Home ข้อคิด วิ ธีปลูกมะระหวาน ปลูกครั้งเดียวเก็บทานได้หล าย ปี

วิ ธีปลูกมะระหวาน ปลูกครั้งเดียวเก็บทานได้หล าย ปี

10 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกมะระหวาน ปลูกครั้งเดียวเก็บทานได้หล าย ปี
0
731

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกมะระหวาน หรือผักฟักแม้ว ให้สามารถเก็บทานได้ตลอ ดทั้งปี ไม่ต้องเสียเวลาปลูกบ่อย กับบทความ วิ ธีปลูกมะระหวาน ปลูกครั้งเดียวเก็บทานได้หล าย ปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การปลูกมะระหวาน หรือ ฟักแม้ว

เนื่องจากฟักแม้วที่มีอายุข้ามปี 3 – 4 ปี จึงไม่นิยมปลูกด้วยการปักชำเถา เพราะมีการแตกกิ่งน้อยการปลูกฟักแม้วจึงใช้การปลูกด้วยเมล็ดเป็นหลัก แต่จะเพาะต้นกล้าด้วยการเพาะทั้งผล

การเตรียมวัสดุเพาะ และการเพาะ

วัสดุเพาะกล้าเตรียมได้ด้วยการใช้ดินผสมกับปุ๋ ย ค อ กหรือผสมร่วมกับแกลบดำในอัตราส่วนดินต่อปุ๋ ย ค อ กที่ 1:3 หรือใส่แกลบดำเพิ่มอีก 0.5 ส่วน

หลังจากนั้น คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนจะบรรจุลงถุงเพาะชำขนาดใหญ่ พรน้อมกับนำผลฟักแม้วลงในถุงเพาะชำใ ห้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม และดูแลให้น้ำต่อประมาณ 1 – 1.5 เดือน ก็พร้อมนำต้นกล้าลงปลูกในแปลงได้

วิธีการปลูก

หลังจากต้นกล้าฟักแม้วมีอายุได้ 1 – 1.5 เดือน ให้นำลงปลูกในแปลงได้ โดยขุดหลุมปลูกขนาด 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระว่างหลุมประมาณ 70 – 100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.5 – 2 เมตร หรืออาจมากกว่า พร้อมรอง ก้ นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก ประมาณ 3 กำมือ และปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ประมาณ 1 กำมือ

การทำค้าง

หลังจากปลูกกล้าฟักแม้วแล้ว ให้รีบทำค้างทันที เพราะฟักแม้วจะเริ่มแ ท งยอ ดเป็นเถาหลังการปลูกเพียงไม่กี่วัน ด้วยการปักหลักระหว่างหลุมในระยะประมาณ 2 เมตร/หลัก หลักสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมขึงลวดโยงหลัก หรือใช้ไม้พาดโยงในแต่ละหลักก็ได้

การใส่ปุ๋ ย

ใส่ปุ๋ ย ค อ กรอบโคนต้นหลังการปลูก 1 เดือน หลุมละ 2 – 3 กำมือ

ใส่ปุ๋ ย สูตร 24 – 12 – 12 สำหรับปลูกเพื่อเก็บยอ ด หลังการปลูก 1 เดือน

ใส่ปุ๋ ย สูตร 12 – 12 – 24 หรือ 6 – 6 – 12 สำหรับการเก็บผล หลังการปลูก 2 เดือน และหลังการใส่ปุ๋ ย ครั้งแรก 1 เดือน

การเก็บเกี่ยว

สำหรับการเก็บยอ ดอ่อนสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ 2 เดือน หลังการปลูก มีระยะการเก็บ 2 – 3 วัน/ครั้ง ส่วนการเก็บผลสามารถเก็บผลได้ประมาณ 4 – 5 เดือน หลังการปลูก ซึ่งด อ กฟักแม้วจะออ กด อ กหลังการปลูกประมาณ 3 – 4 เดือน และติดผลจนผลเริ่มเก็บได้อีกประมาณ 1 เดือน หลังด อ กบาน ทั้งนี้ ฟักแม้วสามารถให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 3 – 4 ปี

การเก็บรั ก ษ า

ยอ ดอ่อน และผลอ่อนของฟักแม้ว หลังเก็บมาแล้วให้ล้างน้ำทำความสะอาด หากเก็บเพื่อรับประมานในครัวเรือน ควรเก็บไว้ในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บได้ประมาณ 60 – 90 วัน และที่อุ ณ ห ภูมิ 10 – 15 องศาเซลเซียส จะเก็บได้ประมาณ 2 – 4 อาทิตย์ ส่วนการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องด้านนอ กจะเก็บยอ ดได้นาน 2 – 3 วัน ผลได้นานประมาณ 5 – 7 วัน

เพื่อนๆท่านไหนสนใจปลูกไว้ทาน หรือ ปลูกไว้ข า ยลองไปทําต ามวิธีนี้กันได้เลยนะคะ

ที่มา jo – workman,sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …