนติเมตรโดยประมาณ ก็ค่อยถอนแยกเอาต้นที่อ่อนแอออ กมา ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้นที่ 10 เซนติเมตร พอคะน้าอายุ 30 วันก็ค่อยถอนแยกอีกครั้ง เหลือระยะห่าง 20 เซนติเมตร จะทำให้เราได้ต้นคะน้าที่สมบูรณ์

การบำรุงดูแล

นอ กจากการถอนแยกต้นที่อ่อนแอออ กไปแล้วก็จะต้องคอยจัดการวัชพืชด้วยหากไม่ทำอะไรหญ้าจะขึ้น มารกเต็มแปลงและแย่งปุ๋ ยของคะน้าไป ส่วนการให้น้ำก็ให้สม่ำเสมอ 2 เวลาเช้า – เย็น ปุ๋ ยบำรุงด้วยปุ๋ ยคอ ก ใส่ 2 ครั้งคือหลังการถอนแยกครั้งที่ 1 และ 2 ก็เพียงพอ

หากเราปล่อยให้ต้นคะน้าชิดกันเกินไปจะทำให้ต้นเล็กลีบไม่สมบูรณ์ การถอนแยกจะทำให้ได้ต้นอวบ กรอบ รสหวาน และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อ การเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ 35 – 55 วันหลังจากการปลูก อายุ 45 วันกำลังพอ ดี แต่คะน้าจะมีอายุได้ไม่เกิน 55 วัน ถ้านานกว่านั้นจะแก่เกินไปตลาดไม่ต้องการ

ที่มา kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …