Home ข้อคิด วิ ธีล้างคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า หากใช้เครื่องซักผ้ามาหล ายปี

วิ ธีล้างคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า หากใช้เครื่องซักผ้ามาหล ายปี

10 second read
Comments Off on วิ ธีล้างคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า หากใช้เครื่องซักผ้ามาหล ายปี
0
805

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการล้างคราบสกปรกในเครื่องซักผ้าที่เราเองก็ไม่ได้ล้างทำความสะอาดเครื่องซักมาแล้วหล ายปี กับบทความ วิ ธีล้างคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า หากใช้เครื่องซักผ้ามาหล ายปี ไปดูกันว่าเราจะต้องล้างคราบสกปรกอย่ างไร ให้เราได้ใช้เครื่องซักผ้าที่สะอาดเหมือนวันที่ซื้ อมาใหม่

เครื่องซักผ้าที่เป็นเครื่องชิ้นสำคัญในก า ร ทำความสะอาดนั้น ก็อาจจะไม่ได้สะอาดเสมอไปแม้ภายนอ กตัวเครื่อง ที่สังเกตเ ห็ นได้ง่ายอาจจะดูไร้ที่ติแต่ภายในถังซักผ้าที่ใช้งาน มาเป็นเวลานาน อาจเต็มไปด้วยคร าบและสิ่งส ก ป ร กที่มองไม่เ ห็ นก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะขั้นตอนที่ยุ่งย าก

เพราะคนเดียวก็สามารถทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเองได้ปลอ ดภั ยกับระบบของเครื่องและยังช่วยให้เสื้อผ้าเราสะอาดยิ่งขึ้นอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูเคล็ดลับก า รทำความสะอาดเครื่องซักผ้ากั นเลย

ขั้นตอนวิธีทำเองง่ายๆ

1 ให้ใช้น้ำส้มสายชู 3 ถ้ ว ยกับน้ำอุ่น 2 ลิ ต รผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน แล้วใส่ลงในถังเครื่องซักผ้า

พร้อมเปิ ดให้เครื่องทำ ง า นต่อไปเป็นเวลา 3 นาทีจากนั้นให้ปล่อยน้ำคาเครื่องเอาไว้ 2 ชั่ วโมง เพื่อให้น้ำส้มสายชูแ ท ร ก ซึ มเข้าไปทำความสะอาดด้านใน เมื่อครบ 2 ชั่ วโมง ให้เปิดสวิทช์ปั้นอีกครั้งและรอจนเครื่องปล่อยน้ำออ กมาต ามขั้นตอนเป็นอันเสร็จกา รทำความสะอาด เพราะทำนี่ ฉันเลยถูกลอตเตอรีเป็นล้าน! จะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จของ

2 ใช้เบกกิ้งโซดา 1 ถ้ ว ยเทลงในเครื่องซักผ้าที่เปิดน้ำเอาไว้เต็มถัง จากนั้นให้เปิดเครื่องให้ทำ ง า น เป็นเวลา 5 นาที

เพื่อให้ผงเบกกิ้งโซดาละล ายจากนั้นให้หยุดเครื่องและปล่อยให้น้ำอยู่ในเครื่องซักผ้าเป็นเวลา 3 ชั่ วโมงจึงกดสวิทช์ให้เครื่องทำง า นอีกครั้งเป็นเวลา 5 นาทีจึงปล่อยน้ำออ กจากเครื่อง

4 เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่

ในเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ จะมีระบบล้างถังเพิ่มขึ้น มาเราสามารถใช้ระบบดังกล่าวนี้ได้เลยโดยอาจใช้น้ำเปล่าหรือใช้เบกกิ้งโซดาต ามขั้นตอนก า ร ล้างเครื่องด้านบนก็ได้เช่นกัน

5 เครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องฝาหน้าสามารถทำความสะอาดได้ด้วยก า รใช้ เบกกิ้งโซดา 1 ถ้ ว ยกับน้ำส้มสายชู 1 ข ว ดเทผสมกันและใส่ลงในเครื่องซักผ้าแล้วจึงเปิดให้เครื่องทำ ง า นเท่านี้ด้านในของเครื่องซักผ้าก็สะอาด

5 ช่องใส่ผงซักฟอ กและช่องน้ำย าปรับผ้านุ่มใช้แปรงสี ฟั นเล็ก ทำความสะอาดโดยขัดให้ทั่วและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดซ้ำอีกครั้งในช่องนี้ควรทำความสะอาดซ้ำปีละ 3 – 4ครั้ง

6 ความสะอาดของเสื้อผ้าเป็นเรื่องสำคัญและเครื่องซักผ้าก า ร ดูแลทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอ ย่ า งสม่ำเสมอจะช่ ว ยให้เสื้อผ้าของเราสะอาดป ร า ศ จ ากเ ชื้ อโร คและยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย

ไขข้อสงสัยสิ่ งสกปรกในเครื่องซักผ้ามาจากไ ห น

ค ราบผงซักฝอ กน้ำ ย าปรับผ้านุ่มหรือส ารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในก ารซักล้างต กค้างอยู่ภายในเครื่องหลังจากซักผ้าเสร็จแล้วพวกตะกอนและหินปูนในน้ำประปา ที่เครื่องซักผ้าดู ดมาใช้ประจำ ค ราบเหงื่อไคล ค ร า บ อ า ห า รฝุ่นละอองผิ ว ห นังที่ต ายแล้วไอน้ำมันจากก า ร ประกอบอ า ห า ร ที่ติดกับเสื้อผ้าในแต่ละวัน ซึ่งจะมีบางส่วนต กค้างสะสมอยู่ภายในถังหลังก า รซักผ้าในแต่ละครั้ง

ที่มา fashionfuns, parinyacheewit, kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …