Home ข้อคิด วิ ธีแกล้งกะเพราให้ใบใหญ่ เก็บทานได้ตลอ ดทั้งปี

วิ ธีแกล้งกะเพราให้ใบใหญ่ เก็บทานได้ตลอ ดทั้งปี

10 second read
Comments Off on วิ ธีแกล้งกะเพราให้ใบใหญ่ เก็บทานได้ตลอ ดทั้งปี
0
533

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใบกะเพราที่บ้านออ กใบตลอ ดทั้งปี และยังใบใหญ่อีกด้วย กับบทความ วิ ธีแกล้งกะเพราให้ใบใหญ่ เก็บทานได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีใบกะเพราไว้ประกอบอาหารได้ตลอ ด

เทคนิคดีๆในการปลูกต้นกระเพรานั้น ของช าวสวนกะเพราที่หล า ยๆท่านอาจจะยังคงไม่รู้ทําอย่ างไร ให้การปลูกต้นกระเพรานั้นสูงใหญ่ มีใบออ กเยอะแตกยอ ดได้ดี เก็บใบแทบไม่ทัน สำหรับวิธีการแกล้งกระเพรานี้ เป็นวิธีจากเกษตรสวนกระเพรา ผู้ที่มากประสบการณ์ โดยได้มีการบอ กเทคนิคดีๆ กัน มาว่า ในทุกๆเช้าให้เราเด็ดยอ ดอ่อนของกระเพราในทุกวัน โดยเด็ดในส่วนของยอ ดที่เป็นดอ กเท่านั้น เพื่อที่จะไม่ให้ออ กดอ กได้ เพราะเจ้าดอ กนี้แหละจะเป็นกระบวนการขย าย พันธุ์ต ามธรรมช าติของกระเพรา

แล้วเมื่อไหร่ที่ต้นกระเพราได้ออ กดอ กแล้ว ต้นก็จะมีความเฉาลงและหมดอายุลงไปในที่สุด หากได้เด็ดดอ กกระเพราออ กในทุกๆวันนั้น ต้นกะเพราเองก็จะเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะขย าย พันธุ์ต่อไปได้ ทำให้ต้องรีบแตกหน่อออ กดอ กและมีการออ กใบได้เยอะมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแกล้งกระเพราให้เข้าใจผิด และเมื่อเวลาได้ผ่ า นไปนั้น จากกระเพราที่เป็นต้นเตี้ยธรรมดา

ก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นต้นกระเพราขนาดใหญ่โตได้เร็วกว่าปกติ ใช้วิธีนี้รับรองได้ว่าต้นกะเพราจะมีความสูงใหญ่ มีใบออ กได้เยอะตลอ ดทั้งปีอย่ างแน่นอน ทั้งยังมีอายุยืนย าวกว่าต้นกะเพราปกติด้วย ที่สำคัญนั้นจะต้องเด็ดดอ กในทุกวันด้วย คราวนี้รับรองว่าจะเก็บกะเพรานำมาทานหรือนำมาข า ยกันไม่ไหวเลย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม ที่น่ารู้

– รดน้ำวันละ 1 – 2 ครั้ง หรืออาจให้วันเว้นวันเมื่อต้นกระเพราแตกกิ่งเป็นพุ่มใหญ่

– ใช้ปุ๋ยคอ ก ร่วมกับปุ๋ยเ ค มีสูตร 15 – 15 – 15 หลังปลูกประมาณ 2 – 4 อาทิตย์ เมื่อต้นกล้าตั้งต้นได้แล้ว

– ใช้จุ ลิ น ทรีย์ สัง เคราะห์ แสงเพื่อช่วยเ ร่ งป ฎิ กิริย าของปุ๋ยในดิน และ ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโต

วิธีการปลูกกะเพรา ด้วยการปักชำ

วิธีการปักชำ การเลือ กเอากิ่ง กลางแก่ กลางอ่อน เด็ดในส่วนของยอ ดดอ กแล้วนำไปปักชำลงในกระถางหรือลงในแปลงที่ได้จัดเตรียมปลูกไว้ เทคนิคในการปัก จะต้องปักต้นให้เฉียง 45 องศา แล้วนำดิน มากลบ ในส่วนที่ปัก กลบบางๆด้านบนจากนั้นเอาฟางคุณ ลดน้ำให้มีความชุ่ม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลูกกระเพราด้วยการปักชำ คุณจะไม่ต้องง้อแว่นสายต าอีกต่อไปหากคุณทำสิ่งนี้วันละครั้ง

วิธีการปลูกกะเพรา ด้วยเมล็ด

เตรียมดินละเอืยดเทใส่ลงไปในกระถาง หว่านเมล็ด กระเพราให้ทั่วทั้งแปลง ใช้ฟางกลบหรือใช้เป็นปุ๋ยคอ กโรยทับด้านบนบางๆ ลดน้ำต ามในทันทีใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้เล็กๆ จากนั้นรอประมาณ 7 วัน เมล็ดจะมีการงอ กออ กมาเป็นต้นกล้า

เมื่อต้นกล้า 1 เดือนก็ค่อยๆถอนแยกจัดระยะต้นให้มีระยะห่ า งระหว่างต้น อยู่ที่ประมาณ 20 ถึง 30 cm รอให้เจริญเติบโตเต็มที่ จากนั้นเราก็เก็บเกี่ยวใบกระเพรามารับประทานกันได้

ที่มา lifestyle, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …