Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผัก 7 แถว ให้มีผักกินตลอ ดทั้งปี

วิ ธีปลูกผัก 7 แถว ให้มีผักกินตลอ ดทั้งปี

16 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผัก 7 แถว ให้มีผักกินตลอ ดทั้งปี
0
4,381

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักให้มีผักไว้กินตลอ ดทั้งปี กับบทความ วิ ธีปลูกผัก 7 แถว ให้มีผักกินตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราประหยัดรายจ่ายได้

ขั้นตอนแรกให้แบ่งการปลูกเป็น 7 แถว 7 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีพืชดังนี้

1 หอมแบ่ง

ตั ดโคนต้นของต้นหอม นับจากรากขึ้น มาประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปักส่วนที่ตั ดไว้ของต้นหอมลงไปในดิน รดน้ำเช้า-เย็นต ามปกติ แต่พอมีใบสีเขียวแล้วให้ลดจำนวนครั้งลงเหลือ 1 ครั้งต่อวันก็พอ

2 ผักโขมแดง

นำกล้าผักโขมแดงมาปักเรียงกันไว้แล้วกลบดินให้แน่นดี รดน้ำเช้า-เย็น อย่ าให้น้ำท่วมขัง เก็บผลผลิตได้เมื่อมีใบจริง 5-10 ใบและมีความสูง 15-20 เซนติเมตร

3 ขึ้นฉ่าย

หยอ ดเมล็ดลงแปลงปลูกแล้วใช้ฟางแห้งคลุมด้านบนแล้วรดน้ำให้ชุ่ม 3 ครั้ง เช้า-กลางวัน-เย็น เมื่อมีกล้าโตได้สักพักให้ทยอยถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออ ก เมื่อปลูกได้ 60 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย

4 ผักสลัด

ฝังเมล็ด 1-2 เมล็ด ลึกลงไปในดิน 4 นิ้ว แล้วกลบดินทับบางๆ รดน้ำให้พอชุ่มอย่ าฟังให้แฉะ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 40-50 วัน

5 ผักบุ้ง

หยอ ดเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้ว 15-30 วัน ลงแปลงปลูกเป็นแนวเส้นตรงอย่ าให้เมล็ดชิดกัน มากเกินไปนำดินกลบแล้วรดน้ำต ามได้เลย รดน้ำทุกวัน 1-2 ครั้ง เมื่ออายุ 20-30 วันก็เก็บเกี่ยวได้เลย

6 กะเพรา

กะเพราเป็นผักที่ปลูกง่ายขึ้นเร็วโดยสามารถใช้ได้ทั้งการเพาะเมล้ดและปักชำแตการปักชำกะเพราจะรวดเร็วกว่า โดยให้เลือ กกิ่งกะเพรากลางอ่อนกลางแก่แล้วริดใบออ กให้เหลือใบเล็กน้อยที่กิ่งชำแล้วปักลงดินได้เลยไม่นานกะเพราก็จะแตกใบแยอะพร้อมเก็บ

7 ผักพื้นบ้าน

อาจจะปลูกผักเพิ่มจำพวกพริก มะเขือ สะระแน่ เพิ่มเติมได้แล้วแต่สะดวก

ขั้นตอนที่ 2 ปลูกพืชลงแปลง โดยให้ปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน

วันที่ 1 ปลูกลงแปลงแรกแถวที่1

วันที่ 2 ปลูกลงแปลงแรกแถวที่2

จากนั้นทำไปเรื่อยๆจนครบ 7 แถว

ขั้นตอนที่ 3 ปลูกพืชต ามอายุเก็บเกี่ยว จะได้โตพร้อมกัน

สัปดาห์ที่ 1 ปลูกผักขึ้นฉ่าย อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน

สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน

สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน

สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน

สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้ง อายุเก็บเกี่ยว 25 วัน

สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา

สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ผักเครื่องเคียงต่างๆ

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วให้ให้พลิกดินกลบตอเดิมทำเพื่อทำปุ๋ยทิ้งไว้ 3 วัน จึงค่อยเริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันทียกเว้นโหระพา กะเพรา เพราะสองชนิดนี้เก็บได้จนถึงอายุ 6 เดือน

การทำแบบนี้พืชจะพึ่งพากัน ไม่แย่งอาหารกันและสามารถไล่ แ ม ล ง สามารถป้องกันเ พ ลี้ ย น อ่ อ น ร า แ ป้ ง เพราะศั ต รู พื ช พวกนี้จะสับสน เนื่องจากพืชย้ายที่ปลูกวนสลับไปเรื่อยๆช่วยลดโ ร ค พื ชได้ด้วย

ที่มา คุณพงษ์พัฒน์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จากจังหวัดมหาสารคาม, Postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …