Home ข้อคิด วิ ธีไหว้แม่ย่ านาง ทำทุกปี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วิ ธีไหว้แม่ย่ านาง ทำทุกปี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

10 second read
Comments Off on วิ ธีไหว้แม่ย่ านาง ทำทุกปี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
0
56

เมื่อวันปีใหม่ไ ท ย ใกล้จะมาถึงหล า ยๆ คนก็มักจะเตรียมตัวเพื่อไหว้แม่ย่ านางรถยนต์เพื่อเปิดรับสิ่งที่ดีให้เข้ามากับปีใหม่ๆ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำวิธีการไหว้แม่ย่ านางรถยนตืที่ถูกต้อง ทำถูกชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง กับบทความ
วิ ธีไหว้แม่ย่ านาง ทำทุกปี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและคนในครอบครัว

บางความเชื่อบอ กว่า เทวดาประจำรถ จะมีก็ต่อเมื่อได้ทำพิธีอันเชิญ หรือพิธีเจิม โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรม ทรงฌาณสมาบัติ และเทวดาที่ลงมาสิงสถิตอยู่นั้น เพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่ได้รับบัญช า และเคยมีก ร ร มผูกพันเคยร่วมกัน มากับเจ้าของรถ ในช่วงเทศกาลหรือวันขึ้นปีใหม่ นอ กจากการไหว้บรรพบุรุษ หรือล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย แล้ว

หล า ยคนยังนิยมใช้เป็นฤกษ์ในการไหว้แม่ย่ านางรถ เพื่อเสริมสิริ ม ง ค ล ให้แก่รถยนต์และผู้ขับขี่อีกด้วย ความเชื่อที่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วนั้นคือ ‘แม่ย่ านาง’ ที่เข้าใจได้ว่าเป็นเทวดาประจำ ย า นพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือรถนะคะ และสิ่งที่มาคู่กับเทวดาคือ การไหว้สักการะบูช า เพื่อขอพร ขอขมา ให้สิ่งใดๆที่เราทำอยู่เป็นไปในทางที่ดี เจริญรุ่งเรือง ป ล อ ด ภั ย จากสิ่งไม่ดี เพราะฉะนั้นการไหว้สักการะแม่ย่ านางจึงเป็นสิ่งสำคัญ และกล า ยเป็นวัฒนธรรมไปแล้วที่ใครก็ต ามที่มี ย า นพาหนะต้องทำพิธีนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมไหว้

1 ผลไม้ 5 อย่ าง ได้แก่

– กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี 2

– ผลไม้อย่ างอื่นอีก 4 อย่ าง ( แนะนำ ส้ม มะม่วง ฝรั่ง ชมผู )

2 ข้าวสาร 1 ถ้วย ( ใช้ถ้วยอะไรก็ได้ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป หรือหากมีถ้วยตวงก็ใช้ 1 ถ้วยตวง )

3 หมากพลูและ ย า เส้น สีฟัน 3 คำ ( หาซื้ อต ามร้านดอ กไม้ไหว้พระทั่วไป แพคละ 10 บาท )

4 น้ำเปล่า 1 แก้ว ( หรือ 1 ขวดเล็ก ต้องเป็นน้ำสะอาด เปิดใหม่เท่านั้น )

5 ธูปหอม 9 ดอ ก

ขั้นตอนการไหว้

1 จัดเตรียม โต๊ะเพื่อทำพิธี ไหว้แม่ย่ านางรถ = โดยบริเวณที่ตั้งโต๊ะไม่ควรห่างจาก ตัวรถที่นำมาทำพีธีมาก จากนั้น สต าร์ทรถแล้วบีบแตร 3 ครั้ง

2 จุดธูป 9 ดอ กและให้คนทำพิธี = โดยกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่ านางรถต ามนี้

คำถวายของไหว้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ

อธิษฐานจิต

หลังจากกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่ านางรถแล้ว จากนั้นให้เราอธิษฐานจิตขอให้ ขับขี่ ป ล อ ด ภั ย คนที่นั่งรถคัน มีแต่ความสุข เ งิ น ทองไม่ข า ดสาย หากรถคันนี้เป็นรถแท็กซี่ ก็อธิษฐานจิตให้รถคันนี้ทำมาค้าข า ยขึ้น เ งิ น ไหลกองทองไหลมา มีใช้ไม่ข า ดมือ จากนั้นรอประมาณ 20-30 นาที หรือให้ ธูปหมดดอ ก

คำลาของไหว้

หลังจากอธิฐานแล้วจากนั้นจุด ย า สูบอีก 3 มวน เพื่อถวายให้แก่เจ้าที่บริเวณนั้น จากนั้นตั้งจิตให้สงบประมาณ 5 นาที ค่อยกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่ านางรถต ามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ว่า 3 จบ )

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป และเพื่อเป็น ย า รั ก ษ าโ ร ค อย่ าให้เกิด โ ท ษ ใดๆเลยนะ

เสสัง มังคะลา ย า จามะ

เสร็จพิธี

หลังจากที่เรากล่าวคำลาของไหว้แม่ย่ านางรถ เสร็จแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเราสามารถนำของที่มาถวายนำไปกินต่อได้ โดยปกติ ต ามความเชื่อและธรรมเนียมของคนไทย จะนิยมไหว้ในช่วงวันสงกรานต์ แต่ความจริงไม่จำเป็นคะ หากเราสะดวกวันไหนก็ทำวันนั้น แต่ควรเป็นช่วงเวลาเช้าจะดีที่สุด และหากเราไม่ขัดสนเรื่อง เ งิ น จะไหว้ขอพร แม่ย่ านางรถ ทุกเดือนก็ได้ เพราะจะยิ่งเสริมสิริ ม ง ค ล

แต่ถ้าไม่สะดวกปีละครั้งก็พอคะ เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อ กันว่าการไหว้แม่ย่ านางรถ จะช่วยให้เดินทางแคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย ไม่ว่าขับรถไปที่ไหนก็จะมีแม่ย่ านางคอยคุ้มครองอยู่เสมอ โดยนิยมไหว้แม่ย่ านางกันปีละครั้ง อาจเป็นในช่วงวันตรุษจีน

หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( วันพญาวัน ) หรือหากเป็นรถใหญ่ หรือ ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ เช่น รถตู้ รถทัวร์ รถบรรทุก รถสิบล้อ ก็ควรไหว้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเวลาไหว้แม่ย่ านางรถ มักเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่ 07.09 น. แต่ไม่เกิน 10.09 น. และเพื่อความอุ่นใจ อย่ าลืมจดทะเบียน ต่อ พรบ. ภาษี และซื้ อประกันภั ยรถยนต์เอาไว้ด้วยนะคะ จะได้อุ่นใจเวลาเดินทาง

ที่มา เพจ กระดาน บอ กบุญ หล่อพระ, google, parinyacheeพit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …