Home ข้อคิด วิ ธีปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ลูกดก เก็บกินก็ได้ เก็บข า ยสร้างรายได้ก็งาม

วิ ธีปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ลูกดก เก็บกินก็ได้ เก็บข า ยสร้างรายได้ก็งาม

14 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ลูกดก เก็บกินก็ได้ เก็บข า ยสร้างรายได้ก็งาม
0
301

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ต้นแข็งแรง ไม่เป็นโ ร ค ออ กผลผลิตได้ดี กับบทความ วิ ธีปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ลูกดก เก็บกินก็ได้ เก็บข า ยสร้างรายได้ก็งาม ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

มะขาม เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันดี ทั้งมะขามหวานและมะขามเปรี้ยว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง มะขามเปรี้ยว คนไทยเราใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารหล า ยชนิดคู่ครัวไทย นอ กจากนั้น เนื้อไม้มะขามที่มีความเหนียวยังนิยมนำมาทำเขียงใช้กันทุกครัวเรือน

ถ้าจะพูดถึงมะขามเปรี้ยวยักษ์ถือเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนแดดทนฝนทนแล้งได้ดี มะขามเปรี้ยวมีปลูกอยู่ทั่วไปทุกจังหวัด แต่มีมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ที่เรียกว่า มะขามยักษ์ เหตุที่เรียกว่า มะขามยักษ์ เนื่องจากเป็น มะขามเปรี้ยวที่มีฝักใหญ่ประมาณ 300 กรัม/ฝัก พุ่มใบแน่นหนาของมะขาม

การปลูกมะขามยักษ์ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เว้นระยะในการปลูก 8 x 8 เมตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกได้ 25 ต้น

ลักษณะของต้นจะเป็นทรงพุ่มเตี้ย ฝักจะมีลักษณะโค้งคล้ายดาบ โดยฝักดิบจะมีน้ำหนัก 3-5 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม ฝักสุกจะมีน้ำหนัก 14-18 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม และรสช าติจะมีความเปรี้ยวมากกว่า ม ะ ข า มบ้านธรรมดา 2-3 เท่า เลยทีเดียว

เทคนิคการสังเกตมะขามว่าเก็บ ผ ล ผ ลิ ต ได้หรือยังให้สังเกตได้จากสีของปลือ กจะมีสีน้ำต าลนวลๆหรือน้ำต าลเหลือง ใช้นิ้วดีดเบาๆเมื่อสุกแล้วจะมีเสียงกลวงๆถ้ายังไม่สุกจะมีเสียงแน่นๆ และในฝักที่สุกแล้วเมื่อขูดผิว เ ป ลื อ ก ออ กมาฝักจะไม่มีรอย

โ ร คของมะขามเปรี้ยวยักษ์

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ แ ม ล งมากัดกินใบอ่อนและโ ร คราแป้งขาวที่มักพบได้บ่อยใน ม ะ ข า ม ทุกสายพันธุ์ มักจะเกิดในช่วงที่มีอากาศแห้งและเย็นโดยจะทำให้ต้น มะขามออ กดอ กและฝักได้น้อยลงและต้นทรุดโทรม วิธีแก้คือใช้กำมะถันผลฉีดพ่น1-2ครั้ง ก็เป็นอันใช้ได้

เตรียมหลุมปลูกมะขามยักษ์

ส่วนการเตรียมหลุมปลูกสำหรับดินที่มีความแน่นหรือแห้งแข็ง ในช่วงแรกให้ขุดหน้าดินให้กว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. หาเศษหญ้า ปุ๋ยคอ ก ( มูลวัว ) มารองก้นหลุม ถ้าดินในที่นั้นแห้งแล้ง น้ำน้อย

ให้ใส่กาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆ ลงไปที่ก้นหลุมด้วย กลบดินต ามเดิม แล้วขุดดินขึ้น มาแค่ 1 หน้าจอบ แล้วนำต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ลงปลูกให้ระดับดินอยู่ใต้รอยทาบกิ่ง 1 สัปดาห์

หลังจากลงปลูกจึงกรีดผ้าเทปที่ทาบกิ่งออ ก และต้องใช้ไม้ช่วยค้ำต้นกันลมด้วย จากนั้นจึงรดน้ำ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงแรกๆ หลังจากนั้น ค่อยทิ้งช่วงประมาณ 6 เดือน หลังจากปลูกให้ใส่ปุ๋ยคอ ก

แต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/1 ต้น ใน 1 ปีแรก แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ 6 เดือน/ครั้ง สำหรับปีต่อๆ ไป ให้เพิ่มปุ๋ยมากขึ้นต ามทรงพุ่มของต้น

การดูแลรั ก ษ าต้น มะขาม

ในช่วง 2-3 ปีหลัง ถ้าต้องการเร่งให้มะขามรีบติดฝักให้หยุดให้น้ำและปุ๋ย ให้ต้นสลัดใบในช่วงฤดูร้อนหลังจากนั้น มะขามจะเริ่มแตกใบอ่อนและดอ กออ กมาและจะติดฝักได้ดี หลังจากนั้นจึงค่อยให้ปุ๋ยบำรุงและน้ำอย่ างเต็มที่ พย าย ามเด็ดออ กและฝักอ่อนทิ้งไปบ้างอย่ าให้เยอะเกินไปเพราะอาจทำให้ต้น มะขามโทรมได้

ที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …