Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอวบ ใบใหญ่ สร้างรายได้ดี

วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอวบ ใบใหญ่ สร้างรายได้ดี

16 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอวบ ใบใหญ่ สร้างรายได้ดี
0
95

ผักคะน้าเป็นอีกผักสวนครัวที่หล า ยๆคน มักปลูกไว้ทานเองที่บ้าน และผักคะน้ายังให้คุณค่าที่ดีและสำคัญต่อร่างกายของเรา วันนี้เราก็อย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การสร้างรายได้จากการปลูกผักคะน้า กับบทความ วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอวบ ใบใหญ่ สร้างรายได้ดี ไปดูกันว่าการปลูกผักคะน้าให้สวยนั้นจะทำได้อย่ างไร และมีขั้นตอนการปลูกอย่ างไรบ้าง

การปลูกคะน้าด้วยวิธีการหว่านเ ม ล็ ด ลดการจัดการ ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

มีวิธีการปลูกดังนี้

การเตรียมดิน

ไถพรวนพื้นที่พลิกดินต ากแดดไว้ 7 -14 วัน ใส่ปุ๋ยคอ กอัตรา 1 ตันต่อไร่และไถพรวนอีกครั้ง เพื่อให้ดินและปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วไถยกร่องทำแปลงปลูก กว้าง 1-1.5 x ความย าวต ามพื้นที่

การเพาะกล้า

ใช้วิธีการหว่านเมล็ดในแปลงที่ยกร่องแปลงสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดแปลง 2×2.5 เมตร การเตรียมแปลงหว่านให้กำ จั ดวัชพืช และใช้ปุ๋ยคอ กหรือมูลสั ต ว์หว่านโรยประมาณ 2 ถัง พร้อมพรวนดินคลุกให้ปุ๋ยผสมกับดิน

หลังจากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ 1-2 ถุง และให้โรยทำด้วยดินผสมปุ๋ยคอ กอีกครั้งก่อนวางทับด้วยฟาง และรดน้ำให้ชุ่ม เมล็ดจะงอ กประมาณ 3-5 วัน

หลังคะน้างอ กประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตรให้เริ่มถอนแยก โดยถอนแยก ต้นที่ไม่สมบูรณ์ออ ก ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร

ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออ กแล้วส่ งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้

เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 30 วัน ทำการถอนแยกครั้งที่ 2 ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร

ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออ กแล้วส่ งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้อีกเช่นกัน

ในการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งควรกำ จั ดวั ช พื ชไปด้วยและควรใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยวิทย าศาสตร์เสริมในช่วงนี้ เพื่อทำให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง

การดูแล

การให้น้ำ จะให้น้ำ ตั้งแต่หลังการปลูกทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงระยะเริ่มแรก และวันละ 1 ครั้ง ก่อนเก็บผลผลิตประมาณ 10-15 วัน การให้น้ำสามารถให้ด้วยวิธีธรรมดาด้วยการรดมือหรือใช้ระบบสปริงเกอร์

การใส่ปุ๋ย จะเริ่มใส่ปุ๋ยหลังจากปลูกต้นกล้าประมาณ 10-15 วัน ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมด้วยกับปุ๋ยคอ กประมาณ 300 กก./ไร่

สำหรับปุ๋ยเคมีอาจให้ด้วยวิธีการหว่านหรือ การละล า ยน้ำแล้วฉีดพ่น

การกำ จั ดวัชพืช ควรมีการตรวจสอบแปลงคะน้า และกำ จั ดวัชพืชเป็นประจำทุกเดือนหลังการปลูก

การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยวของคะน้าอยู่ที่ประมาณ 45-55 วันหลังปลูก คะน้าที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือระยะที่คะน้ามีอายุ 45 วัน แต่คะน้าที่มีอายุ 50-55 วัน เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น้ำหนักมากที่สุด ใช้มีดคมๆ ตัดให้ชิดโคนต้นโดยเริ่มตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปตลอ ดทั้งแปลง หลังจากตัดเสร็จ ให้ปุ๋ย ดูแลรั ก ษ าต่อไปเพื่อให้แตกยอ ดออ กมาใหม่

โ ร ค และศัตรูพืช

แ ม ล งศัตรูพืชที่ชอบกัดกินใบคะน้า ได้แก่ หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ด้วงหมักผัก ควรใช้สารสกัดจากพืชธรรมช าติฉีดรดเป็นประจำ ได้แก่ น้ำสะเดา น้ำบอระเพ็ด เป็นต้น รวมถึงการใช้เชื้อรากำ จั ดแ ม ล งป้องกันการวางไข่ เช่น เชื้อราบิเวอเรีย เป็นต้น

ที่มา poobpub.com

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …