Home ข้อคิด วิ ธีปลูกมัลเบอร์รีต้นเดียว ออ กผลเต็มต้น เก็บได้ตลอ ดทั้งปี

วิ ธีปลูกมัลเบอร์รีต้นเดียว ออ กผลเต็มต้น เก็บได้ตลอ ดทั้งปี

19 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกมัลเบอร์รีต้นเดียว ออ กผลเต็มต้น เก็บได้ตลอ ดทั้งปี
0
229

ต้น มัลเบอร์รีหรือที่บ้านเราเรียกว่าต้นหม่อน เป็นต้นไม้ที่สามารถเห็นได้ต ามชนบท หรือสถานที่เลี้ยงหม่อน และวันนี้เราก็อย ากที่จะมาแนะนำวิธีการปลูกต้นหม่อนให้ออ กลูกให้เก็บทาน และแปรรูปได้ตลอ ดทั้งปี กับบทความ วิ ธีปลูกมัลเบอร์รีต้นเดียว ออ กผลเต็มต้น เก็บได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าวิธีนี้จะทำให้คุณนั้น มีผลไม้ทานได้ตลอ ดทั้งปีได้อย่ างไร

สำหรับผลไม้ในตระกูลเบอร์รีอย่ างลูกหม่อนหรือมัลเบอร์รีนั้นเริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยรสช าติที่เปรี้ยวหวานทานได้กันคนทุกวัย จะทานแบบสดหรือจะนำมาทำเป็นน้ำผลไม้ก็ช่วยเพิ่มความอร่อยและความสดชื่นขึ้นได้มากเลยทีเดียว และที่สำคัญก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย มัลเบอร์รีจึงกล า ยเป็นที่นิยมของตลาดเพิ่มมากขึ้น และสำหรับใครที่กำลังสนใจที่จะปลูกต้หม่อนเพื่อไว้เก็กินผลเองที่บ้ านหรือมองหาช่องทางในการสร้างอาชีพทางด้านเกษตรวันนี้เราก็มีวิธีในการปลูกปลูกมัลเบอร์รีให้ได้ผลผลิตที่ดี สามารถเก็บทานได้ตลอ ดทั้งปีจากเจ้าของสวน มาฝากให้ทราบกัน

การปลูกมัลเบอร์รีควรเริ่มจากการหาต้นพันธุ์ โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศคือ กำแพงแสน 84 บุรีรัมย์ 60 เชียงใหม่ 60 ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์นี้เหมาะสำหรับพื้นที่และภูมิอากาศของประเทศเพราะได้มีการพัฒนาจากสถานบันเกษตรต่างๆ อย่ างต่อเนื่อง

วิธีปลูกมัลเบอร์รี

1 เตรียมต้นหม่อนที่จะปลูกสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านข า ยต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆหรืออาจทำการปักชำเองก็ได้

2 สำหรับระยะในการปลูก ให้ปลูกเป็นแถวแต่ละต้นห่ างกัน 4 เมตร เผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่ างน้อย 2 เมตร หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4 x 4 เมตรก็ได้

3 การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

4 ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ต้น มัลเบอร์รีให้ผลผลิตได้เต็มที่เมื่ออายุครบ 2 ปี ระหว่างนั้นบำรุงรั ก ษ าด้วยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยสู ตรอย่ างสม่ำเสมอ ถ้าต้น มัลเบอร์รีมีความสมบูรณ์จะให้ผลผลิต ประมาณ 1.5-35 กิโลกรัมหรือประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้นเลยทีเดียว

เทค นิคในการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตดี

1 การบังคับทรงต้นหม่อน เมื่อต้นหม่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ 6-12 เดือน จะต้องบังคับทรงพุ่มโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอ มีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตรจากพื้นดิน ปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่หล า ยๆกิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง ง่ายต่อ การดูแลรั ก ษ าต่างๆ และสำหรับหม่อนที่ปลูกในปีแรกๆ ลำต้นและระบบรากยังเจริญเติบโตไม่มาก อาจจะหักล้มได้ง่าย จะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้ หรือไม้ไผ่ให้แน่นหนา

2 การใส่ปุ๋ยในปีที่ 2 ให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ต ามการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดินเพิ่ม ใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น

3 การให้น้ำจะต้องให้น้ำหม่อนในระยะที่หม่อนติดผลแล้ว โดยปกติจะมีฝนหลงฤดูหรือฝนชะช่อมะม่วงผ่ านเข้ามา จะทำให้ต้นหม่อนแตกต าติดดอ ก ถ้าไม่มีฝนหลงฤดู หลังโน้มกิ่ง รูดใบ ต้องให้น้ำกระตุ้นการแตกต าแทนน้ำฝน หากข า ดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่จะสุก หรือทำให้ผลหม่อน มีขนาดเล็ก

การบังคับให้หม่อนติดผลนอ กฤดู

1 ทำการโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกแบบทรงพุ่ม โดยการโน้มกิ่งให้ปล า ยยอ ดขนานกับพื้น หรือโน้มลงพื้นดิน รูดใบหม่อนออ กให้หมด พร้อมทั้งตัดยอ ดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออ กย าวประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้เชือ กผูกโยงติดไว้กับหลักไม้ไผ่ ซึ่งปักไว้บนพื้นดินสำหรับยึดเชือ กไว้

2 หลังการโน้มกิ่ง 8-12 วัน ดอ กหม่อนจะแตกออ กพร้อมใบ ผลจะเปลี่ ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำ ต ามลำดับ โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ผลจะเริ่มแก่และสุก สามารถเก็บไปรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปได้ มีระยะเวลาในการเก็บผลประมาณ 30 วันต่อต้น เพราะผลหม่อนจะทยอยสุก

3 เนื่องจากออ กดอ กไม่พร้อมกัน เมื่อต้นหม่อน มีอายุตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไป จะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ 1.5-35 กิโลกรัม เพียงพอต่อ การบริโภคผลสดทั้งครอบครัวทุกวันตลอ ดปี ซึ่งร่างกายต้องการวันละ 10-30 ผลเท่านั้น และยังมีผลหม่อนสดไว้แปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีก

สำหรับร า ค าของผลมัลเมอร์รีนั้นจะอยู่ที่ 150 ถึง 250 บาทต่อ กิโลกรัมซึ่งหากใครมีพื้นที่และมีช่องทางหรือตลาดในการข า ยก็สามารถส่ งข า ยสร้างรายได้เพิ่มได้ หรือใครจะเก็ผลสดมแปรรูปได้ทั้งน้ำมัลเมอร์รี แยมมัลเมอร์รีก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางด้วยเช่นกัน

ที่มา thaijobsgov, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …