Home ข้อคิด วิ ธีโอน มรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของได้จากไปแล้ว

วิ ธีโอน มรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของได้จากไปแล้ว

8 second read
Comments Off on วิ ธีโอน มรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของได้จากไปแล้ว
0
97

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกๆ คนไปเรียนรู้วิธีการโอน มรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของได้จากทาย าทไปแล้ว กับบทความ วิ ธีโอน มรดก เมื่อเจ้าของได้จากไปแล้ว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถรับมรดกที่มีอยู่ได้ทั้งหมด

เรื่องของมรดกนั้น มันจะไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักหาเจ้าของยังอยู่และรีบจัดการได้ทัน แต่บางครั้งมันก็ทำไม่ได้ อ ย่ า ง ม ร ด ก ที่ดินหล า ยคนก็เป็นท า ย า ท ที่รอรับและเจ้าของได้จากไปแล้ว มีขั้นตอนการโอนได้เหมือนกัน

แน่นอนว่าจะเป็นของใครก็ว่ากันไปต ามกฎหมายเลย ลองมาติดต ามอ่านกันว่าจะโอน มรดกที่ดินอย่ างไร เมื่อเจ้าของเดิมไม่อยู่โอนแล้ว ซึ่งจะมีการโอน มรดกที่ดินไปยังทาย าทอยู่ 2 วิธีเลยคือ ให้ทาย าทไปโอนที่สำนักงานที่ดิน ส่วนอีกทางคือตั้งผู้จัดการมรดกขึ้น มา ในกรณีนี้ก็จะต้องไปที่ศาล

สำหรับการไปโอนที่สำนักงานที่ดินนั้นจะมีเอกสา รที่จำเป็นต้องใช้คือ หลักฐานสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หลักฐาน มรณะบัตรของเจ้าของเดิม และหลักฐานการเป็นผู้รับสิทธิมรดก ไม่ว่าจะเป็น สิทธิการเป็นลูก เป็นภรรย า

หรือเป็นพินัยกรร ม ส่ งให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็นทาย าทที่มีสิทธิรับมรดกที่ดินนั้นต ามคำขอก็จะทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน แล้วจดทะเบียนหากไม่มีการคัดค้าน

ส่วนอีกวิธีคือ การที่เราจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกขึ้น มา ก็ให้ทาย าทร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการให้ แน่นอนว่าก็ต้องเดินทางไปที่ศาล ซึ่งจะมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แล้วจากนั้นก็ไปจดให้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนให้

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานเหมือนกัน หากจะให้ดีมรดกที่ดินหรือท รั พ ย์สินขนาดใหญ่ทำพินัยกรร มเอาไว้ก่อนก็จะง่ายต่อ การจัดการโอนส่ งต่อแก่ทาย าท ไม่ใช่การทำให้ตัวเองอายุสั้นแต่มันเป็นการเตรียมตัวไว้ หากเกิดอะไรขึ้น มากับเราอย่ างน้อยคนที่อยู่ต่อก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกัน มากนักในการร้องขอรับโอนต่อท รั พ ย์สินนั้น

ที่มา kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …